Ana Sayfa
Ana Sayfa
 
Kitap
Beyan
Yeni Sayı
Arşiv
Haber
Sizden Gelen
Link
Email

Hizb'in Sudan Resmi Sözcüsü Ali Sa’id Ali (Ebu’l Hasen) Vefat Etti

Mu'minlerden, Allah'a verdiği ahdi yerine getiren nice kimseler vardır. Kimi bu uğurda canını vermiş, kimi de (bunun için) beklemektedir. Ahdlerini asla değiştirmemişlerdir. [Ahzab 23]

 

Hizb-ut Tahrir, hususen şebâbına ve umumen Müslümanlara, Hizb’in Sudan’daki resmi sözcüsü üstaz el-Şeyh Ali Sa’id Ali (Ebu’l Hasen)’in Hicri 9 Zilka’de 1424, Miladi 1 Ocak 2004 Salı günü, beyin felci nedeniyle vefat ettiğini duyurur.

O -Rahimehullah- (Allah ona rahmet etsin) Allah’ı ve Rasulü’nü seven, davayı yüklenen, Raşidi Hilafet’i kurarak İslamî hayatı yeryüzünde yeniden başlatmak için çalışan bir kimseydi. Sadakat ve ihlas ile daima hakkı söylerdi. Bu onun, Allah’tan korkusuyla hiçbir kınayıcının kınamasına aldırmadan hakkı haykırmaya alışık olduğu konferanslarında, seminerlerinde, açıklamalarında ve basına verdiği röportajlarında müşahede ediliyordu.

Allah sana rahmet etsin Ey Ebu’l Hasen! Seni ‘illiyn’e (Cennetin en üst kısmına) dahil etsin ve Ekber olan Allah’ın rıdvanı (hoşnutluğu) seninle olsun.

 

Her kim Allah'a ve Rasul'e itaat ederse işte onlar, Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu Nebiler, Sıddîkler, Şehidler ve Salih kişilerle beraber olurlar. Bunlar ne güzel arkadaştır! [Nisâ 69]

 Şüphesiz biz Allah içiniz ve şüphesiz O’na döneceğiz

 

 

H. 9 Zilka'de 1424

Hizb-ut Tahrir

M. 1 Ocak 2004