Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Türkiye Vilâyeti Medya Bürosu

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

VAN’DAN YÜKSELEN HAYKIRIŞ ZALİMLERİN SONUNUN HABERCİSİNDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR!

Bilindiği gibi Hizb-ut Tahrir/Türkiye Vilâyeti, 17.06.2005 tarihinde Van’da bir basın açıklaması yapmıştır. Düzenlenen basın açıklamasında Özbekistan tağutunun son bir ay içerisinde tam 20.000 Müslüman kardeşimizi katlettiği belirtilmiştir. Bu basın açıklamasının yapılmasına müsaade etmeyen emniyet güçleri, Hizb-ut Tahrir gençlerinden ve halktan 11 kişiyi gözaltına almıştır.

Kendilerini İslam’a emin bir bekçi olmaya adamış bu yiğit Müslümanlar, Allah’ın dinini hayata hakim kılmak adına zalim sulta karşısında hak sözü haykırmışlardır.

Şimdi, bu olaydan çıkarılması gereken sonuçları açıklamak istiyoruz:

1. Laik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden beri kavmiyetçiliği ön plana çıkartarak ümmeti parçalama girişimleri boşa çıkmıştır. Cuma günü Van Ulu Cami çıkışında kendilerini tutuklamak için bekleyen emniyet güçlerine rağmen Müslümanların tek bir ümmet olduğunu haykıran ve aynı gün İstanbul Fatih Camii’nde basın açıklaması yapan Müslümanlar bu oyunun tutmadığını, hazırladıkları tuzakların başlarına geçtiğini zalim statükoya ve tüm kamuoyuna göstermiştir.

2. Hizb-ut Tahrir’in öncülüğünü ettiği Hilafet fikri, İstanbul’dan Van’a kadar tüm Türkiye’yi kuşatmış ve Hilafet artık halkın vazgeçilmez özlemi haline gelmiştir. İslam Ümmeti'nin bayraktarı olan Müslüman Türk halkı bu zelil hayattan kurtuluş reçetesinin ancak Hilafet'te mevcut olduğunun farkına varmıştır. Nitekim şiddetli bir şekilde esen hilafet kasırgası, zalim otoritelerin tahtlarını sarsmaktadır.

3. Hizb-ut Tahrir üyelerini tutuklamakla, işkence etmekle, katletmekle kimse bitiremeyecektir. Van’da gözaltına alınan 11 kişi Rabbimiz Allah’tır diyen, kalpleri imanla dolu gençlerdir. Zalim otorite karşısında hakkı haykırmak için nice yiğit erler sıranın kendisine gelmesini beklemektedir. Doğudan yükselen bu haykırışların daha şiddetlisini çok yakında herkes görecektir, Allah'ın izni ile.

Van ve dahil olduğu Doğu bölgesi kavmiyetçi, laik Türkiye Cumhuriyeti tarafından unutulmuş ve ikinci sınıf muamele gören, hayat damarları kesilmiş bir beldedir. Ancak unutulmuş ve sefalete mahkûm edilmiş bu diyardan içinde hayat barındıran bir sesleniş yükselmektedir.

Ümmeti bir çatı altında birleşmeye davet eden bir sesleniş!

Sömürgeci kafirlerin ve kuklalarının tasallutundan kurtulmaya davet eden bir sesleniş!

Kavmiyetçiliğin pislik ve bölünmüşlükten başka hiçbir şey ifade etmediğini haykıran bir sesleniş!

Putların yakında yıkılacağını duyuran bir sesleniş ve;

İkinci Raşidi Hilafet Devleti'nin ayak seslerinin duyulduğunu ilan eden bir sesleniş!

Zulmedenler yakında nasıl bir inkîlabla devrileceklerini göreceklerdir! [Şuara 227]

Son olarak size hayat verecek olan davetimizi tekrarlıyoruz ve sizleri Rasulullah’ın metodunu takip ederek İkinci Raşidi Hilafet Devleti'ni kurmak için çalışan Hizb-ut Tahrir ile birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.

 

 HİZB-UT TAHRİR
 Türkiye Vilâyeti Medya Bürosu
H. 14 Cumade El-Ula 1426
M. 20 Haziran 2005

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |