ANTI-TERÖRİZM VE BİRLEŞİK DEVLETLER HEGEMONYASI
(www.ramadhan.org - 14 Eylül 2001)


Tıpkı Oklahoma bombalamasında olduğu gibi, Amerikalı ve diğer Batılı medya;
ellerinde kendilerini destekleyici herhangi bir delil olmaksızın,parmaklarıyla suçlu olarak, müslümanları göstermekte geç kalmıyorlar. Bir kez daha "terörizm" terimi, İslam ile eş anlamlı yapılıyor. Bu tekrarlamalar, anti-terörizm yasalarını haklı çıkarmada son yıllarda dikkatlice ve kurnazlıkla kullanılıyor ki; bu yasalar, Amerikan politikalarını tehdit ettiği düşünülen her hangi biri (bir fert, organizasyon, parti veya devlet) var olursa, peşlerine düşmek ve onlara
saldırmak amacıyla, Amerika liderliğinde tüm batılı güçleri harekete geçirme şeklindeki planının temel unsurlarından biridir. 

Bu politikanın bir sonucu olarak, stratejik müslüman topraklarını kontrol altına aldılar ve kendilerine düşman olarak İslam'ı seçtiler. Çünkü onlar İslam Ümmeti'nin, son iki asırdır dünyayı çok korkunç bir şekilde zillete mahkum eden Kapitalizmin şerrinden insanlığı kurtarmaya ehliyetli tek devlet olan Raşidi Hilafeti Devleti'ni kurmak suretiyle, yeniden canlanma ve İslami hayatı yeniden başlatma yolunda ilerlediğini çok iyi biliyorlar.

O nedenle, Amerika'nın gerçek politikasının ortaya konulmasına ihtiyaç olduğunu hissediyorlar. Bunun için, onlar dünyayı hakimiyetleri altına almak
için çalışıyorlar ve hatta dünyanın her tarafındaki bombalamaların ve patlamaların en büyük suçlusu da onlardırlar.

1890'da Birleşik Devletler ordusunun, 300 Lakotalıyı (Arjantinliyi) katletmesinden bu yana, Amerikan güçleri yeryüzünde yüzlerce defa başka
yerlere burnunu soktu. Şüphesiz ki, Amerika İngiltere'den bağımsızlığını
almasından bu zamana kadar 216 defa, ya dışarıya asker gönderdi veya diğer
devletlerin topraklarına askeri müdahalede bulundu. 1945'ten bu yana Amerika, dünya üzerinde 20'den fazla ülkeye müdahale etti.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu zamana kadar da, 23 devlet üzerine bombalar
yağdırdı. Bunlar; Çin 1945-1946, Kore 1950-1953, Çin 1950-1953, Guatemala
1954, Endonezya 1958, Küba 1959-1960, Guatemala 1960, Kongo 1964, Peru 1965, Laos 1964-1973, Vietnam 1961-1973, Kamboçya 1969-1970, Guatemala 1967-1969, Grenada 1983, Lübnan 1984, Libya 1986, El- Salvador 1980ler, Nikaragua 1980ler, Panama 1989, Irak 1991-1999, Sudan 1998, Afganistan 1998 ve Yugoslavya 1999. Ayrıca, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika dünya üzerinde 20'den fazla ülkede hükümet darbesi yapılmasına yardım etti. CIA de yarım düzine devlet başkanına suikast yapmaktan sorumluydu. Aşağıda, Amerika Birleşik Devletleri'nin son yüzyıl boyunca izlediği sömürgeci siyasetinin kapsamlı bir özeti verilmektedir.

Arjantin 1890 - Ticari menfaatlerini korumak üzere, Buenos Aires'e asker gönderdi.

Şili 1891 - Şili'ye deniz kuvvetleri gönderdi ve ayaklanan milliyetçilerle çarpıştı.

Haiti 1891 - Amerika'nın üzerinde hak iddia ettiği Navassa adalarında çıkan zenci işçilerin isyanını bastırmak için, askeri birlik gönderdi.

Haiti 1893 - Bağımsız kralı devirmek için Havai'ye donanma gönderdi. Havai, Amerika'ya katıldı.

Nikaragua 1894- Amerikan askerleri, Karayip Denizi üzerinde bir şehir olan Bluefields'i bir ay boyunca işgal etti.

Çin 1894-1895- Kara ve Deniz kuvvetleri, Çin-Japon Savaşı sırasında Çin'e yerleşti.

Kore 1894-1896 -Askerler savaş boyunca Seul'u elinde tuttu.

Panama 1895 - Kara ve Deniz kuvvetleri, Korinto kentinin limanlarına yerleşti.

Çin 1894-1900 - Askerler, Boxer İsyanı boyunca Çin'i işgal etti.

Filipinler 1898-1910 - İspanya-Amerika Savaşı esnasında, Filipinleri mağlup ettikten sonra Deniz ve Kara kuvvetleri orayı işgal etti. Bu savaşta 600.000
Filipinli katledildi.

Küba 1898-1902 - İspanya-Amerika Savaşı'nda Küba askerler tarafından istila
edildi. Bugün bile hala Amerika, Guantanamo Körfezi'nde asker bulundurmaya
devam ediyor.

Porto Riko 1898-2001 - İspanya-Amerika Savaşı'nda Porto Riko askerler tarafından istila edildi. Bu gün hala işgal altında...

Nikaragua 1898 - Deniz kuvvetleri, San Juan del Sur limanlarına yerleşti.

Samoa 1899 - Yönetimi devirmek için yaptığı savaşın bir sonucu olarak askerler, Samoa'yı istila etti.

Panama 1901-14 - Deniz Kuvvetleri, Panama Kolombiya'dan bağımsızlık talep
ettiğinde devrim yapılmasını destekledi. Amerikan askerleri 1901'de kadar,
inşası başladığı sırada Canal Zone (Panama bölge kanalı)'nı işgal etti.

Honduras 1903 - Bir devrim sırasında, müdahalede bulunmak için Deniz
Kuvvetleri, Honduras'a yerleşti.

Dominik Cumhuriyeti 1903-1904 - Bir devrim sırasında, Amerikan çıkarlarını
korumak için, askerler bu bölgeye yerleşti.

Kore 1904-1905 - Deniz Kuvvetleri, Rus-Japon Savaşı sırasında, Kore'ye
yerleşti.

Küba 1906-1909 - Bir seçim sırasında, askerler Küba'yı işgal etti.

Nikaragua 1907 - Askerler işgal etti ve onu himayesi altına aldı.

Honduras 1907 - Nikaragua-Honduras Savaşı sırasında Deniz Kuvvetleri Honduras'ı işgal etti.

Panama 1908 - Panama seçimleri sırasında Deniz Kuvvetleri gönderildi.

Nikaragua 1910 - Deniz Kuvvetleri, ikinci defa Bluefields ve Korinto'yu işgal etti.

Honduras 1911 - Honduras İç Savaşı sırasında, Amerikan çıkarlarını korumak için askerler gönderildi.

Çin 1911-1941 - Devam eden ayaklanmalar döneminde, Çin'e Deniz Kuvvetleri ve askerler gönderildi.

Küba 1912 - Havana'da Amerikan çıkarlarını korumak için askerler gönderildi.

Panama 1912 - Panama seçimleri boyunca Deniz Kuvvetleri Panama'ya yerleşti.

Honduras 1912 - Amerikan çıkarlarını korumak için, askerler gönderildi.

Nikaragua 1912-1933 - Askerler Nikaragua'yı işgal etti ve 20 yıl süren iç savaş boyunca gerillalara karşı savaştı.

Meksika 1913 - Deniz Kuvvetleri, devrim sırasında Amerikalıları Meksika'dan tahliye etti.

Dominik Cumhuriyeti 1914 - Deniz Kuvvetleri, Santo Domingo'da isyancılarla savaştı.

Meksika 1914-1918 - Deniz Kuvvetleri ve askerler milliyetçilere müdahale etmek için Meksika'ya gönderildi.

Haiti 1914-1934 - Askerler bir devrimden sonra Haiti'yi işgal etti ve bu işgal 19 yıl sürdü.

Dominik Cumhuriyeti 1916-1924 - Deniz Kuvvetleri, 8 yıl boyunca bu ülkeyi işgal etti.

Küba 1917-1933 - Askerler yerleşti ve 16 yıl boyunca Küba'yı işgal etti. Küba ekonomik olarak Amerika'ya bağımlı oldu.

Birinci Dünya Savaşı 1917-1918 - Kara ve Deniz Kuvvetleri, İttifak devletleriyle (Almanya, Osmanlı vs.) savaşmak üzere, Avrupa'ya gönderildi.

Rusya 1918-1922 - Deniz Kuvvetleri ve askerler, Bolşevik Devrimi'nden sonra, Doğu Rusya'ya gönderildi. Ordu, beş ayrı yerden çıkarma yaptı.

Honduras 1919 - Yerel seçimler sırasında, Deniz Kuvvetleri Honduras'a gönderildi.

Guatemala 1920 - Askerler, toplu bir saldırı sırasında iki haftalığına Guatemala'yı işgal etti.

Türkiye 1922 - Askerler İzmir'de Türklerle savaştı.

Çin 1922-1927 - Kara ve Deniz Kuvvetleri, milliyetçi bir devrim sırasında Çin'e yerleştirildi.

Honduras 1924-1925 - Askerler, yerel seçimler sırasında, iki defa Honduras'ı işgal etti.

Panama 1925 - Askerler bir halk ayaklanmasını bastırmak üzere Panama'ya gönderildi.

Çin 1927-1934 - Deniz Kuvvetleri, gönderildi ve yedi yıl boyunca orada kaldı.

El Salvador 1932 - FLMN ayaklanması süresince Marti'ye savaş gemileri yerleştirildi.

İkinci Dünya Savaşı 1941-1945 - Askeri kuvvetler, İttifak kuvvetlerine (Japonya, Almanya ve İtalya'ya) karşı savaştı.

Yugoslavya 1946 - Bir Amerikan uçağının düşürülmesine cevap olarak Deniz Kuvvetleri, Yugoslavya kıyılarını işgal etti.

Uruguay 1947 - Bombardıman uçakları, askeri bir güç gösterisi olarak yerleştirildi.

Yunanistan 1947-1949 - Yerel sırasında, oylarda hile yapılmasını engellemek ve Birleşik Devletler operasyonlarının başarısını garantilemek için, askerler orada hazır bulundu.

Almanya 1948 - Ordu Berlin'in abluka altına alınmasına cevap olarak, Almanya'ya yerleştirildi. Berlin hava sahası 444 gün boyunca kontrol altında tutuldu.

Filipinler 1948-1954 - CIA, Filipino Huk ayaklanmasına karşı bir iç savaşı yönlendirdi.

Porto Riko 1950 - Ordu, Ponce'de bağımsızlık ayaklanmasının bastırılmasına yardım etti.

Kore Savaşı 1951-1953 - Savaş sırasında ordu gönderildi.

İran 1953 - CIA, demokratik yolla seçilen Musade'nin devrilmesini planladı ve Şah'ı yönetime getirdi.

Vietnam 1954 - Ho Chi Minh ve Viet Minh'e karşı yapılan savaşta, silahların Fransızlara verilmesini istedi.

Guatemala 1954 - CIA, demokratik yolla seçilen Arbenz'i devirerek yerine Colonel Armas'ı getirdi.

Mısır 1956 - Deniz Kuvvetleri, Nasır'ın Suveyş Kanalı'nı millileştirmesinden sonra yabancıları tahliye etmek için gönderildi.

Lübnan 1958 - Deniz Kuvvetleri, iç savaş sırasında İşgal ordusunu destekledi.

Panama 1958 - Askerler, Panamalıların Canal Zone'un tehdit altında olduğunu
bildirmelerinden sonra, Panama'ya yerleştirildi.

Vietnam 1950ler-1975 - Vietnam Savaşı 

Küba 1961 - CIA, Castro yönetimine karşı Pigs Körfezi saldırılarını yönlendirdi.

Küba 1962 - Deniz Kuvvetleri, Küba Füze Krizi sırasında Küba'yı abluka altına aldı.

Laos 1962 - Ordu, iç savaş sırasında Pathet Lao gerillalarına karşı, Laos'u işgal etti.

Panama 1964 - Askerler gönderildi ve Birleşik Devletler'in Canal Zone'a yerleşmesini protesto eden Panamalılara ateş açıldı.

Endonezya 1965 - CIA askeri bir darbe düzenledi.

Dominik Cumhuriyeti 1965-1966 - Yerel seçimler sırasında asker yerleştirildi.

Guatemala 1966-1967 - Yeşil Bereliler gönderildi.

Kamboçya 1969-1975 - Vietnam Savaşı'nın Kamboçya'ya sıçramasından sonra,
ordu kuvvetleri gönderildi.

Umman 1970 - Deniz Kuvvetleri, İran'ın olası bir saldırısına karşılık Umman'a yerleştirildi.

Laos 1971-1975 - Amerikalılar Laos iç savaşı boyunca, kırsal bölgelere Carpet bombaları yağdırdı.

Şili 1973 - CIA, halkın çoğunluğu tarafından sevilen Başkan Allende'yi öldürerek, askeri bir darbe düzenledi ve sonra General Pinochet başkanlığında askeri bir yönetim kurulmasına yardım etti.

Kamboçya 1975 - Yakalanan Mayaquez mürettebatını kurtarmaya çalışan 28
Amerikalı öldürüldü.

Angola 1976-1992 - CIA, Marksist Angola'ya karşı savaşan Güney Afrikalı isyancıları destekledi.

Iran 1980 - Amerikalılar, Tahran büyükelçiliğinde tutulan 52 rehinenin kurtarılması girişiminde başarısız oldular.

Libya 1981 - Amerikan savaş uçakları, iki Libya savaş uçağını düşürdü.

El Salvador 1981-1982 - CIA, Askerler ve danışmanlar, El Salvador iç savaşında FLMN'e karşı yardım etti.

Nikaragua 1981-1990 - CIA ve NSC Sandinista'lara karşı Contra Savaşını yönlendirdi.

Lübnan 1982-1984 - Deniz Kuvvetleri, Lübnan iç savaşı sırasında Beyrut'u işgal etti. Amerikan kışlalarında 241 kişi öldürüldü ve Reagan Akdeniz'e yeniden asker gönderdi.

Honduras 1983-1989 - Askerler, Honduras sınırları yakınlarına askeri üsler inşa etmek için gönderildi.

Grenada 1983-1984 - Amerikalılar, Maurice Bishop hükümetini devirmek üzere
saldırıya geçti.

İran 1984 - Amerikan savaş uçakları, Basra Körfezi üzerinde iki İran uçağını düşürdü.

Libya 1986 - Amerikan savaş uçakları, başkent Tripoli ve çevresinde birçok
hedefi vurdu.

Bolivya 1986 - Ordu kuvvetleri, hükümet askerlerine kokain bölgelerine yapılan baskınlar sırasında yardım etti.

İran 1987-1988 - Birleşik Devletler, İran-Irak Savaşı sırasına, Irak
tarafında yer aldı.

Libya 1989 - Deniz Kuvvetleri, ikiden fazla Libya jetini düşürdü.

Virjin Adaları 1989 - Virjin Adaları halkı arasında çıkan huzursuzluk döneminde asker yerleştirildi.

Filipinler 1989 - Hava Kuvvetleri, isyan sırasında hükümete havadan destek verdi.

Panama 1989-1990 - Başkan Noriega döneminde 27.000 Amerikalı Panama'ya yerleştirildi. 2.000'in üzerinde Panamalı sivil katledildi.

Liberya 1990 - İç savaş sırasında, yabancıları tahliye etmek için, askerler Liberya'ya girdi.

Suudi Arabistan 1990-1991 - Irak'a karşı yapılan savaşta, bir sahneleme  bölgesi olan Suudi Arabistan'a Amerikan askerleri gönderildi.

Kuveyt 1991 - Saddam Hüseyin'in geri çekilmesi için Kuveyt'e askeri birlikler gönderildi.

Somali 1992-1994 - Askerler, iç savaş sırasında Somali'yi işgal etti.

Bosna 1993-1995 - Yugoslavya'daki iç savaş sırasında, Hava Kuvvetlerine ait jetler "uçuşa yasak bölge"yi bombaladılar.

Haiti 1994-1996 - Amerikan Kara ve Deniz Kuvvetleri, Haiti askeri yönetimine
karşı bir abluka operasyonu düzenledi. CIA, Aristide'yi tekrar yönetimin başına getirdi.

Zaire 1996-1997 - Deniz Kuvvetleri, Kongo devriminin başladığı bölgede, Rwanda Hutu göçmen kamplarına gönderildi.

Cezayir 1997 - Askerler, yabancıların tahliyesi sırasında, orada hazır bulundular.

Sudan 1998 - Amerikan füzeleri, sinir gazı üretiminde kullanılan maddelerin üretildiğini iddia ettiği bir ilaç fabrikasını yok etti.

Afganistan 1998 - Afgan terörist eğitim kampları olduğu iddia edilenbölgelere füzelerle saldırıldı.

Yugoslavya 1999 - Miloseviç'e karşı yapılan 11 hafta savaşlarında, NATO ile birlik halinde bulunan Amerikan kuvvetleri, bombalama ve füze saldırıları yaptı.

Irak 1998- 2001 - Bağdat ve diğer büyük Irak kentleri, füzelerle vuruldu. Amerikan jetleri, "uçuşa yasak bölge"lere saldırdı ve Aralık 1998'den beri Irak hedefleri halen vurulmaya devam ediliyor.

Aşağıda ise, Amerika'nın yüzlerce askeri ve askeri olmayan müdahalesinin genel görüntüleri yer alıyor.

1- Denizaşırı ülkelere askeri kuvvetler yerleştirmek
2- Milli Muhafızları harekete geçirmek
3- Bir güç gösterisi olarak birçok ülke kıyılarına savaş gemileri göndermek
4- Amerikan kuvvetlerinin zaten bulunduğu bölgelere takviye kuvvetler göndermek
5- Doğrudan Amerika'nın nüfuzu altında bulunmayan bölgelerde gizli faaliyetlerde bulunmak
6- Küçük rehine kurtarma birimleri oluşturmak ve kullanmak
7- Yabancı uçakları, Amerikan pilotlarının kullanmasını sağlamak
8- Fiili savaşın bulunmadığı veya gerekmediği bölgelerde, ya askeri eğitim ya da danışmanlık hizmeti vermek şeklinde müdahalede bulunmak.


Habib-ur Rahman
14 Eylül 200