-Basın Açıklaması -

Hizb-ut Tahrir, H. 07 Muharrem-il Haram 1430 el-Muvâfık M. 03 Ocak 2009 Günü, Sudan'ın Başkenti Hartum'daki Bibiri Fuar Alanında, Küresel Ekonomik Bir Konferans Düzenleyecektir

 

No: ID–BA–2008–RS–0005 

H. 27 Zilhicce 1429

Cakarta / Endonezya

M. 25 Aralık 2008

 

Geçmişte yaşanan ve şu anda yaşanmakta olan mevcut küresel mâlî krize karşı bir yanıt olarak Hizb-ut Tahrir, küresel ekonomik bir konferans düzenleyecektir. Bu konferansta, dünyanın farklı bölgelerinden on iki konuşmacı birer konuşma yapacaktır. Bu kişilerden dördü, gayr-i Müslimlerden olup Kapitalizm İktisat Nizâmı araştırmasında dünya çapında ekonomi uzmanıdır, dördü ekonomi alanında uzman olan Müslüman âlimlerdir ve dördü de Hizb-ut Tahrir âlimlerindendir.

 

Söz konusu konferans, 03 Ocak 2009 günü, Sudan'ın Başkenti Hartum'un Bibiri Fuarı alanındaki 3 numaralı salonda düzenlenecek, dünyanın tüm devletlerinden ekonomiyle ilgilenen beş binden fazla kişi katılacak ve şu beş önemli konu ele alınacaktır: 1. Kapitalizm, Başarısızlığını Derinliklerinde Barındırmakta… ve Krizler Üretmektedir. 2. Ekonomik Krizlerin Ortaya Çıkması… Sebepleri ve Sonuçları. 3. Mevcut Krizin, Dünyanın Farklı Bölgelerine Etkisi. 4. Küresel Mâlî Krize Yönelik Mevcut Çözümlerin Başarısızlığı. 5. Krizlerden Uzak Adaletli Ekonomik Bir Hayatın Temînine Ancak Hilâfet Devleti'nin İslâmî İktisat Nizâmı Muktedirdir.

 

Bu konferans, adaletsiz servet dağılımı, altın ve gümüşün nakdî muameleler karşılığı olmaktan çıkarılması, faize dayanılması, borsaların ve mâlî piyasaların bozukluğu, borç senetlerinin ve hisse senetlerinin batıllığı sorunlarının bir sonucu olarak ortaya çıkan Kapitalizm'in bozukluğunu ve batıllığını gerek akîde, gerekse nizâm olması açısından açık ve net bir şekilde ortaya koyacaktır. Ardından bir vergi devleti olmayıp gözetim devleti olan Hilâfet Devleti ile temsîl edilecek köklü ve önleyici çözüm ortaya konulacaktır ki o, malın kenzini/biriktirilmesini, borç senetlerinin satışını, faizi haram kılacak, İslâm'da mülkiyet türlerini, özel, genel ve kamu mülkiyeti olmak üzere üç kısma tahsis edecek, borsalardaki muameleleri ve hisse sentlerini haram kılacak ve ekonomik nizâmın adaletli bir şekilde infaz edilmesini garanti etmek amacıyla sıkı ve etkin bir gözetim ile görevlilerin muhasebe edilmesini vacip kılacaktır. Binaenaleyh Hizb-ut Tahrir / Endonezya, aşağıdaki hususları açıklar:

 

1.) Sudan'ın başkenti Hartum'daki Hizb-ut Tahrir'in küresel ekonomik konferansına özellikle konuşmacı olarak saygı ve itibar sahibi Endonezya'da ekonomi alanında uzman olan Müslümanlardan biri katılacak ve küresel mâli krizlerin Endonezya'ya yansıması hakkında bir konuşma yapacaktır.

 

2.) Gerek görsel, gerek işitsel, gerekse yazılı olmak üzere tüm medya organlarını bu konferansa katılmaya veya tanık olmaya davet eder.

 

3.) Müslüman akademisyenleri, araştırmacıları, ekonomistleri, idarecileri ve iş adamlarını bu konferansa katılmaya, ona tanık olmaya ve kendilerinin insanlar için çıkartılmış en hayırlı Ümmet olduklarını ve mevcut karmaşık krizlerden kurtuluş anahtarına ancak kendilerinin sahip olduklarını ve İslâmları ile dünyayı gerçekten helak olmaktan kurtaracaklarını tüm dünyaya ilân etmeye davet eder.

 

4.) Herhangi bir gerekçeden ötürü katılınamaması halinde Hizb-ut Tahrir / Endonezya, konferansın sonuçlarını ele almak amacıyla Cakarta ve diğer şehirlerde özel bir program düzenleyecektir.

 

Ve's Selâmu Aleykum ve Rahmetullâhi ve Berakâtuh,

 

Bu Basın Açıklamasını İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız!