Ayın Konusu

İnceleme

Soru-Cevap

Kitap Tanıtım

Hakkımızda

Ana Sayfa
Kitap
Beyan
Yeni Sayı
Arşiv
Haber
Sizden Gelen
Link
Email
İslam Devleti
İslam'a Davet
Hizb-ut Tahrir
Hilafet Nasıl Yıkıldı
İslam Şahsiyeti
İslam'da İctimai Nizam
İslam'da Yönetim Nizamı
İslam'da Ekonomik Sistem
Diğer kitaplar için tıklayınız

Hizb-ut Tahrir Pakistan sözcüsü Navid Butt’dan:
Bir Kez Daha Amerika Tarafından Isırılıyoruz!

New York Times gazetesinde son zamanlarda yayınlanan bir makalede, resmi kaynakların da doğruladığı üzere Başkan Bush; Taliban’a muhalif grupların karşı saldırılar için gizlice güçlendirilmesini onayladığı yazıyordu. Operasyonun ayrıntıları ise; muhalif gruplara maddi destek vermek, silah satın almak, yeni savaşçıları çağırmak, Taliban komutanlarına saf değiştirmeleri için rüşvet vermek veya onları sistemi zayıflatmalarını sağlayacak işlere yöneltmek şeklinde sıralanıyordu. Böyle bir hareketin sponsorluğunda Amerika, bölge güvenliği ve müslümanlar için olası zararları dikkate almaksızın Afganistan’da kendi seçtiği bir yönetimi başa getirmeye hazırlandığının sinyallerini verdi.

İşin aslı şudur: Amerika, bölge müslümanlarının menfaatine olan bir yerleşimi umursamıyor. O sadece bölgeyi, kendi “yeni dünya düzeni”ni oturtmada ve kendi amaçlarını gerçekleştirmede kullanabilmeyi tasarlıyor.

Amerika seksenlerde, Körfez’deki ABD petrol çıkarlarını korumak ve Rusları bölgeden kovmak için, Afganlı Mücahid grupları Pakistan vasıtasıyla desteklemişti. Rusların gidişinden sonra, Amerika bu defa, ülkenin %95’ini kontrolü altına alan Taliban rejiminin Afganistan’daki otoritesini tek bir liderlik altında Pakistanlı kurumlar yoluyla sağlamlaştırdı.

Bu arada Amerika, terörle mücadele bahanesiyle güvenlik anlaşmaları yapmak suretiyle görünüşte İslami olan Taliban’ı korkutmak için, Orta Asya devletlerini kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Şimdi Amerika’nın istediği, Taliban rejimini kaldırmak ve yerine Batı tarzı bir rejimi getirmektir ki; böylece Afganistan’ın tamamını kontrolü altına alsın. Böyle bir rejim Taliban’ın aksine, açıktan Amerikancı olacak ve bölgede güçlü bir Amerikan baskısına kapılarını açacaktır. Ekonomik olarak; Amerika çok muazzam kazancı olan Hazar Denizi’ndeki petrol kuyularını sömürmek için yerleşecektir. Askeri olarak; Amerika bu bölgedeki güçlü varlığını, bölgesel sorunları körüklemek için bulundurmaya devam edecek ve diğer güçlere, özellikle kendisinin başlıca potansiyel rakibi Çin’e meydan okuyacaktır. Siyasi olarak ise; Amerika bölgedeki laik liderleri beslemeye devam edecek ve bölgede güçlü bir İslami uyanışı durdurmak için müslüman hükümetleri baskı altında tutacaktır.

Amerika müslümanların topraklarına girmeye ve oralarda dilediği rejimi atamaya veya seçmeye nasıl cesaret edebilir? O, müslümanların kendisiyle tüm yönleriyle işbirliği içerisinde bulunan hain yöneticileri olmasaydı, ve müslüman yönetimler üzerindeki bu zelil bağımlılık İslam Ümmeti’nin gözlerine önüne serilmiş olsaydı, bunu yapabilir miydi? O Afganistan müslümanlarıyla savaşabilmek için ve kendi üslerini, lojistik desteğini, petrolü ve istihbaratı elde etmek için müslüman yönetimlere güvenmek zorundadır. Bizim yöneticilerimiz bunun tamamen farkındadır fakat onlar Batının ajanlarıdırlar ve bunun için onlar Amerika’yı işbirliği yapmadıkları takdirde ülkelerimizi tecrit edecek yenilmez büyük kuvvet olarak görüyorlar. Eğer Amerika müslüman ülkelerle bağlarını koparırsa, İslam Ümmeti tecrit edilmiş olacaktır veya Amerika kendini dünya nüfusunun beşte birinin muazzam kaynaklarından ve dev piyasalardan tecrit edecektir.

Artık Afganistan, Pakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kazakistan müslümanlarının ve diğer müslümanların, Batılı kafir nizamları yok etmelerinin ve Hilafeti kurmalarının zamanı gelmiştir. Hilafet, ümmetin ordularını ve kaynaklarını tek bir liderlik altında birleştirecek ve herhangi bir müslümanın Amerika’nın yeni dünya düzeninin tuzaklarına düşmesine izin vermeyecektir.

“Allah, emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu (bunu) bilmezler.” (Yusuf 21)

Hizb-ut Tahrir
Pakistan Vilayeti

M. 04 Eylül 2001

 

Yukarı