Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Pakistan Resmi Sözcülüğü

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Amerika, Newsweek Dergisi’ni Günah Keçisi Yapmakla
İslam’a Yönelik Düşmanlığını Gizleyemez

Amerika, Newsweek Dergisi’ni günah keçisi yaparak insanları aldatamaz. Dünya bilmektedir ki bu tür olaylar, Guantanamo Körfezi’nin işkence hücrelerindeki standart uygulamalardandır. Kur’an’a hakâret eylemleri, geçen yıldan beri dünya medyasında haber verilmektedir. Üstelik serbest bırakılan çok sayıda mahpus, bu tür eylemlere şâhit olduklarını bildirmişlerdir. Gerçek şu ki başımızdaki yöneticiler “av köpekleri” olarak telaffuz edilmekten gurur duyarlarken Kâfirler bizim Mukaddes Kitâbımıza hakâret etmektedirler. Tüm şikâyetlerimiz ve yakınmalarımız; İslam’a yönelik böylesine büyük bir hakârete karşı çıkmada korkaklık gösteren başımızdaki yöneticiler ile onların Arap Birliği ve İKÖ [OIC: İslam Konferansı Örgütü] gibi kuruluşlarından kaynaklanmakta iken, düşmanlarımızın yaptıkları bize onlarınkinden daha fazla dokunmamaktadır.

Arap Birliği, meseleyi gömmek için Amerikalılardan kuru bir “özür” istemekle yetinirken İKÖ, bu tür eylemlerin “teröristlere” terörizm eylemleri için haklılık kazandıran zarar verici tavırlar olduğunu vurgulayıp Birleşik Devletler’e tavsiyede bulunacak kadar küstahtı!

Ümmet bilmektedir ki hem bu yöneticiler hem de bu kuruluşlar, Ümmetin tek bir Halîfe liderliğinde birleşmesine engel olmak üzere oluşturulmuşlardır. Üstelik bunlar, gerektiğinde sömürgecilerin elini güçlendirmek üzere Ümmetin duygularını da etkin bir biçimde kullanmaktadırlar. Muhakkak ki İKÖ, Ümmetin vahdeti önündeki en kalın duvarlardan biridir. Sömürgeci güçlerin ajanları, Müslümanların dikkatlerini Hilâfetin kurulmasından uzaklaştırmak maksadıyla İK֒nün beyhude platformuna dâvet ederek şu anda Ümmette varolan kuvvetli birleşme arzusunu etkisiz kılmak istemektedirler.

Şüphesiz ki Hilâfetin kurulması halinde, bu aşağılık kâfirler Kur’an-il Kerîm’e saldırmaya kesinlikle cesâret edemeyeceklerdir. Bugün Hilâfet yok diye, dünyanın en cesur ve en zengin Ümmeti, yetim düşmüş ve âciz bir varlık haline gelmiştir. Osmanlı Hilâfeti’nin son günlerinde, Halîfe’nin tek bir uyarısı bile Fransız Yönetimi’nin Rasulullah [SallAllahu ‘Aleyhi ve Sellem]’in Ashâbını karalayan bir tiyatro oyununu iptal etmesine yetmişti. Dolayısıyla bugün yeni bir “Mu’tasım”a verilecek tek bir bey’at, Müslümanların Kâfirlerden bu iğrençliklerinin intikamını almaları için yeterli olacaktır.

 

Nâvid Butt

 
 HİZB-UT TAHRİR
 Pakistan Resmî Sözcüsü
H. 09 Rabî-us Sâni 1426
M. 17 Mayıs 2005

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |