Adobe Acrobat Dosyası   Boyut: 135 KB
 

DEVLETİN SELAMETİNE SALDIRI


Yazmak ve Konuşmak

1- Şer'i hükümlerin veya İslâm Nizamının doğruluğu hakkında şüpheler oluşturmaya yönelik yazı yazan veya konuşma yapan herkes, tam veya kısmî olsa da iki yıldan on beş yıla kadar hapisle cezalandırılır. Cezanın öldürme cezasına ulaşması da caizdir.

2- Milliyetçiliği, bölgeciliği ve vatancılığı canlandırmaya yönelik konuşma yapan veya yazı yazan kimse beş yıldan on beş yıla kadar hapisle cezalandırılır. Cezanın idama ulaşması da caizdir.

3- Müslümanların İslâm Devletine veya ümmetin varlığına olan güvenlerini sarsmaya veya Müslümanlar, gayri müslimlere karşı kışkırtmaya ya da aksini yapmaya yönelik yazı yazma veya konuşma yapma suçunu işleyen herkes beş yıldan on beş yıla kadar hapisle cezalandırılır.

4- Şer'i bir mazereti olmadığı halde ödenmesi gereken vergi borcunu zamanında ödemekten kaçınarak geciktiren herkes vergi borcu kadar para cezası ile cezalandırılır ve vergi zorla hemen tahsil edilir. Vergiyi ödemekten imtina eden kimse ödemeye zorlanır, sopa cezası ile birlikte beş yıla kadar hapisle cezalandırılır.

Teşkilatlanma

1- Dini devletten ayırma (laiklik) veya materyalizm veya İslâm dışı herhangi bir esasa göre kurulan her kitle ve bu türden kitleyi kuran veya üye olan kimse idam ve çarmıh cezası ile cezalandırılır.

2- Vatancılık, milliyetçilik veya bölgecilik esasına göre kurulu her teşekkül, İslâm’ı nizam olarak kabul etmiş olsa bile bu suçu işleyen kimse on beş yıla kadar hapisle cezalandırılır. Cezanın idam ve çarmıha germeye kadar ulaşması da caizdir.

3- Yöneticileri veya yönetim sistemini güç kullanarak değiştirmek amacıyla teşekkül kurma suçunu işleyen kimse on beş yıl hapis ile cezalandırılır. Cezanın öldürme ve çarmıha germeye kadar ulaşması da caizdir.

4- Kuruluş gayesi ve esası, görünür şartlardan birisi olmayan gizli bir teşkilat kuran herkes, gizliliğine göre iki yıla kadar hapisle cezalandırılır.

5- Hangi devlet olursa olsun yabancı devletlerle bağlantısı olan her teşekkül iki yıldan on beş yıla kadar hapisle cezalandırılır.

Casusluk Yapmak

1- Ülke içerisinde casusluk yapan her yabancı ölümle cezalandırılır.

2- Yabancı bir devlet hesabına casusluk yapan her zımmi, beş yıldan yirmi beş yıla kadar hapisle cezalandırılır. Cezanın öldürmeye kadar ulaşması da caizdir.

3- Yabancı bir devlet adına casusluk yapan her Müslüman, beş yıldan yirmi beş yıla kadar hapisle cezalandırılır.

Ajanlar

1- Yabancı bir devlet veya devletler hesabına siyasi çalışma yapan herkes, beş yıldan yirmi beş yıla kadar hapisle cezalandırılır.

2- Yabancı devlet adamları ile, siyasilerinden ya da ordu mensuplarından birisi ile veya yabancı devlet tebaasından bu konumda bulunanlarla kişisel dostluğu bulunan her siyasi on yıla kadar hapisle cezalandırılır.

3- Yabancı birisi için teşvikte bulunmak veya onunla yardımlaşmak suçunu işleyen kişi beş yıla kadar hapisle cezalandırılır.

Desiseler (Kışkırtmak)

1- İslâm Devletine veya yöneticilerine karşı kışkırtmak veya İslâm Devletinin gücüne karşı kolaylık sağlamak veya bulunduğu yerden kuşatılması için yabancı bir devlet nezdinde desiselerde bulunan kimse, on yıla kadar hapisle cezalandırılır. Cezanın öldürme cezasına varması da caizdir.

2- Bir veya daha çok yabancı devletin karşı atakta bulunmasına yol açacak nitelikte ülke içerisinde sözlü veya fiili davranışta bulunan herkes, beş yıla kadar hapisle cezalandırılır.

3- Açıklandığı zaman devletin zarara uğramasına neden olacak devlet sırlarından herhangi birisini; yazıyla hitabetle veya konuşma yoluyla açıklayan herkes on yıla kadar hapisle cezalandırılır.