Basın Açıklamaları 2012

[2012-12-19] Sudan Vilâyeti [RS] :: Araçlara Vergi Dayatmak ve İnsanların Mallarını Batıl Yolla Yemek, Şeran Haramdır Yeni

 

OKU / İNDİR

[2012-12-04] Sudan Vilâyeti [RS] :: Hizb-ut Tahrir’den Bir Heyet, Dilling Bölgesindeki Havazime Liderliğini Ziyaret Etmiştir

 

OKU / İNDİR

[2012-11-25] Sudan Vilâyeti [RS] :: Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti, Pakistan Büyükelçiliğine Hizb-ut Tahrir / Pakistan Vilayeti Medya Bürosundan Bir Beyan Teslim Etmiştir

 

OKU / İNDİR

[2012-11-24] Sudan Vilâyeti [RS] :: Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti Şebâbı, Rusya’daki Hizb-ut Tahrir Şebâbını Tutuklanmalarını Protesto Etmek İçin Rusya Büyükelçiliği’nin Önünde Durmuşlardır

 

OKU / İNDİR

[2012-10-24] Sudan Vilâyeti [RS] :: Yahudi Varlığının Tekrar Eden Saldırılarına Tepki Mübarek Topraklardan Kökünü Kazımak için Oluşturulan Bir Bayrağın Altında Orduların İlerlemesiyle Olur

 

OKU / İNDİR

[2012-10-22] Sudan Vilâyeti [RS] :: Mübarek Iyd-ul Adha Vesilesiyle Kutlama

 

OKU / İNDİR

[2012-10-17] Sudan Vilâyeti [HRS] :: Batılı Kafirler, Hükümet ve Bazı Saray Mollalarıyla Gizli Anlaşma Yaparak İçtimai Nizamın Hükümlerine Saldırmayı Planlamaktadırlar

 

OKU / İNDİR

[2012-10-08] Sudan Vilâyeti [HRS] :: Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti Hanımlar Kısmı, El-Kadarif Şehrinde Siyasî Bir Sempozyum Düzenlemiştir

 

OKU / İNDİR

[2012-10-03] Sudan Vilâyeti :: Hükümet, Ebiyi Bölgesinde Çok Ciddi Feragatte Bulunarak Tavizler Vermeye Devam Etmektedir

 

OKU / İNDİR

[2012-09-30] Sudan Vilâyeti [RS] :: Addis Ababa Anlaşması, Başarısız Güney Devleti İçin Bir Hayat Ve Batı’nın Sudan’ı Parçalama Hayallerinin Gerçekleşmesidir

 

OKU / İNDİR

[2012-09-10] Sudan Vilâyeti [HRS] :: Sudan’daki En Hayırlı Davet Taşıyıcılarından Ayaklanan Şam Özgürlerine Bir Mektup

 

OKU / İNDİR

[2012-08-15] Sudan Vilâyeti [RS] :: El-Fatih’in Beraatı… Hak Ortaya Çıkmış ve Batıla Uyanlar Hüsrana Uğramışlardır

 

OKU / İNDİR

[2012-08-15] Sudan Vilâyeti [RS] :: Mübarek Iyd-ul Fıtr’ı Tebrik Ederiz

 

OKU / İNDİR

[2012-08-01] Sudan Vilâyeti [HRS] :: Sudan Kadınlarının Londra Olimpiyatlarına Katılması Hükümetin Alnındaki Bir Utanç Lekesidir

 

OKU / İNDİR

[2012-07-18] Sudan Vilâyeti [HRS] :: Mübarek Ramazan Ayının Gelişini Kutlarız

 

OKU / İNDİR

[2012-07-10] Sudan Vilâyeti [RS] :: Rejim, Hala Günahından Pervasızlaşarak Muhlisleri Yargılamakta ve Mücrimleri ise Onurlandırmaktadır

 

OKU / İNDİR

[2012-07-09] Sudan Vilâyeti [RS] :: Ayrılık Yılında… Sudan, Yıkımdan ve Seraptan Başka Ne Elde Etmiştir

 

OKU / İNDİR

[2012-06-24] Sudan Vilâyeti [RS] :: Hilafet’in Yıkılışının Doksan Birinci Yıldönümünde Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti’nin Kadınları, Siyasî Bir Sempozyum Düzenlemişlerdir

 

OKU / İNDİR

[2012-06-23] Sudan Vilâyeti [RS] :: İMF’nin Tavsiyelerini Uygulayan Sudan Hükümeti, Yakıt Fiyatlarını Artırmaktadır

 

OKU / İNDİR

[2012-06-15] Sudan Vilâyeti [RS] :: Hizb-ut Tahrir’in Hilafet’in Yıkılışının Yıldönümü Faaliyetleri Sudan’ın Muhtelif Bölge ve Şehirlerinde Devam Etmektedir

 

OKU / İNDİR

[2012-05-31] Sudan Vilâyeti [RS] :: Hilafet’in Yıkılışının Yıldönümü Faaliyetleri Sudan’ın Muhtelif Şehirlerinde Devam Etmektedir

 

OKU / İNDİR

[2012-05-30] Sudan Vilâyeti [HRS] :: El-Ahval eş-Şahsiyye Yasasının Değiştirilmesi, Toplumun Allah’ın Metodundan Saptırılması Demektir

 

OKU / İNDİR

[2012-05-24] Sudan Vilâyeti [RS] :: Müslümanlara İslamî Kimliklerini Hatırlatmak İçin Sudan Vilayeti Bölgelerinde Receb (Hilafet’in Yıkılışının) Yıldönümü Faaliyetleri

 

OKU / İNDİR

[2012-05-21] Sudan Vilâyeti [RS] :: Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti Resmî Sözcüsünün, Sudan Haber Ajansı Basın Toplantısında Hilafet’in Yıkılışının Doksan Birinci Yıldönümü Münasebetiyle Yapmış Olduğu Konuşması

 

OKU / İNDİR

[2012-05-07] Sudan Vilâyeti [RS] :: Hayalet ve Baltacıların Yolundaki İktidar Partisinin Araçları, Hizb-ut Tahrir Şebabının Davet Kampanyasına Yönelik Saldırıyı Kur’an-ı Kerim Üniversitesi’nde Tekrarlamışlardır!

 

OKU / İNDİR

[2012-05-03] Sudan Vilâyeti :: Devletin Yakıtları Desteklediği [Sübvanse Ettiği] , Tamamen Yalan ve Saptırmadır

 

OKU / İNDİR

[2012-04-18] Sudan Vilâyeti [RS] :: Sudan’daki İktidar Partisinin Öğrencileri, Fikre Şiddet ve Baltacıların Üslubuyla Karşılık Vermektedirler

 

OKU / İNDİR

[2012-04-16] Sudan Vilâyeti [RS] :: Tamam, Seferberlik Olsun! Ama Sadece Helgit’i Kurtarmak İçin Değil Bilakis Güney’deki İslamî Toprakların Tamamını Kurtarmak İçin Olsun

 

OKU / İNDİR

[2012-03-28] Sudan Vilâyeti [RS] :: Şeriata Aykırı Tüm Olgulara Dönük Köklü Çözüm Sadece Hilafet’tir

 

OKU / İNDİR

[2012-02-29] Sudan Vilâyeti [RS] :: Ümmü Derman İslam Üniversitesi’ndeki Hizb-ut Tahrir Şebabı, Suriye Rejimi Tarafından Halkımıza Dönük Uygulanan Baskı ve Katliamı Protesto Etmek Amacıyla Hartum’daki Suriye Büyükelçiliği Önünde Toplanmışlardır

 

OKU / İNDİR

[2012-02-27] Sudan Vilâyeti :: Güney Kardufan ve Mavi Nil Eyaletleri, Koruma Görevini Üzerinden Atan ve Savaşın Devam Etmesini Besleyen Uluslararası Örgütlere Kapılarını Açmıştır

 

OKU / İNDİR

[2012-01-01] Sudan Vilâyeti [RS] :: Kafir Batı’nın Hegemonyasından Kurtulmak Ancak Ukab Sancağını Yükseltmekle Olur Ki Tekrar Tek Bir Devleti Olan Tek Bir Ümmet Olalım

 

OKU / İNDİR