HİZB-UT TAHRİR'İN PAKİSTAN'DAKİ SÖZCÜSÜ NAVİD BUTT'UN AÇIKLAMASI: "MÜŞERREF, AMERİKA'NIN ÇIKARLARI İÇİN PAKİSTAN'I KURBAN EDİYOR! "

17 Eylül günü Başkan Müşerref, Amerika'nın terörizmle mücadelesinde yapılacak olan işbirliğinin, Pakistan'ın milli menfaatlerine herhangi bir zarar vermeyeceğini söyledi. Bununla birlikte, gerçek şu ki; Pakistan zaten Amerika'ya hava sahasını, deniz üslerini açmak ve istihbarat vermekle, kendi milli menfaatlerine fazlasıyla zarar veriyor. Amerika'ya verilen bu imtiyazlara rağmen; bundan daha da kötüsü Amerika'dan borçlarının affedileceği, güvenliğinin sağlanacağı ve Keşmir sorununun çözüme kavuşturulacağı gibi verilen boş vaatlere aldanarak, bizi küçük düşürüyor ve alçaltıyor.

  Bu yöneticiler, İslam Ümmeti'nin onların daha önceden neler yaptıklarını ve şu anda ne yapmaya çalıştıklarını bilmediğini mi sanıyorlar? Yoksa, onların

arabuluculuğu ile Kargil anlaşmazlığı sırasında tecavüze uğrayarak Pakistan'ın bozguna uğratılmasında veya 1971'de Pakistan'ın bölünmesi sürecinde, maslahatlarımızın baltalamasında, Amerika'nın oynadığı rolü unuttuklarını mı sanıyorlar? Yoksa, IMF ve Dünya Bankası gibi finansal kuruluşlar yoluyla yürütülen Amerikan politikaları yüzünden, Pakistan'ın içine düştüğü ekonomik bunalımları unuttuklarını mı sanıyorlar?

  Tüm bunlara binaen, Amerika'nın sadece kendi milli menfaatlerini korumada samimi olduğu ve bizim idarecilerimizin de Amerikalı efendileri için bizi kurban ettikleri açığa çıkıyor.

  Müslümanlar, Hilafet'i kurmak ve Amerika'ya Allah Subhanehu ve Teala'nın bildirdiği şekilde muamele etmek zorundadırlar ki, Allah Azze ve Celle Aziz Kitabı'nda şöyle dedi:

  "Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. O halde siz de onu düşman sayın" [Fatır: 6]

  Sizin Afganistan'daki kardeşlerinizi boykot etmeniz, aşikar bir cinayettir.17 Eylül'de Amerikalı efendileri ile ittifak halinde bulunan Pakistan hükümeti, Afganistan sınırını kapatacağını ve yakıt desteğini keseceğini bildirdi. Bu zaten, BM çözümlerine boyun eğen Pakistan'a bu yılın ilk dönemlerinde empoze edilen acımasız yaptırımların bir devamıdır. Pakistan hükümeti, Afganistan'daki müslümanlara tam destek vererek onların ellerini kuvvetlendirmek yerine; hem Pakistan'da hem de Afganistan'da müslümanları, kafir Amerikalıların hegemonyasına birer köle yapmayı tercih ediyor.

  Oysa İslam müslümanları terk etmeyi ve onları yalnız bırakmayı Haram kılıyor. Rasulullah (s.a.v) şöyle dedi: "Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinizi düşman kabul etmeyin, birbirinizi gerisin geriye döndürmeyin ve birbirinizi boykot etmeyin! Allah'a kul ve birbirinize kardeşler olun!"

  Ayrıca, Pakistan yönetiminin bu cinayeti işlemede, Amerika ile müttefik olması da Haramdır. Allah Subhanehu ve Teala şöyle dedi:

  "Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin. Kim bunu  yaparsa, artık onun Allah katında hiçbir değeri yoktur, herhangi bir şekilde Allah'tan ona yardım da gelecek değildir." [Al-i İmran:28]

  Hizb-ut Tahrir, Pakistan Sözcüsü