No: PK–BA–2011–RSY–TR–0016

 

H. 08 Cumâde's Sâni 1432
M. 11 Mayıs 2011

 

- Basın Açıklaması -

Hindistan'ın Pakistan Sınırındaki Tatbikatlarının Amacı, İnsanların Öfkesine Dindirmede Hükümete Yardımcı Olmak ve Kamuoyunu Değiştirmektir

Ey Gilani! Artık Askerî Liderliğin Konuşmalar Yaparak Hıyanetlerini Muhlis Subaylardan ve Askerlerden Gizlemesine İmkan Kalmadı

Ey Zaferinden Dolayı Amerika'yı Kutlayanlar! Nasıl Bağımsızlıktan Söz Edebilirsiniz?!

 

Ülkedeki askerî ve siyasî liderlikleri ifşa eden Abbotabad operasyonunun ardından bölgedeki çıkarları hususunda Amerika ve Hindistan'ı kaygılandıracak derecede büyük bir siyasî hoşnutsuzluk baş gösterdi. Zira her ikisi de bu siyasî hoşnutsuzluğun, muhlis subayların komutanlarının hıyanetlerini görmesinin ardından Hilafet Devleti'nin kurulmasıyla ülkede gerçek bir değişime sebep olabileceğini bilmektedir. Ajan Pakistan yöneticilerinin, kendilerini eleştirmeyi sürdürmesine rağmen Amerikalı yetkililerinin, "Pakistan'ın Bin Ladin'in yerini bildiğine dair ortada bir kanıt yok" söylemini tekrar ederek onları savunmasının sebebi işte budur.

 

Hem aynı sebep hem de ajan yöneticileri "kurtarmak" için Hindistan, Pakistan sınırı üzerinde tatbikatlara başladı. Hain yöneticiler de bu yöntemle, Hindistan tehdidi karşısında vatancı homurtuları tahrik ederek Abbotabad'daki hıyanetleri hususunda insanları oyalamaya çalışacak. Bu da bizlere 11 Eylül olaylarının ardından insanlara ve silahlı kuvvetlerdeki muhlis subaylara baskı yapmada Müşerref'e destek vermek amacıyla Hint kuvvetlerinin seferber edilmesi olayını hatırlatmaktadır. Dolayısıyla yöneticilerin mevcut bu adımı, insanları korkutmaktır. Zira sanki yöneticiler, insanlara "Kabileler bölgesinde Amerika için savaşmazsak Amerika, Hindistan'ı bize karşı savaş açması için kullanacaktır" demektedir. İşte Amerika ve Hindistan, bir kez daha ajan yöneticilere böyle yardım ettiler.

 

Gilani'nin konuşmasının ise Amerika'yı ayartmak ve Amerikan kamuoyunun duygularına hitap etmek için olduğu malum bir şey. Zira operasyonu bile eleştirmeye cesaret edemedi. O halde konuşmasında meydan okuma cesareti gösteremeyen bir kişinin tutumlarında adam gibi olması mümkün müdür?! Ayrıca halkın ve silahlı kuvvetlerdeki muhlis subayların askerî liderliğe yönelik güçlü tepkisi, temellerini sarstı. Yine hiç kuşkusuz Revalpindi ve Sialkot'ta ordu içerisinde yapılan konuşmalar, Abbotabad operasyonunu savunmaya dönük birer başarısız girişim olup sadece subayları ve askerleri aldatmak içindi.

 

Artık muhlis subayların Hilafeti kurarak ve karşılarına çıkan tüm engelleri ortadan kaldırarak ümmetlerini Amerika'ya bağlılıktan kurtarmalarının zamanı gelmiş olup Hizb-ut Tahrir, bu çabalarında onlarla birlikte olacaktır. Şüphesiz Allahu [Subhânehu ve Te'alâ], bizim yardımcımızdır.

 

Bu Basın Açıklamasını İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız!