Hizb-ut Tahrir / Mısır Vilayetinin, İslam devleti anayasasını tanıtım amacıyla yürüttüğü kampanyanın devamı olarak "Mısır'ın anayasası İslami anayasa olmak zorundadır" başlığı altında H. 17 zilhicce 1433 el-muvafık M. 02 Kasım 2012 tarihinde; ''İslam şeriatının tatbikine çağrı cuması'' diye adlandırdıkları Cuma günü Hizb-ut Tahrir gençleri seyyar bilgilendirme çadırlarını Kahire'nin ortasındaki Tahrir Meydanında yer alan Ömer Mukaram mescidinin önüne kurmuşlar ve çadıra gelen çok sayıda insanla çok yapıcı münakasalarda bulunmuşlardır. Elhamdülillah.