İslamî hayatı başlatmak ve İslam davetini cihad yoluyla âleme taşıyacak olan Râşidi Hilafet Devletinin yeniden kurulması uğruna hayatını vakfeden, değerli âlim Ahmed Ad-Davou’nun vefatını Hizb-ut Tahrir üzüntüyle değerli İslam ümmetine duyurur.

Bu değerli şahsiyet, İslam davetini taşımak ve hakkı hiçbir kimsenin kınamasından çekinmeden, açıkça beyan etmek üzere Ürdün parlementosuna girmişti. Öyle ki, yöneticileri yaptıklarından dolayı hesaba çekerken, İslamî esaslarıda bütün sarihliyle ortaya sergiliyordu. Böylece ümmetin nezdinde de belli bir yer edinerek takdirini kazandı.

İşte bu sebeplerden dolayı yöneticiler, onun bu kendileri aleyhine giriştiği amansız muhasebesine tahammül edemeyip, ondan kurtulmak ve üzerlerine arız olan sıkıntıları atmak için, onu cezaevine koymuşlardı.

Onu on seneye yakın bir süre yatağa mahkum eden hastalığının ardından, Allah’ın rahmetine kavuştu. İnşallah Allah’ı razı edenlerden olmuştur.

Allah’a dua ediyoruz ki; geniş ve yüce rahmetiyle onu kuşatır ve Cennetine dahil eder. Onun değerini yükseltir, Allah’ın nimetine nail olan Nebiler, Sıddıklar, Şehitler ve Salih olanlar zümresine ilhak ederek haşr eder. Ki onlar ne güzel dost ve arkadaşlardır. Hepimiz Allah’a aitiz ve ona döneceğiz. Güç ve tâkat, ancak azametli yüce Allah’ındır.

Hizb-ut Tahrir H. 22 R.Ahir 1422
M. 13 Temmuz 2001