- Basın Açıklaması -

Hizb-ut Tahrir, Pakistan'da Tarihin Akışını Değiştirecek İslam Kaynaklı On Bir Noktadan Oluşan Bir Plan Sunar

 

No: PK–BA–2011–RS–TR-0002

H. 16 Safer 1432

M. 20 Ocak 2011

 

Pakistan'daki Müslümanların dikkat çekici mevcut acıklı durumu, sömürgeci kapitalist sistemin ve bozuk yöneticilerin bir sonucudur. Zira bir yandan muhalif eylemlerde bulunmak diğer yandan bozuk sistemi ve yöneticileri korumakla bu durum asla değişmez. Hizb-ut Tahrir, Pakistan'daki Müslümanların ve tüm insanlığın durumunu değiştirmek için İslam Nizamı'nın detaylarını sunmuştur. Zira Pakistan'ın üzerindeki kara bulutların kaldırılması ancak İslam Nizamı'nın tatbik edilmesi ile mümkündür.

 

Pakistan'da tarihin akışını değiştirecek olan bu 11 nokta şunlardır:

 

1- İvedilikle diğer İslam beldelerini birleştirmek için pratik adımlar atacak olan Hilafetin Pakistan'da kurularak İslam'ın kapsamlı ve köklü bir şekilde tatbik edilmeli. Zira ümmetin güç kaynağı onun birliğidir. Hilafet kurulmadan bunun gerçekleşmesi ise imkansızdır.

 

2- Petrol, doğalgaz, elektrik, kömür, ham altın rezervleri ve madenler, kamu mülkiyetinden olup bunlar ümmete karsız veya vergisiz olarak sunulmalı. Devlet bunun da ötesinde enflasyonu minimize edecek, fakirliği bitirecek ve aynı zamanda endüstriyel makineleri faaliyete geçirecektir.

 

3- Tüm faizli ve meşru olmayan ekonomik işlemlerin durdurulmasının yanı sıra devletin parası tamamen altın ve gümüşe konvertibl olacak şekilde rupinin dolara endekslenmesine son verilmeli. Bu ise rupinin istikrarına yardımcı olacak ve ekonomimizin dolarla birlikte batmasını engelleyecektir.

 

4- Dolaylı yada dolaysız tüm vergiler de dahil mal ve hizmet vergilerine son verilmeli, harac, öşür, define, himaye, cizye, zekat ve benzerleri de dahil paraların İslami kaynaklardan ve gelirlerden toplanmalı ve İslam Devleti, vatandaşların tamamının temel ihtiyaçlarını garanti etmeli.

 

5- Yasama hakkı sadece hiçbir ortağı olmayan Allah'a aittir. Bu nedenle millet meclisi, senato ve yasama organları feshedilmeli. Zir 17. maddedeki değişiklikler ve ulusal anket kuruluşları sayesinde Amerika'yı koruyan bizzat bu kurumlardır. Allah'ın şeriatını tatbik etme sorumluluğunu Hilafet alacaktır ve demokrasinin aksine Allah'ın hükümlerini tatbik etmek için oy çoğunluğuna gerek kalmayacaktır.

 

6- Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve tüm sömürgeci ülkelerinin büyükelçilikleri kapatılmalı ve bu devletlerle olan tüm diplomatik ilişkiler kesilmeli.

 

7- Pakistan, Amerika'nın "terörle savaşından" çekilmeli, Amerika'ya giden tüm ikmal hatlarını kesmeli ve kabileler bölgesindeki Müslümanlar ile Pakistan ordusu arasındaki iç savaşı derhal durdurmalı.

 

8- Pakistan, Amerika'nın sopası olan Birleşmiş Milletlerden çekilmeli, sömürgeci olmayan diğer devletlerle ikili ilişkiler kurmalı, dış politikasını İslam davetini tüm dünyaya yayma üzerine kurmalı ve cihadı bunun pratik yolu yapmalı.

 

9- Medya organlarındaki ahlaki yozlaşma da dahil ahlaksızlık ve sefahat yasaklanmalı ve İslam esaslarını bina edilmiş bir toplum inşa edilmeli.

 

10- İngiliz sömürgesi döneminden kalma mevcut yargı kanunları değiştirilmeli ve yargı hükümlerinin tamamı İslam şeriatı hükümlerine göre olmalı.

 

11- İlk ve ortaöğretim ücretsiz olarak verilmeli ve İslami şahsiyetler yetiştirmeyi, nesillere bilimsel ve faydalı bilgileri aktarmayı hedeflemeli.

 

Bu Basın Açıklamasını İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız!