Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Britanya Resmî Temsilcisi

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Gözü Dönmüş Özbek Rejimi, Hizb-ut Tahrir’i Yasaklaması İçin Britanya’yı Tahrik Ediyor

Özbek rejiminin işkence, yıldırma ve katliam kampanyasını ve Özbek diktatörü ile yakın bağlarını koruyan Batılı yönetimlerin iki yüzlülüğünü ifşâ etmek üzere gerçekleştirdiği başarılı gösteriler ve global medya çalışması sonrasında Hizb-ut Tahrir / Britanya güvenilir kaynaklardan öğrendi ki Özbek rejimi İngiliz yetkililerinden Hizbin yasaklanmasını talep etmiştir. Yine öğrendik ki İngiliz yetkililer, Özbekistan’da Hizb-ut Tahrir üyelerine işkence yapıldığına ilişkin istihbârat almışlardır.

Son zamanlarda Andican ve çevre bölgelerde Özbek Müslümanların katledilmesine tepki olarak Hizb-ut Tahrir / Britanya, Londra’daki Özbek Büyükelçiliği önünde Britanya’daki Müslümanlardan yüzlercesinin katıldığı başarılı gösteriler düzenlemiştir. Ayrıca Hizb-ut Tahrir / Britanya’nın medya temsilcileri, aralarında BBC Online, BBC News 24, BBC Özbekçe Servisi, BBC Dünya Servisi, AFP, Associated Press (AP), Press Association, el-Cezîra, el-Âlem, Radyo Monte Carlo, Japon Haber Ajansı Jiji olmak üzere çok sayıda kuruluşa düzinelerce demeç vermişlerdir.

Özbek rejimi, Hizb-ut Tahrir’in ya şiddetle bağlantılı olduğu yada gelecekte şiddet yanlısı olabileceği kurgusuna dayalı olarak Hizb-ut Tahrir’in yasaklanmasını öneren çağrısına haklılık kazandırmaya çalışmaktadır. Oysa gerçek şu ki Hizb-ut Tahrir şiddeti, militanlığı ve silahlı mücâdeleyi İslâmî Devlet’in yeniden kurulmasının metodu olarak kat’i surette reddetmektedir. Müslüman toprakları üzerindeki yöneticilerin elinden on yıllardan beri çektiği zulümlere rağmen Hizb, şiddet-dışı metodolojisinden zerre kadar sapmamıştır.

Britanya’da doktorluk yapan ve Hizb-ut Tahrir / Britanya Temsilcisi olan Dr. İmran Vâhid şöyle demiştir: “Hizb-ut Tahrir’in yasaklanmasına çağırarak Özbek rejimi gözü dönmüşlüğünü ve fikrî iflâsını bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Kerimov kudurmuştur. Çünkü elinden gelen tüm çabalara rağmen halen dünyanın dikkatinin onun kana bulanmış ellerine odaklandığını bilmektedir... Kerimov, Hizbi bizzat yasaklamasına ve üyelerini sindirmeye çalışmasına rağmen, yine de Hizbin fikirlerinin Özbekistan’da ve İslâmî topraklar üzerinde başarılı bir şekilde yayılmakta ve içine işlemekte olduğunu fark etmiyor mu?.. Bizler tamamen farkındayız ki, bu Batılı yönetimler kendi çıkarları gereğince kendi ‘ilkelerini’ çiğnerler veya işletirler. Onlar, Guantanamo’da da Belmarş’ta da, Bagram’da da Ebu Ğurayb’da da böyle yaptılar ve bundan sonra da böyle yapmaya devam edeceklerdir.”

Daha fazla bilgi için kampanyanın web sitesini ziyâret ediniz: www.1924.org/uzbekistan

 

Dr. İmran Vâhid

 
 HİZB-UT TAHRİR
 Britanya Resmî Temsilcisi
H. 14 Rabî-us Sâni 1426
M. 22 Mayıs 2005

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |