Adobe Acrobat Dosyası   Boyut: 100 KB
 

AKLA ZARAR VEREN FİİLLER


Bunları ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür:

1- Eroin ve haşhaş gibi uyuşturucuları kullanan herkes suç işlemiş sayılır. Bu suçları işleyenler sopa cezası ile birlikte on beş yıla kadar hapis ve para cezası ile cezalandırılır. Para cezasının takdiri ise hakimin görüşüne bırakılmıştır.

2- İçkiyi satan, satın alan, sıkan (imal eden), taşıyan veya sahip olan herkes; beş yıla kadar hapis ve sopa cezası ile cezalandırılır. Dininde içki içilmesi mübah olan kimse bundan istisna tutulur.

3- Uyuşturucu nitelikli bir maddeyi; satan, satın alan, imal eden, taşıyan veya sahip olan herkes on beş yıla kadar hapis ve sopa cezası ile cezalandırılır, uyuşturucunun bedeli kadar da para cezası öder.

4- İçki yapılması için satın alındığını bildiği halde üzüm veya kuru üzüm gibi şarap imalatında kullanılan bir maddeyi satan herkes; ister doğrudan isterse aracı yoluyla satmış olsun, altı aydan üç yıla kadar hapis ve sopa cezası ile cezalandırılır. Dininde içki içilmesi mübah olan kimse bundan istisna tutulur.

5- Uyuşturucu maddelerin kullanılması için açık veya gizli bir yer açan herkes onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

6- Uyuşturucu maddelerin satılması için açık veya gizli bir yer açan herkes; beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır

7- Eczacı veya benzerleri gibi ilaç imal eden ve satan kimse olmadıkça tedavi maksadıyla içki sattığını iddia eden kimsenin sözü kabul edilmez. Tedavi için sattığı sabit olduğu zaman beyyineleri dinlenir.