Ana Sayfa

Ayın Konusu

İnceleme

Soru-Cevap

Kitap Tanıtım

Hakkımızda

Ana Sayfa
Kitap
Beyan
Yeni Sayı
Arşiv
Haber
Sizden Gelen
Link
Email
İslam Devleti
İslam'a Davet
Hizb-ut Tahrir
Hilafet Nasıl Yıkıldı
İslam Şahsiyeti
İslam'da İctimai Nizam
İslam'da Yönetim Nizamı
İslam'da Ekonomik Sistem
Diğer kitaplar için tıklayınız

Pakistan Hükümeti Amerikan Şirketlerinin Menfaati İçin Kamu Hizmetlerinin Fiyatlarını Yükseltiyor

 Geçen hafta içinde, IMF direktifleriyle hükümet, yabancı yatırımcılar için doğalgaz, petrol ve diğer mallar gibi halkın servetlerini, sonunda satışa çıkarmak için zemin hazırlamayı düşündüğü, kamu hizmetlerinin fiyatlarının artışını ilan eden birçok açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda Amerikalı yatırımcıları temsil eden dokuz kişilik bir heyet, OGDCL, PSO, PPL, POL ve dokuz petrol kuyusunun özelleştirilmesine katılmayı düşündüklerini ifade ettiler. İslam, bu nevi kamu mülkiyetlerini mülk edinmeyi ve küffara Ümmetin servetleri üzerinde yetki ve kontrol vermeyi Müslümanlara haram kıldı.

Ümmetin servetlerini küffara satmakla Ümmet, üç şey üzerindeki kontrolünü kaybeder:

Birincisi; bu servetlerden gelen para, yerel ekonomide dolaşmaz. Bilakis şu anda varolan 37 milyar dolarlık dış borç ödemesi maskesi altında Batı’ya gider.

İkincisi; mülkün yeni sahibinin yatırımlarının karlı olmasını garanti altına almak için, kamu hizmetlerinin fiyatları daha fazla artar.

Üçüncüsü; bu yeni malikler, ilk sermaye masraflarını yeniden geri almadıkları sürece, bu servetlerin geliştirilmesi için gerekli olan ileriye dönük yatırımları yapmazlar.

Müslümanların başındaki yönetimler, yabancı yatırımcıların artması taleplerini tekrar tekrar dile getiriyorlar ki; onlar bununla, ülke içine akan yabancı sermayenin, ekonomik gelişmeye katkıda bulunacağını iddia ediyorlar. Halbuki Kapitalist ekonomi fakültelerinin ders kitaplarından alınan bu basit ve bayağı yaklaşımlar, Ümmetin servetlerini onun düşmanlarına peşkeş çekmek için işlenen politik cürümlerin üzerini örtmekte başarısız kalmaktadır. Çok iyi bilinmektedir ki; 2. Dünya Savaşı’nın ardından, kafirlerin işgalci askeri kuvvetlerinin geri çekilmesinden sonra; küffar sömürgeciliğini, ona yeni anlamlar yükleyerek sürdürdü. Bu yeni araçların en önemlileri, ekonomik sömürü ve köleleştirmedir. Bunun tam tersine İslam Hilafeti, ekonomiye tamamen hakim olmak suretiyle, kendi kendine yeten bir konuma ulaşacak ve tüm stratejik ekonomik unsurlarda denge ve kontrol sağlayacaktır.

 

www.khilafah.com.pk
Basın Açıklaması / Pakistan

21 Şubat 2002

Yukarı