Ana Sayfa
Ana Sayfa
 
Kitap
Beyan
Yeni Sayı
Arşiv
Haber
Sizden Gelen
Link
Email

Ey Müslümanlar, Ey Irak Halkı!

Fitneden Sakının!

Irak’taki İntikalî (Geçici) Yönetim’in oturum başkanı AbdulAziz el-Hakim 3 Aralık’ta düzenlediği basın toplantısında 1 Aralık’ta konsey oturum başkanlığının yeni sorumlulukları üzerinde konuştuktan sonra, konseyin Bedr Grubu’ndan olan milis kuvvetinin ve Amerikalıların güvenliği sağlamasına yardım edecek olan el-Beşmirke kuvvetlerinin şekillendirilmesi için çalışmaya başladığını açıkladı.

Washington Post gazetesi de 3 Aralık’taki baskısında, Birleşik Devletler’in kendi komutası altında, özel Amerikan kuvvetlerinin askerleriyle işbirliği yapan milis gruplardan oluşan yarı askerî bir Irak kuvveti şekillendirmeye ve gazetede söylendiği üzere onların ilk etapta Bağdad çevresine sonra başka taraflara yayılmasına karar verdiğinden bahsetti.

Muhakkak ki bu fikrin arkasında duranlar; işgalci kuvvetler ve onların peşinden giden partilerin bir kısmı ile Allah [Subhanehu ve Te'âlâ]’dan korkmayan ve Rasulullah [SallAllahu Âleyhi ve Sellem]’in yolunu izlemeyen ve Müslümanlar karşısında işgalci Küffar cephesinde yer almak isteyenlerdir. Böylelikle sektariyanizm [aşırı partizancılık veya belirli bir fikir veya inanç üzerinde akılsız taassup] temeli üzerine kurulu milisler tarafından, iç çatışmalara yol açacak, uzaktan idare edilecek ve işgalci Küffar tarafından daha yakından yakılacak olan sektariyanizm yeniden canlandırılacaktır.

İşte yıkıcı çalışma budur! Bunun arkasındakiler ve bunu parlatanlar, güvenliği sağlayan değil, bilakis birçoklarının içinde yanacağı fitneyi körükleyecek büyük bir münker ve korkunç bir cürüm işlemişlerdir.

Ey Müslümanlar, Ey Irak Halkı!

Güvenliğin kaybedilmesinin sebebi, işgal eden savaşçı kuvvetlerdir ve güvenliğin sağlanması ancak onların def edilmesi ve bunun ülkesini ve güvenliğini korumak için öne atılan Irak’ın ordudan ve polisten olan ihlaslı evlatları tarafından gerçekleştirilmesiyle mümkündür. İşgalcileri kabul etmeye ve milislerden olan adamlarla onlara yardım etmeye gelince; bu Irak’ın güvenliğini sağlamayacaktır. Aksine bir iç savaşa ve dolayısıyla aynı ülkenin evlatları arasında ayrılmaların ve kavgaların artmasına yol açacaktır. Bu konuda Allah [Subhanehu ve Te'âlâ] şöyle buyurmaktadır:

İşte düşman onlardır. Onlardan sakın! Allah onların canlarını alsın! Nasıl da bu hale geliyorlar? [Munafikun 4]

Ey Müslümanlar, Ey Irak Halkı!

Hizb-ut Tahrir, Irak Vilayeti, kâfirlerin ve onların işbirlikçilerinin aranızda sektariyanizmi körüklemede başarılı olmalarına izin vermemeniz hususunda daha önce sizi birçok kez uyardı ve Hizb, Allah [Subhanehu ve Te'âlâ]’nın kulları ve Allah [Subhanehu ve Te'âlâ]’nın sizi tesmiye ettiği (isimlendirdiği) şekilde Müslümanlar ve kardeşler olmaya, birbirinizin yüzüne saplanan bir diken değil bilakis düşmanın yüzüne saplanan bir diken olmaya sizi birçok kez davet etti.

(Onlar) Küffara karşı şiddetli, birbirlerine karşı merhametlidirler. [el-Fetih 29]

İç savaşı körüklemek üzere diğer bölgelere de yayılacak olan sektariyanizmin (milislerin) şekillendirilmesine çağıranları durdurmak için bu sektariyanizm çağrısı, fitnesi karşısında durmaya yönelik uyarımızı ve hitabımızı tekrarlıyoruz. Onlarla mücadele edin, onları merhamet etmeden durdurun, bu konuyu kapatın, bu tehlikeyi def edin ve Küffarın ve işbirlikçilerinin üzerinizde kontrol sahibi olmalarına izin vermeyin!

Hizb-ut Tahrir, Irak Vilayeti sizi, çok geç olmadan sektariyanizme çağıranlara karşı mücadele etmeye davet etmektedir. Çünkü şayet böyle yapmazsanız, tehlike işgalden daha fazla olacak ve pişmanlığın fayda vermediği vakit siz pişman olacaksınız. Öyleyse icabet edecek misiniz?

 

H. 13 Şevval 1424

Hizb-ut Tahrir

Irak Vilayeti

M. 6 Aralık 2003