Hizb-ut Tahrir Şebabından Hilafet'in Yıkılışının Hicri Yıldönümüne İlişkin Mesajlar (19.06.2012)