Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Lübnan Medya Bürosu

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Egemenliğinizden Geriye Ne Kaldı?

Eski Devlet Başkanı el-Harîrî’nin katillerini ortaya çıkarmanın sorumluluğunu üstlenen Devletlerarası Tahkik ekibinin ayrılmasından birkaç gün sonra, onun gidişinden hemen önce, genel seçimleri denetleyip “dürüstlüğünü” belirlemek üzere bir komite daha geldi. Sonra bu komite, medyanın tarafsızlığını sağlamak üzere bir Basın Hakları Belgesi hazırlamaya yöneldi. Bundan ve ondan önce de hem Amerikan hem de Fransız sefîrleri, seçim tarihinin aşılmamasından, listelerin oluşturulması ve adayların belirlenmesine, mevcut anlaşmazlıkların çözümüne… yada yenilerinin üretilmesine kadar seçimlerin tanzîmi hakkındaki 2000 Yasası üzerinde anlaşmak üzere ustalıkla oyuna girişmeye başladılar. Bunun yanı sıra bu sefîrler, Lübnan’daki politikacıların teslimiyet rotasını ifşâ edecek şekilde tekrar tekrar ziyâretlerde bulundular. Lübnan devleti ise bu yabancı tarafların ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geleni yapmaya odaklandı ki onların çalışmaları kolaylaşsın ve denetimleri hızlansın!

İşte böylece politikacılar, Birleşik Devletler’e ve âli cenaplığına olan düşkünlüklerinden râzı ve mutmain olarak herhangi bir mukaddime olmaksızın belgelerini Lübnan’ın Bremer’ı olan sivil yönetici Filtman’ın eline koymaktadırlar! İşte böylece hepsinin yada çoğunun dilleri kesilmekte ve sözde egemenlikleri, Amerika ile Fransa’nın ayakları altında ezilmeden önce kendi ayakları altında çiğnenmektedir. İşte böylece ve hiç utanmaksızın bu politikacılar, kararın Paris’te ve Washington’da olduğunu duyurmakta ve daha önce sorunları çözmek için arabaya muhtaç iken bugün uçağa muhtaç olduklarını söylemektedirler!

Buradan açığa çıkmaktadır ki Lübnan’daki tüm yetkililer, fiilen yabancı tarafların avuçlarına düşmüşlerdir. Siyâsî otorite Amerikan ve Fransız sefîrlerin, hukukî otorite Devletlerarası Tahkik Komitesi’nin ve denetim otoritesi de Seçimleri Denetleme Komitesi’nin ellerindedir. Bugün Lübnan’daki politikacılar, hukukçular ve güvenlik yetkilileri, bu komiteler ve örgütler için çalışan işçilerden başka bir şey değildirler. Bunun içindir ki şunu sormaya hakkımız vardır: Egemenliğinizden geriye ne kaldı? Hatta devletinizden geriye ne kaldı?

Ey Rabbimiz! Biz Senden Şeriatı’nın egemenliğini, Rasulü’nün yönetimini ve Senin devletin olan Râşidî Hilâfet Devleti’ni kurmanı niyâz ediyoruz. Zîra söz ve fiil ile Ümmetin izzetini ve üstünlüğünü gerçekleştirecek olan ancak odur.

 

 HİZB-UT TAHRİR
 Lübnan Medya Bürosu
H. 10 Rabî-us Sâni 1426
M. 18 Mayıs 2005

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |