FIKIH ÖĞRENİMİ
FIKIHTAN ÖRNEKLER / KESİTLER
GENEL İLİŞKİLERLE ALAKALI ŞERİ HÜKÜMLER
1- HİLÂFET

»Müslümanlara Halifenin Belirlenmesi İçin Verilen Süre
»Halifenin Belirlenmesi
»Biat
»Halife Adayında Aranan Şartlar
»Hilâfete Talip Olma
»Halifenin Tek Oluşu
»Yerine Adam Bırakmak ya da Tayin Etmek
»Halifeyi Nasbetmenin/Göreve Getirmenin Yolu
»Şeriat, Hilâfet İçin Belirli Bir Şahıs Tayin Etmedi [2] [3] [4]
»Genel Sorumluluklar
»İslâm Devleti Teokratik Bir Devlet Değildir [2]
»Halifenin Azli
2-

EMİRLİK

»İtaat
»Halifenin Şer'î Hükümler ve üsluplar Benimsemesi Yani Kanunlar Koyması
3-

CİHAD

»Halife ve Cihad

»Halifenin Ordunun Komutanlığını üstlenmesinin Manası

»Şehit

»Ribât

»İslâmî Ordu

»Savaşta Kâfirlerden Yardım Almak

»İslâm Ordusunun Donatımı

»Sancak ve Bayraklar

»Esirler

»Harp Siyaseti

»Harpte Yalan Söylemek

»Casusluk

»Ateşkes/Sulh Anlaşması

»Askerî İttifaklar

»Caiz Anlaşmalar

»Zorunlu Anlaşmalar

»Anlaşmaların Bozulması

»Harbî/Savaş Halindeki Kafir

»Emân İsteyenin Konumu

»Zımmî Hükümleri

»İslâm’ın Kafirler Üzerine Tatbik Edilmesi Farzdır

»Cizye

4- ÖŞÜR, HARAÇ VE SULH ARAZİLERİ
5- DÂR’ÜL KÜFÜR VE DÂR’ÜL İSLÂM
6- MܒMİNLERİN KAFİRLERİ VELİ EDİNMELERİ
7- DÂRÜL KÜFÜRDEN DÂRÜL İSLÂM’A HİCRET
8-

İSLÂM’IN KÖLELİK VE KÖLELEŞTİRMEYE KARŞI TUTUMU

»a-) Kölelik İle İlgili Çözüm
»b-) Köleleştirme İle İlgili Çözüm
FERTLER ARASI İLİŞKİLER
1- ALIŞ-VERİŞ

»a-) Kullara Haram Olan Her Şeyin Alış-Verişi Haramdır

»b-) Sana Ait Olmayan Şeyin Alış-Verişi Caiz Olmaz

»c-) Selem Alış-Verişi

»d-) Dalındayken Meyvenin Satılması

»e-) Borç ve Taksitle Alış-Veriş

»f-) Simsarlık/Komisyonculuk

2- İCAR / KİRALAMA

»a-) Ücretle Çalışan

»b-) Ücret

»c-) Ücretin Belirlenmesi

»d-) Ücretin Miktarı

»e-) Ücretin Ödenmesi

»f-) Ücretle Çalışanların Çeşitleri

»g-) İslâm’da İşçi Sorunu Olmaz

»h-) Malların Kiraya Verilmesi

»ı-) Evlerin Oturmak İçin Kiralanması

3- RÜŞVETLERİN HEPSİ HARAMDIR
4- REHİN / İPOTEK

»Rehinle Borç Verenin Rehinden Yararlanması

5- MÜFLİS / İFLAS EDEN
6- HAVALE
7- TASVİR / SURET YAPMA