Ana Sayfa

Ayın Konusu

İnceleme

Soru-Cevap

Kitap Tanıtım

Hakkımızda

Ana Sayfa
Kitap
Beyan
Yeni Sayı
Arşiv
Haber
Sizden Gelen
Link
Email
İslam Devleti
İslam'a Davet
Hizb-ut Tahrir
Hilafet Nasıl Yıkıldı
İslam Şahsiyeti
İslam'da İctimai Nizam
İslam'da Yönetim Nizamı
İslam'da Ekonomik Sistem
Diğer kitaplar için tıklayınız

Hizb-ut Tahrir - Endonezya’dan Bush’un Endonezya’yı Ziyaretine İlişkin Beyanname

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55]

Başkan Bush Endonezya’yı özellikle Bali’yi dört saatliğine ziyaret edecek velâkin başkent Cakarta’yı ziyaret etmeyecektir. Bu, onun bazı Güney Doğu Asya ülkelerine yönelik bir dizi ziyaretlerinden biridir. Ve bu ziyaret münasebetiyle Hizb-ut Tahrir, aşağıdaki hususları beyan eder:

1. Amerika’nın Irak’ı ve Afganistan’ı işgalini bir kez daha lanetliyoruz. Amerika bu işgalin Irak’taki kitle imha silahlarını ortadan kaldırmak için olduğunu söyledi fakat, altı aydan fazla bir süreden sonra, bu silahların mevcut olmadığı kanıtlandı. Nitekim bu sadece onların habis niyetlerini meşrulaştırmak, yani Orta Doğu bölgesini ve petrol alanlarını kontrol altına almak içindi. Her yerde çatışmalara, savaşlara ve zelzelelere sebep olanın bizatihi Birleşik Devletler olduğu aşikârdır.

2. Amerika, iki yüz insanın öldüğü, binlercesinin yaralandığı ve onlarca binanın hasar gördüğü Bali’deki patlamaları gerçekleştirdiği iddiasıyla İmam Samudra’yı ve kardeşlerini terörist olarak addetmektedir. Amerika’nın Irak ve Afganistan’a saldırısı esnasında yüzlerce masum insan öldü, daha fazlası yaralandı ve binlerce mescid ve bina hasar gördü. Öyleyse bu patlamalar sebebiyle İmam Samudra bir terörist olarak addediliyorsa, Irak ve Afganistan’a 34000 ton bomba atan Bush ne olarak isimlendirilecektir?

3. Âl-İmran, Bali’de bomba patlamasındaki hatasından dolayı özür diledi. Zira bununla ölenlerin çoğu Amerikalı değil aksine Avustralyalı idi ve bu sebeple 20 yıl hapisle cezalandırıldı. Bush cürümünü yani Irak’a saldırısını tamamladı ve hiçbir kitle imha silahının bulunmadığı meydana çıktı. Öyleyse Bush’un hak ettiği ceza nedir?

4. Dolayısıyla Bush’u mücrim (suçlu) olarak görmek ve hak ettiği ceza ile onu cezalandırmak zorundayız ve onu bir misafir veya kahraman olarak karşılamamalıyız.

5. Endonezya halkının da dahil olduğu İslamî toprakların tüm halklarına; yöneticilerini Birleşik Devletler tarafından kurulan ittifakları reddetmeye ve ona ister kara veya deniz veya havadan olsun, hiçbir imkân tanımamaya zorlamaları için bir çağrıda bulunuyoruz.

6. Ve Müslümanları nerede olurlarsa olsunlar; kardeşleri, vahdetleri ve Amerika’nın başında olduğu sömürgeci Küffarın vahşiliği karşısında birlikte duruşları ve tüm İslamî toprakları birleştirecek, tüm cihetlerden sömürgeciliği def edecek ve İslam’ın ve Müslümanların izzetini geri getirecek olan İslamî Hilafet’i kurarak İslamî vahdeti gerçekleştirmek üzere yükselişleri için İmanlarına sarılmaya davet ediyoruz.

Allah [Âzze ve Celle]’den bize merhamet etmesini, yolumuzu aydınlatmasını, bize hidayet etmesini ve imanımızı sabitleştirmesini, bize ve tüm İslamî Ümmet’e küffarın tüm komplolarına karşı zafer vermesini niyaz ediyoruz.

 

  Hizb-ut Tahrir

H. 26 Şâ’ban 1424

Endonezya Resmi Sözcüsü

Muhammed İsma’il Yusanto 

Cakarta

M. 22 Ekim 2003

 

Yukarı