Ana Sayfa

Ayın Konusu

İnceleme

Soru-Cevap

Kitap Tanıtım

Hakkımızda

Ana Sayfa
Kitap
Beyan
Yeni Sayı
Arşiv
Haber
Sizden Gelen
Link
Email
İslam Devleti
İslam'a Davet
Hizb-ut Tahrir
Hilafet Nasıl Yıkıldı
İslam Şahsiyeti
İslam'da İctimai Nizam
İslam'da Yönetim Nizamı
İslam'da Ekonomik Sistem
Diğer kitaplar için tıklayınız

-Basın Açıklaması-

Hizb-ut Tahrir - Bangladeş 

İki Gencinin Tutuklanmasını Kınamaktadır

  Allah, sizden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaadetti. Zira onlar yalnız bana ibadet eder ve hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar. Kimde bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55]

Hizb-ut Tahrir - Bangladeş'in iki fedakar şab'ı (genci); tekstil mühendisliği talebesi Emir-ul İslam ve müderris Munir-uz Zeman, 19 Haziran Salı günü, Colin Powell'ın Bangladeş ziyaretini protesto eden beyannameleri [Savaş Suçlusu Colin Powell, Bangladeş'i Ziyaret Ediyor - 17.06.2003] halim-selim dağıttıkları sırada Dakka'da tutuklandı. Hizb-ut Tahrir - Bangladeş, bu hareketi kınamakta ve onların derhal serbest bırakılmalarını talep etmektedir.

Bu beyanname, Bangladeş'in Müslümanlarını, Powell'ın ziyaretinin gerçek maksatları konusunda uyanık olmaları için uyarıyordu. Irak'a yönelik küstah terörist saldırı emriyle, binlerce masum insanın katledilmesi ve bütün bir ülkenin altyapı sisteminin harap edilmesinden sonra savaş suçlusu Powell, ABD'nin dünya çaplı terör faaliyetlerine destek aramak için Bangladeş'e geldi. Amerika, ülkede devam eden işgallerinin sürmesinde, ABD kumandası altında hizmet etmek üzere askeri birlikler göndermesi için Bangladeş'e baskı yapmaktadır. Powell, Bangladeş'e ihracat kolaylıklarını rüşvet olarak vererek ve Bangladeş'i İslam dünyasında "ılımlılığın çokça ihtiyaç duyulan sesi, zarif ve gerekli” şeklinde methederek umutlanmaktadır. Bangladeş'in Müslümanları, bu serseri sömürgeci devletin gerçekleştirdiği gaddarlıkları asla unutmayacaktır. Bangladeş'in Müslümanları, Amerika'nın tüm sömürgeci entrikalarına direnmeye devam edecektir.

Hizb-ut Tahrir - Bangladeş'in üyeleri, son üç gün boyunca (Bangladeş'in başkenti) Dakka'da, Powell'ın ziyaretlerinin gerçek maksatlarını teşhir etmek üzere, beyannamelerini dağıttı ve gösteriler düzenledi.

Hizb-ut Tahrir; Hilafet Devleti'ni yeniden kurmak için İslam aleminde 50 yıldır yorulmaksızın çalışan İslam’i siyasi bir hizbdir. Tarihi boyunca Hizb, hedeflerini gerçekleştirmek üzere herhangi bir şiddet eylemine hiçbir şekilde, katiyen başvurmamıştır! Hizb; Hilafet Devleti'ni yeniden kurarak devlette ve toplumda İslam İdeolojisi'ni getirmek amacıyla, sömürgecilerin ve onların ülkelerimizdeki ajanlarının siyasetlerine ve plânlarına karşı fikri ve siyasi bir mücadele yapılması gerektiğine inanmaktadır.

Hizb-ut Tahrir - Bangladeş üyeleri, -Allah [Subhanehu ve Te'âlâ]'nın yardımı ile- protestolar düzenlemeye, beyannameler dağıtmaya ve halkı, topraklarımızdaki Amerikan sömürgeciliği hususunda uyarmaya devam edecektir. 

Muhiddin Ahmed

Hizb-ut Tahrir

Bangladeş Üyeleri, Koordinatör Şefi

Dakka Üniversitesi, Öğretim Üyesi

  Hizb-ut Tahrir

H. 20 Rabi’us Sani 1424

Bangladeş Üyeleri

M. 20 Haziran 2003

 

Yukarı