- Basın Açıklaması -

Biz, Bu Geniş Cephenin Bir Parçası Değiliz

 

No: SD–BA–2011–RS–TR-0008

 

H. 02 Rabî-us Sâni 1432

M. 07 Mart 2011

 

El-Muharrar gazetesi, (225) sayılı, H. 02 Rabî-u Sâni 1432 el-muvafık M. 07 Mart 2011 tarihli baskısında, "İslamî Cemaatler, Ülkede İslamî Bir Anayasa Hazırlamak İçin Geniş Bir Cephe Oluşturuyorlar" başlıklı bir haber yayınladı. Bu haberde bu cephenin içinde Hizb-ut Tahrir Resmi Sözcüsü Şeyh İbrahim Ebu Halil'in adı da geçti. Gazetenin haberi adına yayınladığı Şeyh Abulvahhab, "Örnek alınacak İslamî bir yönetim nizamı istediklerini, Sudan İslam Cumhuriyeti veya Sudan İslam İmaratı talep ettiklerini…" belirtti.

 

Bu haber bağlamında aşağıdaki hakikatleri açıklamak isteriz:

 

Birincisi: Hizb-ut Tahrir'in, herhangi bir kitleleşmeye dahil olma hususundaki tutumu gayet açıktır. Hizb, aslen net bir tasavvura dayanan, İslam akidesine binaen hükümler, fikirler ve görüşler benimseyen bir hizb olması itibarıyla herhangi bir kitleleşmenin bir parçası olmaz.

 

İkincisi: Hizb-ut Tahrir, güçlü delile dayalı sahih içtihada binaen Allah'ın kitabından, Resulü [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]'in sünnetinden ve bu ikisinin irşat ettiği icmâ-us sahabeden ve illeti şeri olan kıyastan istinbat edilmiş (191) maddelik İslamî bir anayasaya sahiptir. Bu anayasayı, her bir maddenin delilini ve istidlal yönünü açıklayan bir mukaddime şeklinde sunduk. Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti, geçen asrın altmışlarından beri bu anayasayı (Raşidi Hilafet Devleti Anayasasını), en son olarak bir nüshasının 06.06.2005'te anayasa temsilciliğine teslim edilmesi olmak üzere ülkenin yöneticilerine iletmeye devam etmektedir.

 

Üçüncüsü: İslam'da yönetim nizamı, cumhuriyet değil ki İslam Cumhuriyeti talebinde bulunalım. Bölgesel imarat değil ki Sudan İslam İmaratı talebinde bulunalım. İslam'da yönetim nizamı, Hilafet Nizamı olup dünyadaki Müslümanların riyasetidir. Bölgeselcilik ise Hizb-ut Tahrir'in Müslümanların beldelerini İslam'ı tatbik edecek, davet ve cihat yoluyla dünyaya taşıyacak tek bir devlet altında birleştirerek yıkmak için çalıştığı sömürgeci kafirlerin atıklarının bir parçasıdır.

 

Dördüncüsü: Bizler Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti olarak İslamî örgütler içerisindeki kardeşlerimiz ve bazı İslamî şahsiyetler ile bir araya gelmeyi, "Fikir Teatisi Buluşması" başlıklı çağrıya binaen kabul ettik ve bu temelde İslamî anayasa hakkında fikrî içerikli görüşmeler ve toplantılar oldu.

 

Beşincisi: El- Muharrar gazetesinde çıkan bu ilanın ve bulanıklığın kapladığı bu vizyonun üzerine Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti, İslamî örgütlerdeki kerim kardeşlerin ve toplantıya katılan diğer katılımcıların muvaffak ve başarılı olmaları temennisinde bulunarak yürütülen görüşmelerden çekilme kararı aldı.

 

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ "Rabbimiz! İndirdiğine iman ettik ve resule tabi olduk; bizi şahit olanlarla birlikte yaz." [el-Mâide 53]

 

Bu Basın Açıklamasını İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız!