Ana Sayfa

Ayın Konusu

İnceleme

Soru-Cevap

Kitap Tanıtım

Hakkımızda

Ana Sayfa
Kitap
Beyan
Yeni Sayı
Arşiv
Haber
Sizden Gelen
Link
Email
İslam Devleti
İslam'a Davet
Hizb-ut Tahrir
Hilafet Nasıl Yıkıldı
İslam Şahsiyeti
İslam'da İctimai Nizam
İslam'da Yönetim Nizamı
İslam'da Ekonomik Sistem
Diğer kitaplar için tıklayınız

Pakistan Hükümeti Raşidi Hilafet Çağrılarını, Ümmetin İfsadı Olarak Algılıyor

 26 Aralık 2001 tarihinde yerel bir hükümet yetkilisi olan Rahim Yar Han’da kendi şehrinde Hilafet’i kurmaya yönelik tüm faaliyetlerinin durdurulmasını istemek amacıyla Hizb-ut Tahrir gençlerini ziyaret etti.

Belediye başkanı ve görevlilerinin Hizb-ut Tahrir üyelerini ziyaretlerinde, başkan şöyle konuştu: “Eğer biz bu faaliyetlerinizin devam etmesine razı olursak, elbette kamuoyu ifsad olacaktır!” Buna karşın gençler, “bu benim kontrolümde değil” sözünden vazgeçmesi için Belediye başkanına çağrıda bulundular. Bu kişi, yerel seçimlerde Abesin gazetesinde yer alan “Biz Hilafet için de çalışıyoruz” sözünü sarfeden şahsın ta kendisidir.

Pakistan’ın kuruluşundan bugüne kadar tüm politikacılar, insanlara güven vermek için sürekli İslam’ı kullanarak güç kazanmışlardır. Fakat İslam’ın hükümlerini esas alarak, hayatta tatbik edilmesi için çalışan samimi bir İslami parti davette bulunduğunda, ya sert bir şekilde cezalandırılmış ya da toplumdan soyutlanmaya çalışılmıştır.

Hizb-ut Tahrir, yaklaşık yarım asırdır İslam Ümmeti’nin arasında çalışmaktadır. Bu süre içerisinde sadece hakkı açıklamak ve İslam’ın uygulanması için Müslümanların adaletsiz yöneticilerine/yönetimlerine cephe almak ve onları reddetmekle kendisini sınırlandırmıştır. Hizb-ut Tahrir, kesinlikle herhangi şiddete dayalı bir harekete başvurmaz. Çünkü O, maddi bir eylemde bulunmadan, İslam Devleti’ni kuran Efendimiz (sav)’in metoduna uygun olarak, İslam Devletini yeniden kurmaya yönelik çalışmasını, doğru bir çalışma olduğunu düşünmektedir. Bundan dolayıdır ki, Hizb-ut Tahrir, batının kuklası olan bu yönetimlerin, İslami uyanışın ve İslam’a davetin kendileri açısından tehlike oluşturduğunu idrak etmelerinin hemen ardından, baskı altına alınmıştır.

Allah (cc), Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:

“Aralarında Allah’ın indirdikleriyle hükmet ve onların heveslerine uyma ve seni Allah’ın indirdiklerinin bir kısmından saptırmalarından sakın!” (Maide 49)

Ey Pakistan Müslümanları!

Mir Cafer ile Mir Sadık’ın yolunu izleyen hain ve zalim idareciler yetiştiren, Pakistan’daki bu mevcut küfür sistemini ortadan kaldırmak ve yerine Raşid Halifelerin yolunu izleyecek, samimi ve adaletli idarecileri yetiştirecek Raşidi Hilafet Devletini kurmak için çalışmak hepinizin üzerine farzdır.

Hizb-ut Tahrir

H. 13 Şevval 1422

Pakistan Vilayeti 

M. 28 Aralık 2001

Yukarı