Ana Sayfa

Ayın Konusu

İnceleme

Soru-Cevap

Kitap Tanıtım

Hakkımızda

Ana Sayfa
Kitap
Beyan
Yeni Sayı
Arşiv
Haber
Sizden Gelen
Link
Email
İslam Devleti
İslam'a Davet
Hizb-ut Tahrir
Hilafet Nasıl Yıkıldı
İslam Şahsiyeti
İslam'da İctimai Nizam
İslam'da Yönetim Nizamı
İslam'da Ekonomik Sistem
Diğer kitaplar için tıklayınız

Pakistan Yüksek Komisyonu’na Mektup

Sayın Abdulkadir Cafer / Yüksek Komisyon Başkanı

Pakistan Yüksek Komisyonu : 35-36 Lowndes Square, London SW1X 9JN

Değerli Yüksek Komisyon Başkanı;

Es-Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakatehu,

Bugün, İslam dünyasının farklı bölgelerinden gelen, değişik etnik kökenden, genç yaşlı, kadın erkek, toplumun her tabakasından olan Britanya’daki binlerce müslüman; fesadın, geri kalmışlığın ve İslam Dünyasının zayıflamasının kaynağının, müslümanların bozulmuş yöneticileri olduğunu bildirmek için; Londra’daki Pakistan Yüksek Komisyonu’na yönelmiştir. Onlar, aralarında Pakistan’ın da bulunduğu bu rejimlerin değiştirilmesi ve yerine doğru ve pratik İslami Liderlik olan Hilafet Nizamının getirilmesi için yankılanan bir davette bulundular. Son iki hafta boyunca on binlerce müslüman; müslümanları yöneticilerinin içerisinde bulundukları ihanet ve onların sömürgeci kafirlerle yaptıkları işbirliğine karşı bir dilekçe imzalamışlardır.

Bizler -Hizb-ut Tahrir, Britanya- olarak size aşağıdaki hususları bildiriyoruz:

· Sömürgeci kafirlerle yapılan bu işbirliğinin sınırı yoktur. Fahd, Kerimov, Abdullah ve Müşerref gibi müslümanların başındaki yöneticilerin yardım olmadan, sömürgeci kafirler; Afganistan müslümanlarına karşı vahşi seferberliklerine girişemezlerdi. Ne bu ümmetin kaynaklarını hakimiyetlerine alabilirlerdi, ne de bu ümmetin servetlerini çalabilirlerdi.

· İslam Dünyasında bulunan yöneticiler müslümanların maslahatlarına aldırmamaktadırlar. Onlar bu ümmetin zarara uğraması için, Batılı işbirlikçilerinin dış politik emellerinin güvenliği için çalışmaktadırlar.

· Bunların da üzerinde, İslam dünyasındaki yöneticilerin istisnasız tamamı, İslam’ı bırakıp, küfür hükümleriyle yönetmektedirler. Onlar Allah (c.c)’nin hükümlerini ihlal ederek, topraklarımızda sekülarizmi (laikliği) tatbik etmektedirler. Bu durum, tek bir inanca ve tek bir sisteme sahip olan bu ümmet için, kabul edilemezdir.

· Hizb-ut Tahrir bugün size, İslam Dünyasının önünde durduğu dönüm noktasını haber vermektedir. Onlar ya sömürgecilerin küçük düşürmesini ve boyunduruğunu seçecek ya da Raşidi Hilafet Devleti’nde yönetimi tercih edecektir. Bu, tek doğru İslami Yönetim Sistemidir. Raşidi Hilafet bu ümmetin birliğini sağlar ve sömürgeci kafirlere olan bağımlılığı yok eder.

Bugün ümmetin tamamı, büyük bir değişim arzusu içerisindedir. Bu değişim ve dönüşüm sadece bu devletin, Raşidi Hilafet Devleti’nin kurulmasıyla gerçekleşebilir.

Allah (c.c.) bu ümmetin çektiği acılara ve sıkıntılara bir son versin. Mevcut vakıayı onların lehine değiştirsin. Allah (c.c) zorba yönetimleri ve zalim yöneticileri yerin dibine geçirsin. Allah (c.c) Raşidi Hilafet Devleti’nin adaletli gölgesinde bulunmayı, bu ümmete bir an önce ikram etsin. -Amin-

Biz mesajımızı ilettik. Ey Allahım! Şahid Ol.    

 

Hizb-ut Tahrir

H. 7 Şevval 1422

Britanya 

M. 22 Aralık 2001

Yukarı