Adobe Acrobat Dosyası   Boyut: 187 KB
 

ŞİBH-İ AMD 
(KASITLI ÖLDÜRMEYE BENZER ÖLDÜRME)


Kasıtlı öldürmeye benzer öldürme, genelde öldürücü olmayan bir şey kullanarak öldürmektir. Ya düşmanlığından dolayı ya da terbiye etmek amacı ile bir şahsa, kamçı ve sopa ile, küçük bir taş parçası ile, yumruk veya el ile veya bunun dışında genelde öldürücü olmayan ve beraberinde de ölüme yol açacak bir cisim bulunmaksızın bir aletle bir şahsa vurmada aşırı gitmesidir. İşte burada sayılanlar veya benzeri şeyler ile öldürdüğü zaman, kasta benzer öldürme fiili işlenmiş olur. Çünkü o, öldürme kastı ile vurmamıştır. Fiilde bulunan kasıt veya hata nedeniyle, kastın ve hatanın bir arada bulunmasından ötürü; "hataen kasıt" ve "kasten hata" şeklinde isimlendirilmiştir. Ebu Hüreyre'den gelen bir rivayet şöyledir:

"Hüzeyl kabilesinden iki kadın birbiriyle kavga etti. Birisi diğerine taş attı ve karnındaki çocuk ile birlikte kadını da öldürdü. Dava Rasulullah (sav)'a götürüldü. Ceninin diyeti olarak erkek veya kadın köle, kadının diyetinin de akilesi tarafından ödenmesine hükmetti." *

Kadının diyetini akilesi üzerine farz kıldı. Akile* kasten öldürmenin diyetini üstlenmez ise bu diyeti kasıt nedeniyle yüklenmez.

Kasta Benzer Öldürmenin Cezası

Kasta benzer öldürmenin cezası ağırlaştırılmış diyettir. Bu ise kırk tanesi hamile olmak üzere yüz devedir. Ahmed ve Ebu Davud'un Amr b. Şuayb'dan onun da babasından ve dedesinden Nebi (sav)'nin şöyle dediğini rivayet etmektedirler:

"Ağırlaştırılmış Kasta benzer (öldürmenin) diyeti kasten öldürme gibidir, sahibi öldürülmez. Bunun nedeni şeytanın insanlar arasına çekişme sokmasıdır. Böylece, kin olmadan ve silah taşınmadan kan (hakkı) alınmış olur."

Buhari Abdullah b. Amr'dan Rasulullah (sav)'ın şöyle buyurduğunu rivayet eder:

"Şunu bilin ki, Kasta benzer hata ile öldürme, kamçı ve sopa ile öldürme olup bunun diyeti, kırk tanesinin yavruları karnında olmak üzere yüz devedir." *