No: PK–BA–2011–RSY–TR–0013

 

H. 26 Cumâde'l Ulâ 1432
M. 29 Nisan 2011

 

- Basın Açıklaması -

Siyasî Anlaşmazlıklar, "Hain Hükümetin" Hindistan'la Olan Ticari İlişkilerini Etkilemez Hindistan'dan Petrol ve Elektrik İthal Etmeye Hırs Gösterenler, Hindistan'la Yapılan Sind Nehri Suları Anlaşmasının Hakikatini Açıklamalıdırlar

 

Hain yöneticiler, Keşmirli Müslümanları sırtından vurmayı alışkanlık edindiler. Zira "siyasî anlaşmazlıkların Hindistan'la olan ticari ilişkilere hiçbir etkisinin olmayacağını" açıkladılar. Hükümet, bu açıklamasıyla Keşmir anlaşmazlığı çözülmeden Hindistan'la siyasî veya ticari ilişkilerin olmasına izin vermeyen açık tutumunu terk etmiş oldu. Bu da Keşmir'deki Müslümanları yavaş yavaş öldürme politikasının hayata geçirilmesi sayılır. Hükümet, tüm emtia çeşitlerinin ticaretine izin verecek derecede ticari emtia listesini genişleterek ve Wagah sınır kapısını açarak bu asil ümmeti Hindistan'a bağımlı hale getirmek için Pakistan'ın ötesinde Afganistan ve Orta Asya ile olan ticaretinde Hindistan'a bedavadan hizmet sunmuş oldu. Durum bu şekildedir. Zira ajan yöneticiler, Pakistan'ı stratejik olarak Hindistan'a bağımlı kılmak için petrol ve elektrik anlaşmaları yapma yönünde gayret göstermekteler. Bu da Amerika ve Batı karşısındaki mevcut durumlarına benzer şekilde yöneticilerin, Hindistan karşısındaki sessizlikleri ve zafiyetleri için bir gerekçe olacaktır.

 

Sınır üzerindeki çatışmalar yoluyla Afganistan'daki Müslümanlara birer düşman muamelesi yaparlarken kafir Hindularla dostluk köprüleri kurduklarını iddia etmeleri gerçekten bir paradokstur. Bu ajan yöneticiler, sınır gerilimleri yoluyla Müslümanlar arasında nefreti körüklemedikleri takdirde bu sunî sınırların birkaç gün için buharlaşarak yok olup gideceğini çok iyi biliyorlar.

 

Müslümanların bölgede net olarak takip etmeleri gereken doğru strateji, Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Keşmir'i Hilafet Devleti için irtikaz noktası olacak tek bir devlet altında birleştirmektir. Hilafet ki Amerika'yı kısa bir zamanda bölgeden kovacak ve aynı şekilde asırlardır olduğu gibi Hindistan'ı bir kez daha İslamî yönetimin havzasına geri döndürecek güce sahip olacak bir devlettir. İşte İslam dünyasında Hilafet Devleti'ni kurmak için çalışan Hizb-ut Tahrir'dir ve Allah'ın izniyle Müslümanlar çok yakında bu güzel rüyaya şahit olacaklardır.

 

Bu Basın Açıklamasını İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız!