Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Britanya Resmî Temsilcisi

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Özbek Devlet Başkanı Kerimov, Andican Kıyımında 7.000 Müslümanı Katletti!

Hizb-ut Tahrir, Özbekistan’daki ciddi ve güvenilir kaynaklardan, Kerimov rejimi tarafından Hizb-ut Tahrir’in Özbekistan’daki üyelerinin sonunu getirmek üzere plânlı bir çaba sonucunda Andican’daki son kıyımda 7.000 Müslümanın katledildiğini öğrenmiştir. Bu katliam, İslam’dan ve Müslümanlardan sınır tanımaz bir şiddette nefret eden Batılı yönetimler ve Rusya’nın desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Özbekistan’daki kaynaklarımız, Andican Hapishanesi’ndeki isyanın tamamen, genelde Özbek Müslümanları ve özelde Hizb-ut Tahrir üyelerini katletmek maksadıyla getirilmiş Rus Özel Kuvvetleri’nin yardımıyla Kerimov’un güvenlik güçleri tarafından tertip edildiğini doğrulamışlardır. Katliamdan kurtulabilen bir mahkumun ifâdesi de Andican Hapishanesi’nden serbest bırakılan mahkumların hemen katledildiğini teyid etmiştir. Katliam sonrasında yakınlarının Andican Hapishanesi’ndeki mahkumlara ulaşmaları tümüyle engellenmiş ve binlercesi fâili meçhul (!) olmuştur. Özbekistan’daki diğer hapishanelerden gelen haberler de son günlerde binlerce Hizb-ut Tahrir üyesinin katledildiğine işâret etmiştir. Yaklaşık 50.000 kişinin toplandığı Andican Merkez Meydanı’nda ise Kerimov, Rus Özel Kuvvetleri’ne yaşlı, kadın ve çocuk ayırt etmeksizin tüm göstericileri öldürmelerini emretmiştir. İstihbârat elemanlarının kitleleri Kerimov’a karşı ayaklanmaya kışkırtmasını öngören bu plân yaklaşık bir ay önce hazırlanmıştır. Ayrıca Özbek yetkililer, orada gerçekten neler olduğunu doğrulamak üzere katliamı izlemek için gelen bağımsız gazetecilere ya kısıtlı bir ulaşım imkânı sağlamış yada onları tamamen dışlamıştır.

Andican Katliamı’nı yorumlayan Hizb-ut Tahrir / Britanya Temsilcisi Dr. İmran Vâhid şöyle demiştir: “Batı, Halepçe katliamını gerçekleştirmiş Saddam Huseyn’in yeni versiyonu olan Kerimov’u tımarlamakta ve Andican’daki gizli kıyımlara ve toplu mezarlara sessiz kalmaktadır. Bu katliam, Batı’nın militan demokrasilerinin İslam’dan ve Müslümanlardan gerçekte ne kadar nefret ettiklerini göstermektedir. Onlar Andican’da neler olduğunu ve katliamın boyutunu tam olarak bilmelerine rağmen onların tepkisi sesi kesik boğuk bir tepkiden ibâret kalmıştır. Bu katliam, İslâmî Hilâfet’in yakın bir zamanda kurulmasını engellemek üzere şu anda almaya mecbur kalınan gözü dönmüş ve azıtmış tedbirlerin açık kanıtıdır… Andican Müslümanlarının kanı, muhakkak ki boşa akmamıştır. Hizb-ut Tahrir ve İslam Ümmeti, bu katliamı emreden ve icra eden suçluları kesinlikle unutmayacaktır. Bizler bu zorbalar karşısında kesinlikle boyun bükmeyeceğiz. Bilakis Kerimov’a devrilmeden önce cezâsını verecek ve onu târihin çöplüğüne atacak olan İslâmî Hilâfet’i yeniden kurmak için gece-gündüz yorulmaksızın çalışacağız. Kerimov ve efendileri için cezâ günlerini yaklaştıran birçok uykusuz geceler gelmektedir.”

Özbekistan’daki kaynaklarımızdan Andican Katliamı hakkında daha fazla bilgi almak için web sitemizi ziyâret ediniz:

www.1924.org/uzbekistan

 

Dr. İmran Vâhid

 
 HİZB-UT TAHRİR
 Britanya Resmî Temsilcisi
H. 16 Rabî-us Sâni 1426
M. 24 Mayıs 2005

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |