Basın Açıklamaları 2009

[2009-12-29] Bangladeş [MB] :: Şeyha Hasina Hükümeti, Hindistan'ın Güvenliğini Korumakta ve Silahlı Kuvvetlerimizi Zayıflatmak için Onunla İşbirliği Yapmaktadır

 

OKU / İNDİR

[2009-12-03] Bangladeş [MB] :: Basın Açıklaması

 

OKU / İNDİR

[2009-11-06] Bangladeş :: Amerika Bangladeş'i Hedef Almaktadır Ey Müslümanlar! O Halde Amerikan Haçlı Seferini Önlemek için Hizb-ut Tahrir'in Yanında Yer Alınız

 

OKU / İNDİR

[2009-11-02] Bangladeş [RS] :: Hükümet, Hizb-ut Tahrir'i Bastırmak İçin Aşağılık Amerikan Üsluplarına Başvurarak Şebabını Kaçırmaktadır

 

OKU / İNDİR

[2009-10-23] Bangladeş [RS] :: Amerika, İngiltere ve Hindistan'ın Ajanı Olan "Avami Birlik" Hükümeti, Silahlı Kuvvetlerin Yanında Yer Alması ve Hilafet Devleti'ni Kurma Çalışmasına Liderlik Yapması Sebebiyle Hizb-ut Tahrir'i Yasaklamaktadır

 

OKU / İNDİR

[2009-10-07] Bangladeş [RS] :: Amerikan-Bengal Ortak Askeri Tatbikatlarının Amacı Bengal Kuvvetlerini Amerikan Hakimiyeti Altına Vermektir

 

OKU / İNDİR

[2009-10-02] Bangladeş [HRS] :: Kapitalizme İnanan Emperyalistlerin Ajanı Laik Hükümet, Kadınların Haklarını ve Irzlarını Korumada Ağır Bir Başarısızlığa Uğramıştır

 

OKU / İNDİR

[2009-09-06] Bangladeş [RS] :: Hizb-ut Tahrir'in Düzenlediği Toplu İftar Davetinin Ardından Siyasiler, Aydınlar, Alimler ve Medya Mensupları; Hizb-ut Tahrir'in 30 Aktif Üyesinin Tutuklanmasını Eleştirerek Derhal Serbest Bırakılmasını Talep Ettiler

 

OKU / İNDİR

[2009-09-06] Bangladeş [HRS] :: Polisin Mübarek Ramazan Ayında Oruçlu Müslümanlara Saldırması, İslam Düşmanı Hükümetin Hakikatini İfşa Etmektedir

 

OKU / İNDİR

[2009-09-04] Bangladeş [RS] :: Polis, “Büyük Bedir Yıldönümü” Yürüyüşünü Engelledi ve Hizb-ut Tahrir'in 30 Aktif Üyesini Tutukladı Hizb-ut Tahrir, Müslümanları Mevcut Zelil Nizamı Kaldırıp Atmaya ve Hilafet Devleti'ni Kurmaya Davet Ediyor

 

OKU / İNDİR

[2009-08-31] Bangladeş [RS] :: Avami Birlik Hükümeti, Bengal Körfezini Amerika, İngiltere ve Hindistan'a Kiralıyor

 

OKU / İNDİR

[2009-08-02] Bangladeş [RS] :: Hizb-ut Tahrir / Bangladeş'ten Bir Heyet, Türkiye Yetkililerinin 200'ün Üzerinde Hizb-ut Tahrir Üyesini Tutuklamasını Protesto Etmek Amacıyla Türkiye Büyükelçiliğine Gitti

 

OKU / İNDİR

[2009-07-21] Bangladeş [RS] :: Hilafet Davetini Engellemede Sömürgeci Küfür Güçleri Hüsrana Uğrayıp Başarısız Olduğu Gibi Ajanları da Başarısız Olacaktır

 

OKU / İNDİR

[2009-07-17] Bangladeş [HRS] :: Kadının Mahkemede Başörtüsünün Çıkarılması, Bu Hükümetin İslam'a Düşman Olduğunun Bir Göstergesidir

 

OKU / İNDİR

[2009-07-10] Bangladeş [RS] :: Hükümet, Hilâfet Devleti'nin Kurulmasını Engellemek İçin Sömürgecilerin Hesabına Çalışmaktadır

 

OKU / İNDİR

[2009-07-08] Bangladeş [HRS] :: Kapitalizmin Gölgesindeki Yöneticiler, İnsanları Korumakla Meşgul Olacaklarına Kendilerini Korumakla Meşguldürler

 

OKU / İNDİR

[2009-06-25] Bangladeş [HRS] :: Sömürgecinin Ajanları, İslâmî Şeriatı ve Şer'î Hadleri Karalamak için Birbirinden İlgisiz ve Farklı Olaylar Arasında İlişki Kuruyorlar

 

OKU / İNDİR

[2009-06-12] Bangladeş [RS] :: Başarısız Kapitalist Nizamın Temellerine Dayalı Sunulan Bütçe, Mevcut Yöneticilerin Batının Kölesi Olduklarının Bir Kanıttır

 

OKU / İNDİR

[2009-05-26] Bangladeş [RS] :: Hizb-ut Tahrir / Bangladeş’ten Bir Heyet, Hizb-ut Tahrir / Pakistan Vilâyeti’nin Yayınladığı Neşriyatı Pakistan Sefareti’ne Teslim Etti

 

OKU / İNDİR

[2009-05-24] Bangladeş [RS] :: İslâmî Hilâfet, Ümmeti İslâm Esası Üzerine Birleştirecek, Güçlü ve Kapsamlı Sanayileşmiş Bir Politika Bina Edecektir

 

OKU / İNDİR

[2009-05-21] Bangladeş [RS] :: Hizb-ut Tahrir’in Diğer Bir Aktivistinin Tutuklanması, Hükümet’in Siyasî Akîde Olarak İslâm’ı Kabullenmediğinin Başka Bir Kanıtıdır

 

OKU / İNDİR

[2009-05-11] Bangladeş [RS] :: Şeyha Hasîna Hükümeti, İslâm'a ve İslâmî Partilere Karşı Savaş İlan Etmiştir

 

OKU / İNDİR

[2009-05-10] Bangladeş [RS] :: Hizb-ut Tahrir / Bangladeş, Bada / Dakka Bölgesindeki Üyelerinden Yedisinin Tutuklanmasını Kınar

 

OKU / İNDİR

[2009-05-09] Bangladeş [RS] :: Hükümet Kapitalizme Alternatif Olarak İslâm Hakkında Konuşulmasını Yasaklamaktadır

 

OKU / İNDİR

[2009-04-30] Bangladeş [RS] :: Hizb-ut Tahrir / Bangladeş’ten, İç Güvenlik Bakanı Sehari Hatun ve İçişleri Bakanı Süheyl Taci’ye Açık Bir Mektup

 

OKU / İNDİR

[2009-04-30] Bangladeş [RS] :: İşgalci İngiliz Deniz Kuvvetleri ile Yapılan Ortak Tatbikatları Durdurun

 

OKU / İNDİR

[2009-04-28] Bangladeş [RS] :: Mevcut Küresel Durgunluk Kapitalizmin Kaçınılmaz Çöküşünün Bir Emaresidir ve Beşerin Ekonomik Sorunlarını Çözmeye Yalnızca İslâm Muktedirdir

 

OKU / İNDİR

[2009-04-20] Bangladeş [RS] :: Terörle Mücadele Kurulu Oluşturulması Şeklindeki İngiltere’nin Habis Önerisinin Amacı, Siyasal İslâmî Akîdenin Yayılmasını Frenlemektir

 

OKU / İNDİR

[2009-04-05] Bangladeş [RS] :: Hükümetin, Hizb-ut Tahrir'i Yürüyüş Yapmaktan Engellemesi, Sınır Muhafızları Karargâhı Katliamı Soruşturmasının Örtbas Edilerek Yürütüleceğine Dair Bir Kanıttır

 

OKU / İNDİR

[2009-03-27] Bangladeş [RS] :: Hizb-ut Tahrir, Polisin Yüzlerce Üyesinin ve Taraftarının Yaralanmasına Yol Açmasını ve Düzenlediği Yürüyüşünü Bastırmasını Kınar

 

OKU / İNDİR

[2009-03-18] Bangladeş [RS] :: Hizb-ut Tahrir / Bangladeş, Bangladeş Silahlı Kuvvetlerini Yok Etmeye Yönelik Hint Komplosunu Ele Almak Üzere Bir Diyalog Formu Düzenledi

 

OKU / İNDİR

[2009-03-18] Bangladeş [RS] :: Hükümet, Hizb-ut Tahrir'i Maddî Eylemlerle İlişkilendirme Çabasında Asla Başarıya Ulaşamayacaktır

 

OKU / İNDİR

[2009-03-06] Bangladeş [RS] :: Bangladeş Hükümeti, Sınır Muhafızı Subaylarının Katledilmesi Komplosunu İnfaz Eden Hint Ajanlarını Gizlemeye Yönelik Gizli İttifakında Israr Ediyor

 

OKU / İNDİR

[2009-03-03] Bangladeş [RS] :: İnsanlar, Orduyu ve Sınır Muhafızlarını Yok Etmeye Yönelik Hint Komplosunu Boşa Çıkarmalı ve Bu İşte İhmalkârlık Göstererek Gizli İttifak Kuran Hükümeti Muhasebe Etmelidirler

 

OKU / İNDİR

[2009-03-02] Bangladeş [RS] :: Hizb-ut Tahrir / Bangladeş, 27 Üyesinin Tutuklanmasını Şiddetle Kınar

 

OKU / İNDİR

[2009-03-01] Bangladeş [RS] :: Hizb-ut Tahrir Bangladeş İnsanları, Ordu ile Sınır Muhafızlarının Arasını Açmaya Yönelik Hint Komplolarını Bozmaya ve Hükümetin Gevşekliğini Kınamaya Çağırır

 

OKU / İNDİR

[2009-02-28] Bangladeş :: Ordunuzu ve Sınır Muhafızlarınızı Yok Etmeye Yönelik Hint Komplolarını Boşa Çıkarınız ve Gıkını Dahi Çıkarmayan Hükümetin Karşısında Dimdik Durunuz Ey Müslümanlar!

 

OKU / İNDİR

[2009-02-23] Bangladeş [RS] :: Hilâfet Devleti, İslâmi Ümmet’in Yegâne Küresel Liderliği Olacaktır

 

OKU / İNDİR

[2009-02-08] Bangladeş [RS] :: Hükümetin, Güney Asya Kuvvetleri Anlaşması'nı, Hindistan Geçit Koridoru Anlaşması'nı ve Amerika ile Ticaret-Yatırım Anlaşması'nı Onaylamak için Acele Etmesi, Sömürgecilere Boyun Büktüğünün Göstergesidir

 

OKU / İNDİR

[2009-02-06] Bangladeş [RS] :: Fiyatların Pahalılığı Sorununu Çözmede Geçen Hükümet Başarısız Olduğu Gibi Mevcut Hükümet de Başarısız Olacaktır

 

OKU / İNDİR

[2009-01-27] Bangladeş [RS] :: Terörist Birleşik Devletler Hükümeti ile Ticaret ve Yatırım Anlaşması İmzalanması, Bangladeş'e Hıyânettir

 

OKU / İNDİR

[2009-01-17] Bangladeş [HRS] :: Filistin'in Kurtarılması için Ümmet'in Ordularının, Ajan Yöneticilerini Alaşağı Etmesi ve Hilâfeti Kurması Gerekir

 

OKU / İNDİR

[2009-01-15] Bangladeş [RS] :: Filistin'in Kurtarılması için Ümmet'in Ordularının, Ajan Yöneticilerini Alaşağı Etmesi ve Hilâfeti Kurması Gerekir

 

OKU / İNDİR

[2009-01-11] Bangladeş [RS] :: Hindistan ile Çin'e Liman Koridoru Verilmesi, Bangladeş'in Güvenliğini Tehdit Edecektir

 

OKU / İNDİR