Adobe Acrobat Dosyası   Boyut: 104 KB
 

DİNE DOKUNAN (ZARAR VEREN) FİİLLER


1- Küfür ideolojisini veya düşüncelerini yazmaya çalışan herkes gayri müslim ise iki yıldan on yıla kadar hapisle cezalandırılır. Eğer müslüman ise hakkında mürted hükümleri yani öldürme hükmü uygulanır. Müslümanlar arasında küfür dininin misyonerliğini yapan kimse de aynı ceza ile cezalandırılır.

2- Müslümanların inançlarından herhangi birisini yaralayıcı, eleştirici konuşma yapan veya yazıyı yazan herkes gayri müslim ise veya yaptığı eleştiri, söyleyeni kafir yapmıyorsa beş yıldan on beş yıla kadar hapisle cezalandırılır. Eğer eleştiride bulunan kimse müslüman ise ve söylediği söz söyleyeni küfre düşürüyorsa mürted cezası ile cezalandırılır.

3- Alimler dışında kalan kimseleri küfür düşüncelerine teşvik etmek, kitap, gazete veya muayyen fikirlerle veya başka yollarla küfür düşüncelerini gündem yapmak suçunu işleyen herkes beş yıla kadar hapis ile cezalandırılır.

4- Zanni inançlara veya müslümanların öfke duygularını canlandıracak fikirlere çağıran herkes sopa cezası ile birlikte beş yıla kadar hapis ile cezalandırılır.

5- Namazı terk eden herkes beş yıla kadar hapisle cezalandırılır. Ara sıra namaz kılan ve bazı vakitleri terk eden kimse ise iki yıla kadar hapisle cezalandırılır.

6- Ramazan günü şer'î bir mazereti olmadan yemek yiyen kişi, orucunu bozduğu her gün için iki ay hapisle cezalandırılır. Ramazanın hürmetini çiğneyerek aleni olarak orucunu yediğinde ise, oruç bozma cezasına ilave olarak Ramazanın saygınlığını çiğnediğinden dolayı da altı aya kadar hapisle cezalandırılır.

7- Ödeme imkanına sahip olduğu halde ödemesi gereken zekatı zamanında ödemeyip tehir eden herkesten zekat, bir misli fazlasıyla zorla tahsil edilir. Altı aya kadar da hapisle cezalandırılır. Fakat zekat vermek istemezse on beş yıla kadar hapisle cezalandırılır ve zekatı misliyle zorla tahsil edilir.