Basın Açıklamaları 2008

[2008-11-13] Sudan Vilâyeti [RS] :: Yazarlar Birliği Kurulu Biliyorsa Bu Bir Faciadır, Bilmiyorsa Bu Daha Büyük Bir Faciadır! Yeni

 

OKU / İNDİR

[2008-10-26] Sudan Vilâyeti [RS] :: Türkiye Cumhuriyeti Sudan Konsolosluğu, Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti Heyeti'nin Basın Açıklamalarını Teslim Almayı Reddetti. Yeni

 

OKU / İNDİR

[2008-09-17] Sudan Vilâyeti [RS] :: Büyük Bedir Gazvesi’nin Yıldönümünde, Sâdık el-Mehdî Laik Demokratik Nizâma Çağırıyor ve Hilâfet’i Mâzide Kalmışlıkla Nitelendiriyor.

 

OKU / İNDİR

[2008-09-16] Sudan Vilâyeti [RS] :: Hizb-ut Tahrir, Kaldırım Kenarına Oturtulacak Kadar İhmâl Edilmeye Lâyık Bir Hizb Değildir.

 

OKU / İNDİR

[2008-09-08] Sudan Vilâyeti [RS] :: Zaten İslâm’ın Yokken, Partisel Kutuplaşmalar Ümmet’in Evlatlarının Çabalarını Hebâ Ediyor.

 

OKU / İNDİR

[2008-09-01] Sudan Vilâyeti :: İtaat ve Zafer Ayında İslâmî Hayatı Yeniden Başlatmak Farzıyla Uğraşın, Ey Müslümanlar!

 

OKU / İNDİR

[2008-07-17] Sudan Vilâyeti [RS] :: Ocampo ve Benzerlerine Ancak Râşidî Hilâfet ile Cevap Verilir.

 

OKU / İNDİR

[2008-06-10] Sudan Vilâyeti [RS] :: Son Ebiyi Anlaşmasının İmzalanması, Bölgenin Sessiz-Sedâsız Kâfir Batı'ya Teslimine Yönelik Bir Adımdır.

 

OKU / İNDİR

[2008-05-21] Sudan Vilâyeti [RS] :: Allah’tan İttikâ Ediniz, Ey İslâmî Fıkıh Akademisi!

 

OKU / İNDİR

[2008-05-15] Sudan Vilâyeti :: İnsanların Güvenliğini Korumaya, İşlerini Adalet ve İhsân ile Gözetmeye Yalnızca Râşidî Hilâfet Muktedirdir.

 

OKU / İNDİR

[2008-05-08] Sudan Vilâyeti :: Şer’î Hükümler ile Kayıtlı Olmanın Değerini Düşürmek, Siyâsî Çalışmadaki Kokuşmuşluğun Temelidir.

 

OKU / İNDİR

[2008-04-14] Sudan Vilâyeti [RS] :: Güney Hükümeti, Devlet Gibiymişçesine Davranıyor!

 

OKU / İNDİR

[2008-04-06] Sudan Vilâyeti [RS] :: Dr. Yûsuf Nûr ed-Dâim İle Yapılan Görüşme.

 

OKU / İNDİR

[2008-03-19] Sudan Vilâyeti :: “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana tâbi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Şüphesiz Allah, Ğafûr’dur, Rahîmdir

 

OKU / İNDİR

[2008-03-13] Sudan Vilâyeti [RS] :: İslâm’a ve Müslümanlara Karşı En Büyük Komplocu Düşman Amerika’dır Ey Fernandez!

 

OKU / İNDİR

[2008-03-10] Sudan Vilâyeti [RS] :: Sudan Gazetesi’ne Reddiye.

 

OKU / İNDİR

[2008-03-10] Sudan Vilâyeti [RS] :: Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilâyeti’nin İrşâd ve Evkâf Bakanlığı Ziyâreti.

 

OKU / İNDİR

[2008-03-02] Sudan Vilâyeti [RS] :: Gazze’de Kardeşleriniz Katledilirken Suskun Kalmadığınız Görmek Ardır, Ey Müslümanlar!

 

OKU / İNDİR

[2008-02-27] Sudan Vilâyeti [RS] :: Âhir Lahza Gazetesi Yazarına Reddiye.

 

OKU / İNDİR

[2008-02-21] Sudan Vilâyeti [RS] :: Harçlar, Vergiler ve Haram İhtikâr Yoluyla Fiyatları Yükselten Bizzat Devlettir.

 

OKU / İNDİR

[2008-02-18] Sudan Vilâyeti [RS] :: Merkezî Temas Lecnesi, Dr. Turâbî’yi Ziyâret Etti.

 

OKU / İNDİR

[2008-02-17] Sudan Vilâyeti [RS] :: İslâm’ı Dünyaya Yaymak, Bir Devletin Varlığını, İslâm’ın Anlaşılması İçin Müslümanların Dâvetini ve Bir Kitle Tarafından Taşınmasını Gerektirir.

 

OKU / İNDİR

[2008-01-24] Sudan Vilâyeti [RS] :: Seçimler Kanunu Tasarısı, İslâm Esâsına Dayanmamaktadır.

 

OKU / İNDİR