Hizb-ut Tahrir Mısır Vilayetini aylar önce başlattığı İslam devleti anayasasını tanıtım kampanyasının devamı olarak "Mısır anayasası İslami anayasa olmak zorundadır" başlıklı çalışmasını sürdürdü. Hizb-ut Tahrir gençleri seyyar bilgilendirme çadırlarını Ezher Üniversitesi Kampusuna H. 07 Muharram 1434  el-muvafık M. 21 Kasım 2012 Çarşamba günü kurmuştur. Çadıra çok sayıda konuk gelmiş ve oldukça pozitif tartışmalar gerçekleşmiştir. Elhamdulillah