Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Bangladeş Resmi Sözcülüğü

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Amerikan Kuvvetleri Kur’an’a Hakâret Ederken,
BNP Hükümeti Amerikan Müsteşarı Rocca’ya Kırmızı Halıyla Karşılama Töreni Yapıyor!
 

Hizb-ut Tahrir / Bangladeş tarafından bugün 13 Mayıs’ta Millî Beyt-ul Mukerram Mescidi dışında Cuma namazı sonrasında, BNP Hükümeti’nin Amerikan Müsteşarı Christina Rocca’yı kırmızı halıyla karşılama töreni yapmasını kınamak üzere düzenlenen bir gösteride yüzlerce insan biraraya toplandı.

Hizb-ut Tahrir / Bangladeş’in ileri gelen liderleri şöyle dediler: “Amerikan askerleri tarafından Guantanamo Körfezi’nde Kur’an’a hakâret edilmesi, Amerika’nın İslam’a duyduğu nefretin boyutlarını yansıtmaktadır. Zâlimâne hedeflerine ulaşmaya çalışan böylesine aşağılık bir devlet, elbette bataklığa batacaktır. Tüm değerleri, insanların yaşamları ve inançları pahasına da olsa, azgınlık ve kibir kuvvetine dayanan bir devletin âkıbeti ancak budur!”

Lâkin bugünkü Müslümanların gerçek trajedisi; Kur’an’a hakâret eden, topraklarımızı işgâl eden, yüz binlerce kardeşimizi katleden kâfirler için başımızdaki yöneticilerin oynadığı roldür. Hâlide Ziya’nın mevcut BNP Hükümeti, iktidarda kalabilmek üzere Amerika’nın “iyiler listesinde” durabilmek için çırpınır hale gelmiştir. Rocca’nın yolculuğu ise “her yönden ikili ilişkilerin” tartışılması için bir fırsat olarak görülmektedir. Fakat gerçekte bu, efendi ile köle arasındaki ilişkiyi belirlemekten başka bir şey değildir. Bir başka ifadeyle Hâlide Ziya Hükümeti’nin Bangladeş’teki Amerika’nın iğrenç sömürgeci çıkarlarına ne kadar iyi hizmet edip etmediği sorgulanmaktadır.

Bu BNP Hükümeti’nin yaptığı her ne varsa, yalnızca Amerika’nın Bangladeş üzerinde hegemonya ve kontrol sağlaması içindir. Nitekim TIFA ve HANA gibi çeşitli sözleşmeler ve yakın zamanda da Amerikan enerji şirketi Global Vulcan ve Hindu holdingi TATA ile anlayış memorandumu imzalayan BNP, bu sömürgecilere ve bu haydut kapitalistlere Bangladeş ekonomisinin lokomotif sektörlerini kontrol serbestisi tanıyan bir egemenlik vermiştir ki Bangladeş tümüyle onların her emrine âmâde hale gelebilsin!

Üstelik Amerikan askerleri Kur’an hakâret ederlerken, BNP Hükümeti Rocca’nın Bangladeş’teki Ahmediyye’lere ilişkin endişelerini anlayışla karşılamaktadır! Bu utanmaz rezil yöneticiler, daha ne haltlar karıştırarak Müslümanları aşağılamaya ve onlara ihânet etmeye devam edecekler, acaba?

Hizb-ut Tahrir / Bangladeş’in ileri gelen liderleri, kendimizi böylesi bir zilletten ve sömürgeci saldırganlıktan kurtarmamızın tek yolunun; BNP-Awami Birliği’nin bencil politikalarını alaşağı etmek ve Bangladeş’i Amerika ve Hindistan’ın sömürgeci nüfuzunu kaldırıp bu ülkenin inançlarını, şerefini ve yaşamını koruma altına alacak İslâmî Hilâfet’i yeniden kurmak için çalışmak olduğunu ısrarla vurguladılar.

Bu gösterinin liderliğini, Hizb-ut Tahrir / Bangladeş’in koordinatör vekili Dr. Seyyid ile ileri gelen liderlerden Kâdî Murşid-ul Hakki, Muhammed ‘İcâz ve Mühendis Ahmed Cemâl İkbâl yapıyordu.

 

Muhyiddîn Ahmed
 HİZB-UT TAHRİR
Bangladeş Resmi Sözcüsü ve Genel Koordinatörü
H. 05 Rabî-us Sâni 1426
M. 13 Mayıs 2005

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |