Siyasi Tahlil

 

بِسْـــمِ اللهِ الرَّحْمٰـــنِ الرَّحِيـــم

Soruların Cevapları

 

Soru 1: Pakistan’da Zerdârî’nin bugün Cumhurbaşkanlığı yemini edeceği bildirildi. O halde bu, Zerdârî’nin Amerikan maslahatlarının gerçekleştirilmesine hizmette Başbakan Gilânî’nin önüne geçtiği anlamına gelir mi? Şayet böyle değilse, Pakistan devlet başkanlığına gelmesinde Amerika’yı onu desteklemeye yönelten husus nedir?

Cevap 1:

1.    Hem Zerdârî, hem de Gilânî Amerikan pençesindedir. Her ikisi de Amerika ile uyumlu çalışacağını ve bölgedeki hegemonya ekseninde Amerikan plânlarının etrafında döndüğü en bariz mesele olan sözde “teröre karşı savaş”ta onunla işbirliği yapacağını açıklamıştır. Üstelik her ikisinin söylemleri ve tutumları gece ve gündüz, siyâsette ve meydanda açıktır, nettir. Bunun yanı sıra Amerika, ordu liderliğini elinde tutmaktadır. Nitekim Müşerref’in halefi olarak ordu liderliğine Kiyânî’nin atanmasının arkasındaydı.

2.    Rıza Gilânî daha güçlü bir şahsiyettir ve Amerikan plânlarını uygulamaya daha muktedirdir. Zerdârî ise açık yolsuzlukları ve zayıf şahsiyeti ile tanınır. O kadar ki Benâzir Butto'nun kocası olana kadar siyâsette ve şahsi ismiyle hiç tanınmamıştı. Zaten Butto’nun kocası olana kadar siyâsî çalışmada öne çıkmadığını ve siyâsî ortama katılmadığını kendisi de itiraf etmektedir.

3.    Amerika’nın onu destekleyip devlet başkanlığına ulaştırmasının ise iki sebebi vardır: Birincisi: İngiltere’yi râzı etmek ve Halk Partisi’ndeki İngiliz yanlısı cenahları sakinleştirmektir. Şu itibarla ki Zerdârî, İngiltere’de nice “sürgün” seneleri geçiren ve bu seneler boyunca İngiltere’nin bağlılığını kesbedebildiği ve dolayısıyla  Halk Partisi’nin pek çok lider şahsiyetine sayesinde etki edebildiği Butto’nun kocasıdır. Zerdârî’nin Amerika ile işbirliği yapacağını ve onun bineğinde ilerleyeceğini ilan etmesine rağmen, Zerdârî’nin Butto’nun kocası olması İngiltere’yi rahatlatmakta, Pakistan’daki çalışmasını kolaylaştıracağı yönünde onu ümitvar kılmaktadır. İkincisi: Göstergelerden açığa çıkmaktadır ki Pakistan, yönetimini Başbakan elinde yoğunlaştırmaya, dolayısıyla Cumhurbaşkanının yetkilerini azaltmaya yönelmiştir. Bu durumda Başbakanlık makâmı ve kezâ orayı işgâl eden daha güçlü olacaktır.

 

Soru 2: Dimeşk’teki (Suriye’nin başkenti Şam) dörtlü zirvenin ardında ne vardır? Bağlılık açısından Suriye ile farklılık arzettiği halde Katar nasıl orada hazır bulunmuştur? Zîra Suriye ve Türkiye Amerika'ya bağlı iken, Katar İngiltere’ye bağlıdır.

Cevap 2: Bu zirve, yeni Amerikan yönetimi gelinceye kadar müzâkerelerde alışverişleri sürdürerek bölgede ılıman atmosferler oluşturmak içindir ki seçimlerle meşgul olduğu şu sıralar Amerika’yı rahatsız edecek sıcak odak noktaları oluşmasın.

Amerika, seçimlerle meşguliyeti sebebiyle bölgede oluşan boşluğu doldurmak üzere Sarkozy’ye vekâlet vermiştir. Amerikalılara fazlasıyla yakınlaşan Sarkozy, onlara ikiyüzlülük yaptığı halde, Amerika onu kendisine vekâleten bu tür siyâsî görevlere elverişli bulmuştur. Dimeşk’te el-Esed, Sarkozy, Erdoğan ve Katar Emîri arasında düzenlenen bu toplantının en bariz hedefi ise; Yahudi varlığına, Olmert’in istifasından sonra dahi müzâkerelere devamlılığın zarureti mesajını vermektir. Suriye Devlet Başkanı bu hususta şöyle diyordu: “Altı nokta belirleyip bunların ‘İsrail’e teslim edilmesi beklentisiyle Türk tarafına bir emanet olarak verdik. ‘İsrail’in önereceği noktalara tepkimiz olumlu olacaktır ve doğrudan müzâkerelere geçeceğiz. Bu geçiş ise yeni Amerikan yönetiminin kurulmasından sonra gerçekleşecektir.” Muhakkak ki el-Esed ve Erdoğan Amerikan uşaklarıdır. Amerikan yönetiminin, Yahudi varlığı ile müzâkerelerin sürdürülebilirliği için Fransa’nın gözetiminde onları çalıştırması, istihdâm etmesi, hegemonyasını ve nüfûzunu gerçekleştireceğini düşündüğü kararlar alabileceği yeni bir yönetim kuruluncaya kadardır.

Katar ise zirvede İngiltere’yi temsil etmektedir ve kendisini istekli taraf kılan bir şekilde bölgedeki müzâkerelerden, anlaşmalardan veya maslahatlardan herhangi birinde Amerikan ve Yahudi taleplerini gözlemlemektedir.

 

    H. 09 Ramadân 1429
    M. 09 Eylül 2008

 

 

Bu Siyasi Tahlili İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız!