Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Britanya

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Müslümanlar Kur’an’ı Nasıl Savunabilirler?

Allah [Subhânehu ve Te’alâ]’nın Leylet-ul Kadr’da inzâl ettiği ‘Azîz ve Hak Kelâmı olan el-Kur’an-il Kerîm, teröre karşı savaş dedikleri İslam’a karşı savaşlarının bir parçası olarak Amerikan askerleri tarafından aşağılanmış ve kirletilmiştir. O’nu tuvalete atarak, üzerine bevlederek, tekmeleyerek ve yere çarparak Kurân’a hakâret etmeye uğraşmışlardır. Bu tavırlar, onların İslam’ı, Kur’an’ı, inançlarımızı ve değerlerimizi alçaltmak üzere giriştikleri eylemlerden sadece bir kısmıdır.

Müslümanlara çokça acı veren tüm bu hâdiselerin meydana geldiğine ilişkin duyumlar herhangi bir kimse için şaşırtıcı olmayacaktır. Guantanamo Körfezi’nden gelen bu duyumlar yenidir, ancak şu anda Kur’an’ın cismine ve Risâletine zarar vermeye ve incitmeye yönelik saldırı girişimlerinin sayısız örnekleri yapılmaktadır. Amerikan askerlerinin girdikleri mescidleri harap ettiklerini ve Kur’an mushaflarını yere attıklarını gösteren birçok resimler gördük. Suudi Arabistan, Kuveyt ve Pakistan gibi Müslümanların toprakları üzerinde kurulu kukla yönetimlerin okullarda Kur’an’ın önemli bir kısmının öğretimini yasaklayarak Washington’daki efendilerinin taleplerine boyun büktüklerini gördük. Özbekistan, Pakistan ve Mısır’da Amerikan himâyeli iktidarların, Allah’ın Kelâmı’nı âdil bir toplumun temeli olarak görmek üzere şiddete başvurmaksızın çalışan Müslümanları tutukladıklarını, işkence ettiklerini ve katlettiklerini gördük!

Kerîm Müslüman Kardeşler ve Bacılar!

Kur’an’ı Kerîm, Allah [Subhânehu ve Te’alâ]’nın Rasulü [SallAllahu ‘Aleyhi ve Sellem]’e inzâl ettiği Hak Kelâmı’dır. Onun mucizesi, hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde kanıtlanmıştır. Nitekim Allah [Subhânehu ve Te’alâ] tüm dünyaya şöyle meydan okumuştur:

Eğer Kulumuza [Muhammed’e] indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sûre getirin. Eğer iddianızda doğru iseniz Allah'tan başka şâhitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın! [el-Bakara 23]

Kur’an-il Kerîm, sadece Müslümanları değil bilâkis tüm insanları kula kulluktan kulların Yaratıcısı olan Allah’a kulluğa ve Küfrün zulümâtından İslam’ın Hidâyetine ve Aydınlığına çıkarmak üzere gelmiştir. Allah [Subhânehu ve Te’alâ] şöyle buyurmaktadır:

Elif. Lâm. Râ. (Bu Kur'an), Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, ‘Azîz ve Hamîd olan Allah'ın yoluna çıkarman için Sana indirdiğimiz bir Kitâbdır. [İbrâhim 1]

Kur’an Şeriatın esâsıdır ve Şeriat; İslam’daki tek meşru yönetim şekli olan Hilâfet’in dosdoğru hükümleridir. Ümmetimizin -kaynaklarıyla, servetleriyle, zekâsıyla, siyâsî ve ekonomik gücüyle olduğu kadar askerî imkân ve yetenekleriyle- tek bir varlık haline gelmesinin tek yoludur. O öyle bir devlettir ki raiyyesi ister Müslüman isterse ğayri-Muslim olsun, hepsini adâlet ile kollayıp gözetir. Onun kuruluşu için çalışmak, Allah [Subhânehu ve Te’alâ]’nın boyunlarımıza yüklediği bir farzdır. Zîra Rasulullah [SallAllahu ‘Aleyhi ve Sellem] şöyle buyurmuştur:

Her kim boynunda (Halîfe’ye) bey’at olmaksızın ölürse, cahiliyye ölümü ile ölmüş olur. [Sahih-i Muslim]

Başımızdaki mevcut yönetim ve yöneticilere gelince; onların hiçbir uygulaması, Ümmetimizin başına gelen musîbetlerin herhangi birini çözemez. Onlar Müslümanların işlerini İslam’a göre gözeteceklerine, İslam’ın ve Müslümanların düşmanlarının tarafına geçmişlerdir. Eğer güçlerimiz tek Halîfe’nin elinde toplanmış olsaydı, bu Allah düşmanlarının Kur’an-il Kerîm’i ve Mü’minleri incitebilecekleri aklımızın ucundan geçer miydi hiç?

Üstelik Rasulullah [SallAllahu ‘Aleyhi ve Sellem] şöyle buyurmuştur:

İmâm (Halîfe) ancak bir kalkandır. Onun arkasında savaşılır ve onunla korunulur. [Sahih-i Muslim]

Ne zaman bu tür hakâretler yaşansa hepimiz öfkeleniriz. Peki ama kaçımız, bu olayları işittiğimiz zaman Kur’an’ı savunacak tek otorite olan Hilâfet Devleti’nin kurulması için daha fazla çalışıp daha da dua ediyoruz? Yada kaçımız başımıza gelen bunca belâmızın tek köklü çözümü için çabalarımızı artırıyoruz?

Öyleyse bu dâvetimize icâbet edecek ve Müslümanların toprakları üzerinde Râşidî Hilâfet’i yeniden kurmak için Rasulullah [SallAllahu ‘Aleyhi ve Sellem]’in apaçık siyâsî metodu üzere bizimle birlikte çalışacak olan yiğitler kimlerdir?

Ey îman edenler! Allah ve Rasulü sizi, size hayat verecek şeye dâvet ettikleri an icâbet edin! Bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer ve siz muhakkak O’nun huzurunda toplanacaksınız. [el-Enfâl 24]

 

www.hizb-ut-tahrir.org | www.hizb-ut-tahrir.info | www.al-ummah.org| www.1924.org | www.hizb-ut-tahrir.org.uk | www.hizb.org.uk | www.standforislam.org

 

E-mail: JOINTHEWORK@1924.org

Hizb-ut Tahrir tarafından Pakistan’da, Bangladeş’te, Afganistan’da, Endonezya’da ve diğer İslâmî beldelerde Kur’an ve Hilâfet Hakkında gösteriler düzenlenmiştir. “Kur’an’a Hakârete Karşı Yürüyüş” adı altında Londra’da Brick Lane’de düzenlenecek gösterimize de sizi dâvet ediyoruz.

 

Tarih: 12 Haziran 2005

Saat: 14:00

Toplanma Yeri: Aftab Ali Park, Whitechapel High Street London E1 Nearest Tube Aldgate East

 

 HİZB-UT TAHRİR
 Britanya
H. 01 Cumâde’l Evvel 1426
M. 06 Haziran 2005

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |