Ana Sayfa

Ayın Konusu

İnceleme

Soru-Cevap

Kitap Tanıtım

Hakkımızda

Ana Sayfa
Kitap
Beyan
Yeni Sayı
Arşiv
Haber
Sizden Gelen
Link
Email
İslam Devleti
İslam'a Davet
Hizb-ut Tahrir
Hilafet Nasıl Yıkıldı
İslam Şahsiyeti
İslam'da İctimai Nizam
İslam'da Yönetim Nizamı
İslam'da Ekonomik Sistem
Diğer kitaplar için tıklayınız

Basın Açıklaması:

Müşerref, Amerika’nın Tasvibiyle Onun Kontrolünü Kuvvetlendiriyor

 Amerika, kendi menfaatlerini teminat altına almak amacıyla Müşerref’e ihtiyaç duymakta ve bundan dolayı Müşerref’in yönetimdeki şahsi kuvvetini artırmak için anayasal değişiklikler yapmasına göz yummaktadır.ABD General Müşerref’in gücünü arttırmaya yönelik başbakanı, kabinesi ve seçilmiş meclisleri kolaylıkla feshedebilmesi için birçok taktik yaparak Ulusal Güvenlik Konseyi’nin başkanı olmasını sağlamakla dikkati çekmiştir.İşte demokratik Amerika, Pakistan’da askeri diktatörlüğü kabul ediyor. Çünkü Müşerref, Amerika’nın menfaatlerini gerçekleştirme uğruna Pakistan’ın askerlerini dahi feda edebilir. Haddi zatında İslam toprakları dahilinde, Amerika’yı destekleyen diktatörler ve krallar, Amerika’nın gayelerinin tahakkuku için gayret sarf etmektedirler.

Amerika ta başından beri Müşerref’i destekledi. Zira o, Amerikan hegemonyası uğrunda Pakistan’ı ram etmek için Amerika’nın son umuduydu. 2 Kasım 1999’da Pakistan’dan sorumlu CIA şefi Milton Bearden şöyle demişti: “Yeni milenyumda, etkin ABD kuvvetlerinin taşınması açısından seçilecek olan Pakistan için, General Müşerref iyi bir son şans sunabilir.” Bununla beraber Amerika, Müşerref’in Amerikancı politikaları nedeniyle, desteğini kaybettiğini fark etmektedir. Dolayısıyla Müşerref’in yönetimdeki konumunu sağlamlaştırma girişimlerinin tamamını kabul etmektedir. Amerika, defolu olduğunu Müşerref’in itiraf etmesiyle, hilekar bir referandum vasıtasıyla Müşerref’i ayakta tuttu. Böylece bir ayda tamamlanacak olan bu anasayal ıslahatları bekleyecektir.

Müslümanlar, İslam Toprakları’ndaki Amerikan hegemonyasına son verecek olan Hilafet Devleti’ni yeniden kurmak zorundadırlar.

www.khilafah.com.pk

 

Hizb-ut Tahrir
Pakistan Resmi Sözcüsü  30 Haziran 2002

Yukarı