Ana Sayfa

Ayın Konusu

İnceleme

Soru-Cevap

Kitap Tanıtım

Hakkımızda

Ana Sayfa
Kitap
Beyan
Yeni Sayı
Arşiv
Haber
Sizden Gelen
Link
Email
İslam Devleti
İslam'a Davet
Hizb-ut Tahrir
Hilafet Nasıl Yıkıldı
İslam Şahsiyeti
İslam'da İctimai Nizam
İslam'da Yönetim Nizamı
İslam'da Ekonomik Sistem
Diğer kitaplar için tıklayınız

Irak Konulu İngiliz Dosyası Kapitalist Devletlerin Çifte Standardını Vurguluyor

Bugün elli-beş sayfalık "Irak'ın Kitle İmha Silahları - “İngiliz Hükümetinin Değerlendirmesi" başlıklı bir rapor yayınlandı. Bu rapor, Irak'a karşı askeri harekata ilişkin kamuoyu oluşturma amaçlı bir teşebbüsten başka bir şey değildi. Hakikatte Irak'a yönelik planlı savaş "kitle imha silahları" nedeniyle değildir. Bilakis oradaki petroller ve Körfezin hakimiyeti içindir. Dick Cheney Saddam ile alakalı en son açıklamasında şöyle dedi: "O (Saddam) dünya petrol rezervlerinin %10'u üzerinde oturuyor. Bundan kaynaklanan muazzam bir servete sahiptir."

Eğer Irak'a yönelik askeri harekat gerçekten kitle imha silahları sebebiyle ise; İngiliz hükümeti neden, bunları doğrudan sivil halklar üzerinde kullanan Amerika'nın kitle imha silahları hakkında bir dosya hazırlamıyor? 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye nükleer bomba yağdırdığı zaman 200.000 insan Amerika tarafından katledildi. Binlerce masum insan Amerika tarafından Vietnam'da, Afganistan'da ve kendisini denge unsurlarından kılmak için Irak'ta katledildi.

Neden her gün Müslümanları katliamdan geçiren israil ve Hindistan tarafından üretilen kitle imha silahları hakkında bir dosya hazırlamıyorlar?

Gayet açıktır ki; Britanya kapitalist bir millettir ki, hareketlerinde bütünüyle maddi menfaatlerini ve açgözlülüklerini esas alır. Sömürgecilik ve masumların katledilmesinde Britanya'nın sicili, Amerika'dan pek de farklı değildir. Gerçekte bu(nun aslı), Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Iraklılara karşı zehirli gaz kullanılması hakkında, mevcut politikacıların kendisine saygı gösterdiği Britanya'nın eski başbakanı Winston Churchill'in söylediği şu sözdür: "Vahşi kabilelere karşı zehirli gaz kullanılmasını şiddetle destekliyorum. Ahlaki etkisi güzel olmalı... ve (zaten) bu canlı bir terör yayıyordu."

Bu, kapitalist devletlerden onların haksızlık ve zulümlerine son vermelerini uman siyasi saflığın en büyük hareketidir ki, bu vasıflar her bir kapitalist devlet de esastır.

BM, Arap Birliği, OIC ve diğer tüm uluslararası organizasyonlar sadece, sömürgeci güçlerin ellerindeki araçlardır. Bu organizasyonlardan (harekatı) durdurmaya yönelik çözüm arayışları, ileride dünya sömürgeciliğinin ayağını sağlamlaştırır.

Bunların da üzerinde Müslümanlar, sahibi bulundukları İslam ideolojisine ters olan bu çözümleri reddetmelidirler. İslam, Batılı çözümlere boyun eğmeyi reddeder. İster parlamenterle kulis yapmak, ister sömürgecilerden yardım aramak veya isterse doğrudan kapitalizme davet etmek şeklinde olsun, fark etmez.

 Ey îman Edenler! Kendi dışmızdakileri dost edinmeyin! Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar, daima sizi sıkıntıya düşmenizi isterler. Gerçekten kin ve nefretleri ağızlarından (dökülen sözlerinden) belli olmaktadır. Kalplerinde gizledikleri düşmanlıkları ise daha büyüktür.[Ali İmran 118]

Müslümanlar Batılı kapitalizme ve onun sömürgeci dünya görüşüne mutlak bir alternatif olarak, İslam ideolojisini takdim etmelidirler. Bugün hiçbir İslam Devleti mevcut değildir. Dahası İslam dünyası Batılı devletlerin katıksız kuklaları olan yöneticiler eliyle talan edilmiştir. Saddam Hüseyin'in zulmünü bertaraf etmek için çözüm onu, Batı'nın bir diğer kölesi olacak Hamid Karzai'nin Irak versiyonu ile değiştirmek değildir.

Müslüman dünyasının yüz yüze geldiği tüm sorunların hakiki çözümü, İslam Hilafeti'ni yeniden kurmaktır. Bu devlet Müslümanların müfsid yöneticilerini def edecek, aydın İslami çözümleri tatbik edecek ve dünyayı Batılı hegemonyaya karşı savunacaktır. Batıdaki Müslümanların sorumluluğu; kitleleri kıtlığa mahkum ederek köleleştiren kapitalizme karşı durmak ve aynı zamanda alternatif bir ideoloji olarak İslam'ın hakimiyeti için çalışmaktır.

   

Hizb-ut Tahrir

H. 17 Receb 1423

Britanya 

M. 24 Eylül 2002

 

Yukarı