No: SD–BA–2011–RS–TR-0019

 

H. 01 Şaban 1432

M. 02 Temmuz 2011

 

- Basın Açıklaması -

Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti, Cebel en-Nuba Bölgesinin İleri Gelenleriyle Olan Görüşmelerini Sürdürüyor

 

Hizb-ut Tahrir’in, darmadağın olmuş ümmeti bir araya toplamaya, hala orada burada kanları akan yaralarını sarmaya ve ülkemizi parçalamak için çalışan kafir Batı’nın önündeki yolu kesmeye dönük gayretli çalışmaları çerçevesinde Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti’nden bir heyet, Güney Kardufan vilayetindeki kabile aşiret liderleriyle olan siyasî etkinliklerini sürdürmektedir. Zira Üstad el-Hâdi Hamid İdris, Kabaş Muhammed ve Ebu’l Kasım Kaliro gibi üyelerinde katıldığı Üstad Abdulazim İsa liderliğindeki hizbin bir heyeti, Galfan kabilesinin liderini ziyaret etmiştir. Nitekim hizbin heyeti, son olaylara yönelik görüşünü aşağıdaki şekilde sunmuştur:

 

- Bütün meselelere İslam temelinde bakılmalıdır. Dolayısıyla heyet, mevcut olayları bu esasa göre ele alarak şu an bölgede meydana gelen savaşın bir baği/isyan savaşı olduğunu ve kafirlerle savaşmak için bir cihat olmadığını açıklamıştır. Bundan dolayı burada ne ganimet ne tutsaklık nede esirler bulunmaktadır. Dolayısıyla devlet, başkalarının cürümlerinden dolayı bazılarını cezalandırmamalı ve mevcut olayları belirli bir kabileyle ilişkilendirmemelidir. Sadece silah taşındığından dolayı muhasebe etmelidir.

 

Ayrıca hizib, bu olayların patlak vermesine yol açan faktörleri aşağıdaki şekilde görmektedir:

 

1- Bölgeyi karartan bölgesel ve kabilevî naralar

 

2- Hükümetim imzaladığı Nifaşa Anlaşması ve onun taşıdığı zaman ayarlı bombalar.

 

3- Silahlı hareketlerin tanınması ve zayıf saf müzakerelerdeki pozisyonlarla buna teşvik edilmesi.

 

4- Laik ve bölgesel partiler ile devletin denetimi altında çalışan ve ümmetin evlatları arasında ölümcül zehirlerini yayan örgütlere izin verilmesi.

 

5- Alimlerin ve liderlerin, devletin İslam’a yönelik muhalefetleri karşısındaki şeri rollerini yerine getirmemeleri. Buda devleti, ülke sorunlarını güçleştiren pervasız politikalarının yanlışlığında ısrarcı kılmaktadır.

 

- Kabile liderlerini bekleyen en büyük rol, toplum içerisindeki konumlarından dolayı Hilafeti ikame etmesi için hizbe nusret vermek yoluyla İslam’a nusret vermesidir.

 

Diğer taraftan Galfan kabilesinin lideri, hizbin heyetinin ortaya attığı bütün noktalara güven duyarak şöyle demiştir: Hizbin, bu çalışmasını genişletmesi gerektiği gibi Müslümanlar olarak bizler de İslam ümmetinin evlatlarını birleştirmek için coğrafî ve kabilevî sınırları aşmalıyız.

 

Görüşmeler bağlamında aynı heyet, Havazim liderliğini de ziyaret ederek belediye başkanı Sadık Hamit ve kabile şura meclisi üyesi Adem Ali ile görüşmüştür. Nitekim heyet, az önce zikredilen noktalara göre Güney Kardufan’daki en son olaylara yönelik görüşünü sunmuştur.

 

Hizbin ortaya attığı bütün noktalara Havazim liderliği tarafından bir güven oluşmuş ve belediye başkanı Hamit şöyle demiştir: Onlar bu noktaları göz önünde bulundurarak bu fasit vakıa değişinceye kadar halklarına ve otoriteye karşı olan çalışmalarında bunları arz edeceklerdir. Ayrıca ümmetin meselelerini çözmeye yönelik çalışmalarından dolayı da hizbe teşekkürlerini sunmuşlardır.

 

Bu Basın Açıklamasını İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız!