Soru-Cevap 1426 - 2005

[2005-07-29] :: Bazı akrabalar veya arkadaşlar meselâ denize gezi düzenlemek üzere bir otobüs kiralamakta, sonra da kadın, erkek, çoluk-çocuk halinde otobüse binmektedirler. Sâhile ulaştıklarında kadınlar erkeklerden farklı yerlerde ayrı olarak oturmaktadırlar. Bu câiz midir? Turistik turlar da buna benzer midir? / Mutevâtir kıraatlerden muhtelif şekillerde mi vardır? Bu nasıl olur?

 

OKU / İNDİR

[2005-07-15] :: Allah [Subhânehu ve Te’alâ] ma’siyet ile emretmedikleri sürece kâfir ebeveyne ihsân ile muâmele etmeyi tavsiye etti.

 

OKU / İNDİR

[2005-05-28] :: Mağsub (ğasbedilen) arâzi üzerinde salâh (namaz), başkaları için değil ğâsıb için haramdır. Mağsub arâzinin tasarrufunun haramlığı...

 

OKU / İNDİR

[2005-05-13] :: Irak’ta devlet tarafından haksızlıkla istimlâk edilen evlerin ve arâzilerin sahiplerine döndürülme keyfiyeti nedir?

 

OKU / İNDİR

[2005-04-24] :: Benden sonra Hilâfet otuz sene olacaktır. Sonra Meliklik olacaktır...

 

OKU / İNDİR

[2005-01-12] :: Mezheblere göre her türlü ekinlerin ve meyvelerin zekâtı alındığı halde bizim neden sadece buğday, arpa, hurma ve kuru üzümden alınacağını söylediğimizi soruyorsunuz. Ve Cezîrat-ul Arab [Arap Yarımadası] hakkında.

 

OKU / İNDİR