1........... Cezalar
2........... Cezalandırılmayı Gerektiren Fiiller
3........... Ceza Türleri
BİRİNCİ BÖLÜM
4........... Hadler
5........... Zina Haddi
6........... Livata Haddi (Eşcinselliğin/Homoseksüelliğin Cezası)
7........... Kadına Arkadan Yanaşmanın Hükmü
8........... Kazf Haddi (Namuslu Kadına Zina İftirasında Bulunan Kişiye Uygulanacak Ceza)
9........... İçki Haddi (İçki İçen Kimseye Uygulanacak Ceza)
10.......... Sirkat (Hırsızlık Haddi)
11.......... Yol Kesen Kimselere Uygulanan Had
12.......... Bağilere Uygulanan Had
13.......... Bağilerin Kafirlerden Yardım Almaları
14.......... Mürted Haddi (İslâm'dan Dönmenin Cezası)
İKİNCİ BÖLÜM
15.......... Cinayetler (Bedene, Mala veya Namusa Yönelik Saldırılar)
16.......... Öldürme Türleri
17.......... Şibh-i Hamd (Kasıtlı Öldürmeye Benzer Öldürme)
18.......... Hata İle Öldürme
19.......... Katlin (Öldürmenin) Beyyineleri
20.......... Birlikte Öldürmek ve Katile Yardımcı Olmak
21.......... Katilin Öldürme Keyfiyeti
22.......... Diyet
23.......... İnsan Öldürme Dışında İşlenen Cinayetler
24.......... İnsan Azalarının ve Kemiklerinin Diyeti
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
25.......... Tazir
26.......... Tazir Cezalarının Çeşitleri
27.......... Tazir Olaylarından Olup Benimsenen Cezalar
28.......... Tazir Cezalarının Türleri
29.......... Namusa Saldırı
30.......... İnsan Onuruna, Saygınlığına Yönelik Saldırılar
31.......... Akla Zarar Veren Fiiller
32.......... Mala Yönelik Saldırılar
33.......... Güvenliği İhlal
34.......... Devletin Selametine Saldırı
35.......... Dine Dokunan (Zarar Veren) Fiiller
36.......... Diğer Tazir Türleri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
37.......... Muhalefet Suçları Ve Cezaları