Basın Açıklamaları 2007

[2007-12-20] Endonezya :: Ümmetin Âlimleri Hilâfet’e Çağırıyor...

OKU / İNDİR

[2007-09-03] Endonezya [RS] :: Hizb-ut Tahrir / Endonezya Heyeti, “Suriye Rejimi, İşini Bitireceğini Zehâbına Kapılıp Hizb-ut Tahrir’e Karşı Baskıcı Kampanyalarına Devam Ediyor, Yine de Kaybediyor, Yine de Hüsrana Uğruyor” Başlıklı Beyannâmeyi Cakarta’daki Suriye Sefâretine Teslim Etti...

OKU / İNDİR

[2007-07-11] Endonezya [RS] :: Hizb-ut Tahrir / Endonezya, Ayrılıkçı Hareketlerden Sakındırıyor..

OKU / İNDİR

[2007-07-05] Endonezya :: Amerika’nın Endonezya’yı Parçalamaya Dönük Sömürgeci Plânından Sakının, Ey Müslümanlar!

OKU / İNDİR

[2007-06-27] Endonezya [RS] :: Singapur ile Savunma İşbirliği Anlaşması’nı Reddeden Parlamento I. Komisyonuna Destek.

OKU / İNDİR

[2007-05-18] Endonezya [RS] :: İslâm el-Hurra Network sitesinden AbdulMuksit el-Ğazâlî, -kendi anlayışına göre- Nahdat-ul Ulemâ’nın [NU] mefhumları ve onun diğer İslâmî örgütler ile, bilhassa Hizb-ut Tahrir ile olan ihtilafları hakkında aşağıdaki (1) no’lu makâleyi yayınladı. Hizb’in Endonezya’daki Resmî Sözcüsü de aşağıdaki (2) no’lu makâle ile ona cevap verdi...

OKU / İNDİR

[2007-05-11] Endonezya [RS] :: Hizb-ut Tahrir / Endonezya Heyeti, “Hizb-ut Tahrir / Suriye Saflarına Mücrim Tutuklamalar ve Suriye Genel Seçimleri Maskaralığı” Başlıklı Beyannameyi Teslim Etti.

OKU / İNDİR

[2007-05-03] Endonezya [RS] :: Savunma İşbirliği Anlaşması.

OKU / İNDİR

[2007-04-18] Endonezya [RS] :: “İsrail” Parlamentosu Üyelerinin Endonezya Ziyareti.

OKU / İNDİR