Adobe Acrobat Dosyası   Boyut: 89 KB
 

TAZİR CEZALARININ TÜRLERİ


Aslında tazir kapsamına giren olayları belirli türlere ayırmak çok zor bir iştir. Suçlar çok çok fazladır ve birbirinden farklıdır. Üstelik hayatta yenilenen, gelişen olaylar karşısında birçok yeni suç türü de ortaya çıkmaktadır. Bunlar önceden bilinmemektedir. Bu nedenle de tazir kapsamına giren suç türlerini tasnif etmek zor bir iştir. Ancak tazir, hadd cezalarının karşılığı olduğundan ve genellikle de belirlenen hadd türlerinde olduğu gibi belirlenmiş bir cezayı da göstermediğinden aynı cinsten olan olaylar hakkında cezalar koymak sonra da bunları imkanlar nispetinde belli bir tür kapsamına almak daha efdaldir. Aksi halde ise hakimin takdirine bırakmak daha doğrudur. Bu açıklamalara istinaden, muayyen cezaların belirlenebileceği tazir olaylarını yedi türde toplamak mümkündür.

1- Namusa saldırı

2- İnsan saygınlığına saldırı

3- Akla eziyet veren fiil

4- Mala saldırı

5- Güvenliği ihlal

6- Devletin güvenliğine saldırı

7- Dine Dokunan (Zarar veren) Fiiller