Ana Sayfa

Ayın Konusu

İnceleme

Soru-Cevap

Kitap Tanıtım

Hakkımızda

Ana Sayfa
Kitap
Beyan
Yeni Sayı
Arşiv
Haber
Sizden Gelen
Link
Email
İslam Devleti
İslam'a Davet
Hizb-ut Tahrir
Hilafet Nasıl Yıkıldı
İslam Şahsiyeti
İslam'da İctimai Nizam
İslam'da Yönetim Nizamı
İslam'da Ekonomik Sistem
Diğer kitaplar için tıklayınız

Hizb-ut Tahir Sudan Resmi Sözcüsünün Bürosundan Basın Açıklaması: "Güvenlik Düzenlemeleri Anlaşması"

 Allah, sizden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız bana ibadet eder ve hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir.[Nur 55] -

25.09.2003 Perşembe günü Usman Muhammed Taha liderliğindeki hükümet heyeti ile John Garang liderliğindeki isyancıların heyeti, Kenya’nın Nifâşa kentinde, İntikal Müddeti boyunca güvenlik düzenlemeleri dedikleri şey üzerine bir anlaşma yaptılar. Bu düzenlemeler, ülkenin ve halkın birlik ve güvenliğini tehdit eden noktalar içermektedir. Şöyle ki, bunun bir güvenlik düzenlemeleri üzerine olan bir anlaşma olarak değil, bilakis güvenlik tehditleri üzerine olan bir anlaşma olarak isimlendirilmesi daha muvafıktır. Bu anlaşmanın tehlikeli yönleri aşağıdaki gibidir:

1. Ordu kaidelerinin değiştirilmesi. 6. bentte aşağıdaki şekilde bahsediliyor: “Referandum oylaması birlik lehine olursa, tarafların Müşterek Kuvvet Birlikleri esasına ilaveten sonraki Sudan İntikal Müddeti ordusu esası üzerine ortak bir askerî kaide (doktrin) geliştirmesi gerekir. İntikal Müddeti süresince (Güney’deki) SPLA [John Garang’a bağlı Sudan Halk Kurtuluş Ordusu], (Kuzey’deki) SAF [Sudan Devleti’ne bağlı Sudan Silahlı Kuvvetleri] ve (hem Kuzey hem de Güney’deki) Ortak Birlikler, bu ortak kaide üzerine bina edilecektir.”

Bugünkü ordu, Müslüman bir ordudur. Böylece Müslüman ordu ile aynı ve ona eşit olacak şekilde ğayri muslimler için bir ordu olacaktır. Müslümanlar ile ğayri-muslimlerin eşit olarak paylaşacakları bu ortak kaide, ordunun İslami karakterinden uzaklaşmasını, İsrail’e olan düşmanlığının kaldırılmasını ve ülkedeki Amerikan menfaatlerini korumasını hızlandırmaktan başka bir şey olmayacaktır.

2. Bölünmeyi sağlamlaştırma ve buna yönelik tertibat ve hazırlık. Bu da şöyledir:

a) İsyancıların ordusunun devlet ordusundan ayrı tutulmasından ve ona da eşit muamele edilmesinden 1. bendin B fıkrasında şöyle bahsediliyor: “Barış anlaşmasının bir parçası olarak ve savaşın sona ermesi maksadıyla, Taraflar her iki kuvvetin, SAF ve SPLA’in İntikal Müddeti boyunca ayrı kalmaları gerektiğinde ve ayrıca her iki kuvvetin İntikal Müddeti boyunca Sudan Ulusal Silahlı Kuvvetleri olarak eşit olarak değerlendirilmesi ve davranılması gerektiğinde mutabık olmuşlardır.”

Bu ise, şeytani İngiliz plânıdır. 1910’da Owen olarak bilinen yönetici, genel vali Reginald Wingate’e Afrika’da İslam’ın yayılmasına karşı bir bariyer olarak hizmet edecek Nasranilerden müteşekkil bir ordu şekillendirmesini talep eden bir mesaj göndermişti. İngiliz yönetimi, Sudan Ordusu’nu 1917’de bölgeden geri çektiği ve ekvatoral kolorduları silahlandırdığı zaman bunu tam olarak yapmıştı. Şimdi bu komplo, ayrılmayı temin etmek için Güney Sudan’ın bütünü üzerinde kontrolün ele geçirilmesinde Amerika, İngiltere ve Kiliseler Konseyi tarafından desteklenen isyancıların ordusunun kuvvetlendirilmesi ile tamamlanmaktadır.

b) Ordunun Güney Sudan’dan geri çekilmesinden 2. bendin B fıkrasında şöyle bahsediliyor: “Müşterek Birimler’de görevlendirilenler hariç, şu anda Güney’de görevlendirilmiş SAF kuvvetlerinin geri kalanı, İntikal Müddeti öncesinin başlangıcından itibaren 2,5 yıla kadar ve devletlerarası gözlem altında 01.01.1956 Kuzey/Güney sınırında yeniden görevlendirilmelidir.”

Bunun anlamı şudur: Güney’in güvenliği, orduda temsil edilen Müslümanların elinden alınacak ve isyan ordusunda temsil edilen küffara verilecektir.

c) Sudan Ordusu’ndan güneylilerin terhis edilmesinden de 2. bendin D fıkrasında şöyle bahsediliyor: “SPLA, SPLA askerlerinin terhis edilmesi ile birlikte Güney Sudan Hükümeti’nin çeşitli kurumlarında tutulmuş olup şu anda Güney Sudan’da SAF bünyesinde hizmet veren Güney Sudanlıların terhis edilmesini savunmaktadır.”

3. Yeni bir savaş hazırlığı. 4. bendin C fıkrasında Cibal-un Nube (Nube Dağları) için 6000 ve Güney Mavi Nil için 6000 askerlik müşterek bir kuvvetin şekillendirilmesinden bahsedilmektedir. Bunun anlamı bu bölgelerdeki ihtilafın sürdürülmesidir. Bu ise, isyancıların lideri Garang’ın 16.04.1994’teki Şekdum Konferansı’nda şu dediğini tasdik etmektedir: “İsyancıların çarpıştığı savaşın birinci merhalesi, 13. enlemli Kuzey paralelinde bulunan bölgenin ilhakına yönelik bir sınır savaşını müteakiben 01.01.1956 sınırları ile birlikte Güney Sudan’ı kurtarmak için savaşmaktır.” Bu bölgelerin bu şekilde terk edilmesinin anlamı, sözde sınır savaşına hazırlık yapmaktır.

4. Sudan’ın Kurtuluşu için Genel Ordu adı altında yürüyen 1500 kişilik ağır silahlarla silahlandırılmış bir ordu varlığı yoluyla Hartum içerisinde iç savaşın fitne tohumlarını ekmek için! Bunlar ne biçim güvenlik düzenlemeleridir!?

Muhakkak ki güvenlik düzenlemeleri, Allah [Subhanehu ve Te'âlâ]’ya icabet ederek, O’na ve Rasulü [SallAllahu Âleyhi ve Sellem]’e tamamen itaat ederek gelecektir. Allah [Subhanehu ve Te'âlâ] şöyle buyurdu:

Şimdi eğer biliyorsanız (söyleyin), iki fırkadan hangisi güvende olmaya daha lâyıktır? İman edip de imanlarına herhangi bir zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar hidayet bulanlardır. [âl-En’am 81-82]

  Hizb-ut Tahrir

H. 01 Şa’bân 1424

Sudan Resmi Sözcüsü

Ali Sa’id ‘Ali (Âbu’l Hasen)

M. 28 Eylül 2003

 

Yukarı