Adobe Acrobat Dosyası   Boyut: 130 KB
 

NAMUSA SALDIRI


Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür:

Hayayı Ortadan Kaldıran Fiiller

1- Bir kadınla zina etmeye veya bir erkekle ilişkide bulunmaya çalışan kimselerin bu türden suçları işlememesi için etkili engellemeler konulur. Zira bu engellemeler olmazsa bu suçlar işlenir. Bu türden suçları işleyenler; üç yıla kadar hapis cezası, sopa ve sürgün cezası ile cezalandırılırlar. Eğer kurban, emri altında bulunan bayan veya erkek bir hizmetçi ise veya erkek yada kadın memur veya benzeri kimselerden ise zorlanmamış olmaları durumunda en üst seviyedeki ceza ile cezalandırılırlar. Bu olaya karışan erkek ve kadına da aynı ceza verilir.

2- Kim, bir kadını evlenme veya para vadi ile yoldan çıkarırsa ve onunla evli kimseler gibi ilişkide bulunursa, cinsi münasebet dışında kocanın karısına yaptığı fiilleri yaparsa dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu türden bir fiili iğvada bulunmadan mahremi ile yaparsa on yıla kadar hapis, sopa ve sürgün cezası ile cezalandırılır. Bu olaya isteyerek katılan kadın da aynı şekilde cezalandırılır.

Erkek veya kadından adaba muhalif işler hakkında bir talep olursa veya bunlardan herhangi birisi hayaya münafi bir arzda bulunursa ya da müstehcen sözler yöneltirse altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İsteğe olumlu cevap vermesi halinde kendisinden istenen kişi de aynı ceza ile cezalandırılır.

3- Aldatma yoluna başvurarak veya zorla, tehditle, para harcayarak yada bir başka şekilde erkek veya kadını yoldan çıkarma, kışkırtma yönünde adım atarsa üç yıla kadar hapis ve sopa cezası ile cezalandırılır. Yoldan çıkartılan kadın veya erkek de aynı ceza ile cezalandırılır.

4- Erkek yada kadın olsun, kim, bir veya daha çok kişiyi; fücura, fesada teşvik ederse, kışkırtırsa yada kolaylık sağlarsa veya gelmesi için kolaylık gösterirse iki yıla kadar hapisle cezalandırılır. Kendisine yönelik teşvike, kışkırtmaya icabet eden şahıs da aynı ceza ile cezalandırılır.

5- Kendisi dışındaki bir erkeğin veya kadının herhangi bir vesile yada üslup ile zina yapmasına yada eşcinsel ilişkide bulunmasına kolaylık gösterirse, hem kendisi hem de diğeri beş yıla kadar hapis ve sopa cezası ile cezalandırılır. Eğer kişi koca veya mahrem ise ceza on yıla kadar çıkartılır.

6- Kendisine yabancı olan birisini evinde saklayan bir erkek yada kolayca eve girmesi mümkün olmayan yabancı birisini evinde saklayan bir kadın altı aydan bir yıla kadar hapsedilir.

7- İki kişi edebe aykırı olarak kötü bir halde bulunur ve olayın nedeni de tespit edilemezse dört yıla kadar hapis ile cezalandırılır.

8- Erkek veya kadınla birlikte oynaşmaya, uyuşturma veya uyutma halleri ile birlikte vakit geçirmeye kalkışan; ancak cinsel ilişkide bulunmayan herkes dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu fiili mahremi ile yapan kimse on yıla kadar hapis, sopa ve sürgün cezası ile cezalandırılır. Kendisine karşı yapılan saldırıya müspet cevap vermesi durumunda oynaşılan kişi de aynı ceza ile cezalandırılır.

9- Açık bir yerde veya açık yere benzeyen bir mekanda genel adaba aykırı açık bir şekilde fuhuş kastıyla dans eden kadın, bunu kendi isteği ile yapması durumunda üç yıla kadar hapis ile cezalandırılır.

10- Yol, dükkan, kahvehane gibi genel mekanlarda insanların şehevi duygularını kabartmak maksadıyla kışkırtıcı hareketler yapmaya kalkışan herkes altı aya kadar hapis ile cezalandırılır. Bu türden olay tekrarlandığı zaman ceza iki yıla kadar artırılır ve sopa cezası verilir.

11- Evcil hayvanlarla veya başka hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan herkes beş yıla kadar hapis, sopa ve sürgün cezası ile cezalandırılır.

 

Kaçırmak

1- Erkek olsun kadın olsun bir kişiyi hile veya zorla kaçırıp bir yere götüren, üç gün içerisinde de geri dönmeyen herkes; kaçırılan kadının kocası varsa veya kaçırılan erkek henüz buluğa ermemişse, kaçırma eylemi her ikisinin de rızası ile veya zorla yapılmış olsa da beş yıla kadar hapisle cezalandırılır. Kaçırılan erkek buluğa ermiş, kadının da kocası yoksa, her ikisine de zorla ya da namusu bozarak saldırıda bulunulmamışsa üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak saldırıda bulunmuş olmasına rağmen saldırı, şer'i beyyinelerle sabit değilse, fakat doktorun veya ebenin vereceği raporla sabit oluyorsa on beş yıla kadar hapis, sopa ve sürgün cezası ile cezalandırılır. Ancak kaçırılanı üç gün içerisinde bırakmış ve kötü bir fiilde de bulunmamışsa bir yıla kadar hapis ile cezalandırılır.

2- Evlenmek maksadı ile bir kadını zorla kaçıran kimse beş yıla kadar hapis ile cezalandırılır. Eğer kızın rızası ile kaçırmış ve şer'i akitle evlenmişlerse kaçırma suçundan dolayı altı aya kadar hapisle cezalandırılır. Eğer evlenmemişse ve ilişkide de bulunmamışsa bir yıla kadar hapisle cezalandırılır. Fakat bir olay vuku bulmuşsa, ikrar veya şer'î beyyine ile sabit olmayıp doktor raporu veya ebenin tespiti ile sabit ise on beş yıla kadar hapisle cezalandırılır.

 

Edep Dışı Fiiller

1- Bir kadına laf atan veya tartışmaya kalkışan herkes bir ay hapisle cezalandırılır. Aynı işi kadın yaparsa on sopa cezası ile birlikte aynı cezaya çarptırılır.

2- Kadın elbisesi giyerek kadınlara mahsus bir mekana veya iş vaktinde kadınların dışında kalanların girmesinin yasak olduğu bir yere giren kimse altı aya kadar hapisle cezalandırılır.

3- Ahlakın bozulmasına yol açan basılmış, çizilmiş, fotoğraflanmış veya kalıp haline getirilmiş herhangi bir maddeyi, satmak veya dağıtmak kastı ile basan, satan veya saklayan herkes altı aya kadar hapisle cezalandırılır.

4- İnsanların gelip geçtikleri bir yerde edebe muğayir kim banyo yaparsa, genel bir mahalde veya kamuya serbest olan bir yerde böyle bir konumda bulunursa altı aya kadar hapisle cezalandırılır. Erkeklerin kolayca görebilecekleri bir yerde banyo yapan kadın da aynı şekilde cezalandırılır.

5- Genel bir mekanda, toplulukta veya kendisi ile birlikte olanların görebileceği genel bir mekanda hayaya aykırı bir fiilde bulunan herkes altı aya kadar hapisle cezalandırılır.

6- Elleri ve yüzü dışında kalan avretinden bir kısmını açan her kadın sopa cezası ile cezalandırılır. Eğer bu ceza caydırıcı olmazsa altı aya kadar hapisle cezalandırılır.

7- Doğal olmayan bir kılıkla, hareketlerle veya elbise ile ve ahlak dışı bir kılıkla veya kadınsı bir konumda görünen her erkek dövülür. Eğer bu caydırıcı olmazsa bir yıla kadar hapisle cezalandırılır.

8- İnsanların bulunduğu bir evi bir delikten veya kapı aralığından yada benzeri bir yerden gözetleyen herkes altı aya kadar hapis ve sopa cezası ile cezalandırılır. Bu işlemi, evin üst kısımlarından veya aşağısından bir yerden yaparsa sopa ile cezalandırılır.

 

Evlilikle İlgili Fiiller

1- Müslüman bir erkeğin mecusi bir kadınla, Müslüman bir kadının kafir bir erkekle veya beşinci bir kadınla veya bain bir talakla boşadığı karısı ile evlenmek gibi; bilerek şeriata muhalif evlilik yapan herkes on yıla kadar hapis ile cezalandırılır. Bilerek bu türden bir nikahı kıyan, taraf veya şahitlik yapanlar da aynı ceza ile cezalandırılır.

2- Başkasının kızını kendi kızı imiş gibi göstererek yalan ve hile ile yalancı bir evlilik akdini icra eden herkes beş yıla kadar hapisle cezalandırılır.

3- Karısını bain bir talakla boşamış olmasına rağmen evlilik ilişkilerini devam ettiren herkes beş yıla kadar hapisle cezalandırılır.

4- Bildiği halde; hanımının kızkardeşi, teyzesi veya halası gibi geçici olarak evlenmesi haram olan birisi ile evlenen herkes, üç yıla kadar hapisle cezalandırılır.