Basın Açıklamaları 2008

[2008-12-27] Bangladeş [RS] :: Bangladeş Karasularındaki Hindu Gemilerini Derhal Kovunuz.

 

OKU / İNDİR

[2008-12-25] Bangladeş [RS] :: Hizb-ut Tahrir / Bangladeş, “Hilâfet: Yegâne Sahîh Liderlik ve Nizâmdır” Başlıklı Genel Bir Konferans Düzenliyor.

 

OKU / İNDİR

[2008-12-22] Bangladeş [RS] :: Hizb-ut Tahrir / Bangladeş, Kûmîl’da Üç Şebâbının Tutuklanmasını Kınar.

 

OKU / İNDİR

[2008-12-22] Bangladeş [RS] :: Hizb-ut Tahrir, Sudan’da Küresel Ekonomik Konferans Düzenliyor.

 

OKU / İNDİR

[2008-12-17] Bangladeş :: Amerika’nın, Hindistan’ın ve İngiltere’nin Hegemonya Kurduğu Siyasî Nizâmı Kaldırıp Atın.

 

OKU / İNDİR

[2008-11-15] Bangladeş [HRS] :: Hizb-ut Tahrir / Bangladeş Hanımlar Kısmı, İnsanları Hilâfet Devleti'ni Kurmak İçin Çalışmaya Davet Ediyor.

 

OKU / İNDİR

[2008-11-05] Bangladeş [RS] :: Obama Dönemi, İslâmî Ümmet'e Yönelik Amerikan Haçlı Savaşının Uzantısından Öte Bir Şey Olmayacaktır.

 

OKU / İNDİR

[2008-11-03] Bangladeş [RS] :: Sömürgeci Siyasî ve İktisâdî Nizâmı Kaldırıp Atınız, Mevcut Yöneticileri Deviriniz ve Hilâfet Devleti'ni Kurmak İçin Çalışınız.

 

OKU / İNDİR

[2008-11-02] Bangladeş [RS] :: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri "Ban Ki-Moon", Ajandasında Sömürgecilik Siyasî Programı Olduğu Halde Bangladeş'i Ziyâret Ediyor.

 

OKU / İNDİR

[2008-10-25] Bangladeş [HRS] :: Hizb-ut Tahrir / Bangladeş Hanımlar Kısmı, "Medîne'nin Mücevheri" Adlı İfk Kitâbı’nın Yayınlanmasını Protesto Eden Bir Gösteri Düzenledi.

 

OKU / İNDİR

[2008-10-20] Bangladeş [RS] :: İnsanların Müreffeh Hayatını Garantileyecek Olan, Kapitalist İktisadi Nizâmın Kaldırılıp Atılması ve İslami İktisat Nizamının Benimsenmesidir.

 

OKU / İNDİR

[2008-10-10] Bangladeş [RS] :: İslâmî Ümmet, İslâm Düşmanı Amerika İle Diplomatik İlişkileri Kabullenmemelidir.

 

OKU / İNDİR

[2008-10-08] Bangladeş [RS] :: Hizb-ut Tahrir Bangladeş, Madina Mücevheri’nin (Jewel of Madina) Yayımlanmasını Şiddetle Kınar.

 

OKU / İNDİR

[2008-09-30] Bangladeş [RS] :: Hizb-ut Tahrir / Bangladeş, Rajşahı’nda Tutuklanan Üyelerinden ve Aktivistlerinden On Kişinin Serbest Bırakılmasından Ötürü Allah’a Hamd Eder.

 

OKU / İNDİR

[2008-09-28] Bangladeş [HRS] :: Emperyalist Finanseli BRAC Dahil Bütün Hükümet Dışı Örgütlerin (NGO) Aktiviteleri Engellenmelidir.

 

OKU / İNDİR

[2008-09-22] Bangladeş [RS] :: Hizb-ut Tahrir / Bangladeş, Hizb’in Rajşahı’ndaki Üyelerinin Tutuklanmasını ve Faaliyetlerinin Yasaklanmasını Protesto Etmeye Yönelik Faaliyet Programını Duyurur.

 

OKU / İNDİR

[2008-08-31] Bangladeş :: Ey Müslümanlar! Şu Mübârek Ramazan Ayında, Mevcut Yöneticileri Kaldırmaya ve Sizleri Bütünleştirip İzzetinizi İade Edecek Hilâfet’i Yeniden Kurmaya Azmetmeliyiz.

 

OKU / İNDİR

[2008-08-22] Bangladeş [HRS] :: Yalnızca Hilâfet, Eğitim Kurumlarındaki Cinsel Tâcizi Durdurabilir.

 

OKU / İNDİR

[2008-08-06] Bangladeş [RS] :: Demokratik Seçimler Aldatmacadır ve Halkın Halini Değiştirmez.

 

OKU / İNDİR

[2008-08-00] Bangladeş [RS] :: Hizb-ut Tahrir Bangladeş Resmî Sözcüsü ve Genel Koordinatörü Muhyiddîn Ahmed'le Hilafet Hakkında Bir Röportaj - Ağustos 2008 (İngilizce)

 

Birinci Bölüm

İkinci Bölüm

[2008-07-30] Bangladeş :: 28 Raceb – Hilâfet Devleti’nin Yıkılışı Hilâfet’i Yeniden Kurmak, İslâmî Ümmet’in En Önemli Farzıdır.

 

OKU / İNDİR

[2008-07-12] Bangladeş [RS] :: Hindistan’a Transit Yol Hakkı Vermek, Sırf Ekonomik Bir Mesele Değildir.

 

OKU / İNDİR

[2008-07-01] Bangladeş [RS] :: Sömürgeciler Tarafından Dayatılan Uzlaşma Politikası, Bangladeş’i Bağımlı Bir Devlet Yapmaktadır.

 

OKU / İNDİR

[2008-06-17] Bangladeş [RS] :: Sömürgeciler Tarafından Dayatılan Uzlaşma Politikası, Bangladeş’i Bağımlı Bir Devlet Yapmaktadır.

 

OKU / İNDİR

[2008-05-30] Bangladeş :: Bugün İslâm Ümmeti, Sömürgeci Kâfirlerin ve Müşriklerin Her Tür Saldırısının Hedefi ve Kurbanıdır.

 

OKU / İNDİR

[2008-05-13] Bangladeş [RS] :: Ülkenin Millî Mîsâk’a Değil, Yeni Bir Yönetim Nizâmına İhtiyacı Var.

 

OKU / İNDİR

[2008-05-11] Bangladeş [RS] :: Mevcut Siyâsî Krizden Kurtulmanın Yolu, Sömürgecileri Kovmak ve Hilâfet’i Kurmaktır.

 

OKU / İNDİR

[2008-04-24] Bangladeş [RS] :: Hizb-ut Tahrir / Bangladeş, Günlük Şamokal Gazetesi Yayıncısı ile Editörüne Hukukî Uyarı Gönderdi.

 

OKU / İNDİR

[2008-04-20] Bangladeş [HRS] :: Hizb-ut Tahrir / Bangladeş, Hâmide Huseyn’e ve Yandaşlarına Meydan Okuyor ve Laik Akîdelerini Savunmaları için Açık Tartışmaya Çağırıyor.

 

OKU / İNDİR

[2008-04-17] Bangladeş [RS] :: Hükümet’in Hindistan’a Teslimiyeti, İslâm’a ve İnsanlara Hıyânettir.

 

OKU / İNDİR

[2008-04-04] Bangladeş [RS] :: Hizb-ut Tahrir / Bangladeş, Kur’ân Karşıtı Filmi Protesto Etti.

 

OKU / İNDİR

[2008-03-28] Bangladeş :: Ey Müslümanlar! Hindistan Düşman Bir Devlettir ve Onun Saldırganlığına Ancak Hilâfet Karşı Koyabilir.

 

OKU / İNDİR

[2008-03-19] Bangladeş [HMT] :: Kadına Eziyet Sorunu, Yalnızca İslâm Nizâmı ile Çözülür.

 

OKU / İNDİR

[2008-03-18] Bangladeş [RS] :: Hindistan’da İyi Niyet Yoktur, Onun Tek Derdi Müslümanlara Karşı Komplolar Kurmaktır.

 

OKU / İNDİR

[2008-03-14] Bangladeş [RS] :: Halk, Şeriat’a Aykırı Yeni Miras Kanununun Çıkarılmasına Yönelik Herhangi Bir Girişimi Reddedecektir.

 

OKU / İNDİR

[2008-02-29] Bangladeş :: Yalnızca Hilâfet, Fiyat Artışı Problemini Çözebilir.

 

OKU / İNDİR

[2008-02-26] Bangladeş [RS] :: Hindistan ile Savunma ve Güvenlik İşbirliği Yapmak Haramdır, Bangladeş İçin Tehlikedir.

 

OKU / İNDİR