PAKİSTAN'DAKİ HİZB-UT TAHRİR SÖZCÜSÜ, AMERİKA İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAMAYA ÇAĞIRIYOR!

  Hizb-ut Tahrir'in Pakistan'daki sözcüsü Navid Butt, Pakistan devletinin, Amerika'dan gelen tüm işbirliği çağrılarını reddetmesini istedi.

Amerikan hükümeti, Amerika'da ölenler için var olan mevcut sempati havasını, Amerikan hegemonyasını pekiştirmek için, kendi dış politikasına alet ediyor.

 Son 50 yıldan beri, arka arkaya gelen tüm Pakistan hükümetleri, Amerika'nın hem yerel hem de global çıkarlarını korumada hep hırslı oldular. Amerikalı yöneticiler de bu kusursuz itaati hep sömürdüler. Ancak, Pakistan'ın Amerika üzerinde artan bağımsızlığını az da olsa desteklemeyi ve buna göz yummayı da ihmal etmediler.  

Pakistanlı yöneticiler bir gün fark edeceklerdir ki; Amerikan ağımsızlığını reddetmek zor olmasına rağmen, gerçek bağımsızlık yolunda yürümek bundan çok daha iyidir. Pakistanlı yöneticiler, Pakistan'ın hayatta kalması için Amerika'nın ellerinin üzerinden çekilmesi ve gerçek bağımsızlığa ulaşması gerektiğini görüyorlar. Fakat gerçek şu ki; "İslam Ümmeti" fikri, bu yöneticilerin zihinlerinden çok uzak bir mefhumdur. Amerika ise, onların zihninde çok daha zayıf bir güç görüntüsü vermekten çok uzaktır.

  İslam sizi kafirlere olan bu kölelikten vazgeçmeye ve Allah Subhanehu ve Teala'nın dinini hayata hakim kılarak, Raşidi Hilafet Devleti'ni kurmaya davet ediyor ve Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu:

  "Allah, mü'minler aleyhine kafirler üzerine asla bir yol kılmaz." [Nisa: 141]

Hizb-ut-Tahrir (Pakistan)

16 Eylül 2001