Ana Sayfa

Ayın Konusu

İnceleme

Soru-Cevap

Kitap Tanıtım

Hakkımızda

Ana Sayfa
Kitap
Beyan
Yeni Sayı
Arşiv
Haber
Sizden Gelen
Link
Email
İslam Devleti
İslam'a Davet
Hizb-ut Tahrir
Hilafet Nasıl Yıkıldı
İslam Şahsiyeti
İslam'da İctimai Nizam
İslam'da Yönetim Nizamı
İslam'da Ekonomik Sistem
Diğer kitaplar için tıklayınız

 Bir Beyan

Ey Türkiye’deki Müslümanlar!

Ey Fatihlerin torunları! O Fatihler ki; küfür başkentini İslam şehrine, “İslambol’a” çevirdiler. O fatihler ki; Allah yolunda hakkıyla cihad ederek, İslam’ı dünyanın doğusunda ve batısında yaydılar.

Ey o Fatihlerin torunları!

Türkiye’deki laik devlet; halk önünde İslam’i görüntü vererek sırf İslam’dan dolayı halk tarafından seçilmiş olan, dolayısıyla Müslümanlara iyilik burcu ödemesi gereken Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İslam davetini yüklenenlere eziyet yapıp, Allahu Tealaya kulluğa davet eden mümin gençleri tutukluyor. O tutukladığı gençler; Resulullahın (sav) tekrar kurulacağını müjdelediği; Nübüvvet metodu üzerine Raşidi Hilafet Devletini kurmak sureti ile İslam’i hayatı tekrar başlatmak için çalışan Hizb-ut Tahrir’in gençleridir. Resulullah (sav) İmam Ahmed b. Hanbel’in kitabında geçen sahih hadisle Raşidi Hilafet’in tekrar kurulacağını şöyle müjdelemiştir:

“.... Sonra tekrar Nübüvvet metodu üzere bir hilafet gelecektir.” (Ahmed b. Hanbel)

Hilafet kurulduğu zaman ümmete izzetini ve gücünü tekrar kazandıracak, ümmeti içinde bulunduğu zilletten ve ülkesinin topraklarının her tarafına yayılmış Amerika başta olmak üzere bütün kafir sömürgeci devletlerinin nüfuzundan kurtaracaktır.

Türkiye’deki laik devlet; Rabbisine iman eden, Resulünü tasdik eden, dini ile onur duyan Hizb-ut Tahrir’in gençlerine karşı vahşi bir saldırı başlatmıştır, onları tutuklamaktadır. Bu gençlerin suçu sadece ‘Rabbimiz Allah’tır’ deyip Allah’ın şeriatını hakim kılmak için çalışmaktan başka bir şey değildir.

Ey Türkiye Müslümanları!

Biz sizdeniz ve sizinle beraberiz. Bu beyanla Türkiye yöneticilerine şöyle sesleniyoruz:

- Eğer, sizin Hizb-ut Tahrir’in gençlerini tutuklamanıza cesaret veren şey; Hizb-ut Tahrir’in silahlı eylem yapmaması, öldürme ve suikast eylemleri yapmamasına dair bilginiz ve Hizb-ut Tahrir’in sizden intikam almasından korkmadığınız için cesaret buluyorsanız size şunu deriz: Biz gerçekten silahlı eylemleri yapmayız. Fakat, sizi korkutmakta olduğumuz, silahlı eylemlerden daha şiddetli olan şu iki hususla uyarıyoruz:

Birincisi: Allah (cc) tarafından çok şiddetli bir azabın verilmesidir. Allah’ın (cc) bu azabı zalimlerden uzak değildir.

“Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Ancak Allah onları (cezalandırmayı) korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor. (O günde) zihinleri bomboş olarak kendilerine bile dönüp bakamaz durumda, gözleri göğe dikilmiş bir vaziyette koşarlar.” (İbrahim 42-43)

İkincisi: Allah’ın (cc) izniyle yakında kurulacak olan Hilafet Devleti’nin vereceği cezadır. Zira Allah’a (cc) ve Resulüne (sav) karşı savaşan, İslam’a ve müminlere kötülük ve eziyet edenler, Hilafet Devleti’nin adil cezasından asla kurtulamayacaklardır.

Biz, sizi bu iki hususla uyarıyoruz. Eğer kendinize iyilik yapmak istiyorsanız; sırf “Rabbimiz Allah’tır” dedikleri için tutukladığınız Hizb-ut Tahrir gençlerini derhal serbest bırakın!.. Böyle yaparsanız; günahlarınızı bağışlatmış, hesap defterinizin sahifelerine ışık saçan satırlar yazdırmış olursunuz. O satırlar sadece selim kalp ile gelenler hariç, malın ve çocukların fayda vermeyeceği günde size faydalı olacaktır. Yok, eğer günahta ısrar ederek bu gençleri tutuklamaya devam ederseniz biliniz ki; Allah’u Teala ihmal edici değil, mühlet vericidir.

“Zalimler yakında nasıl bir yıkımla yıkılacaklarını/devrileceklerini bileceklerdir.”(Şuara 227)

  Hizb-ut Tahrir

H.28 Rebiul Evvel 1424

Türkiye Vilayeti 

H.29 mayıs 2003

 

Yukarı