Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org

Yalan, Özbekistan Zorbasının Silahı ve Dehşet Onu Öldürmekte!


 

14 Mayıs 2005 Cumartesi günü, Özbekistan'ın zorbası bir basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına başladığında, Andican kentinde öldürdüğü yüzlerce Müslümanın kanı elinden akmaktaydı. Yaptığı katliam ortaya çıkmasın diye, kenti bütün medyaya karşı kapattı. Adeti üzere her bir hadise vukuu bulduğunda yaptığı gibi konuşmasına, Hizb-ut Tahrir Andican'daki Müslümanların intifadasının arkasındadır, diyerek başladı. Zorbalığından, fücrundan ve sadece Rabbimiz Allah’tır dedikleri için Müslümanlara zarar verdiğinden Özbekistan'daki tüm Müslümanların kendisine gece ve gündüz lanet ettiği gerçeğini söyleyemedi, dili düğümlendi.

Belki dehşete düşmemiş birkaç sinir teli kalmışsa onların üzerine de yıldırım düşürmek için bu zorbaya burada bazı şeyler söylemek istiyoruz:

1. Hizb-ut Tahrir'in, Rasulullah [SallAllahu ‘Aleyhi ve Sellem]’in gösterdiği, maddi eylemler içermeyen metod ile Özbekistan'ın da bir parçası olduğu Müslüman beldelerde İslami Hilafeti tekrar kurmak için çalıştığını biliyorsun. Hizb, bir ülkede böyle bir eylem infaz etmeye karar verdiğinde, hareketlenme yapmak için Andican gibi ülkenin sonunda bir yere gitmeyecektir. Bilakis, ona belayı tattırmak için zorbanın merkezine, Taşkent'e, gidecektir ve Âhiretin azâbı ise daha büyüktür.

2. Sen, sanki ölümsüz kalacakmışsın gibi zulmetmeyi, haksızlık yapmayı, Müslümanların kanına girmeyi alışkanlık edinmişsin. Senden önceki, zillet ve şiddetli azap bulan zorbaların sonunu unutmuşsun.

Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi! [Duhan 29]

3. Kucaklarında kendini bir oraya bir buraya attığın Amerika ve Rusya, seni Allah'ın ve kullarının gazabından kurtarabilir sanma! Rusya'nın en son gönderdiği 5000'in seni koruyabileceğini de düşünme! Nitekim Müslümanların kanına elini bulayan kişinin dehşetini bunların kat be katı bile gideremeyecektir. Bilakis sonu zilletli helak olasıya kadar, aklı ve bedeni panik içinde kalacaktır.

4. Müslümanların kanı, seni uykunun içine kadar takip edecektir. Hilafet de seni başını alasıya kadar bırakmayacaktır ve Hilafet Allah'ın izni ile geri gelmektedir.

Herhalde onun haberini bir zaman sonra bileceksiniz. [Sad 88]

 


 HİZB-UT TAHRİR
H. 06 Rabî-us Sâni 1426
M. 14 Mayıs 2005

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |