Ana Sayfa
Ana Sayfa
 
Kitap
Beyan
Yeni Sayı
Arşiv
Haber
Sizden Gelen
Link
Email

- Basın Açıklaması -

Müşerref, Pakistan Ordusu'nu Sömürgeci Amerikan Ordusuna Dönüştürüyor

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55]

Müşerref'in “Önce Pakistan” bahanesiyle katıldığı savaş, şimdi Pakistan içerisine taşınmış durumdadır. İnsanlar, Afgan kardeşlerimizin katledilmesine yardım sağlanmasıyla Pakistan'ın korunacağı şeklinde kandırılmıştı ama şimdi bu yalan şimdi açığa çıktı. Bugün Pakistan ordusu Pakistan toprakları üzerindeki Pakistanlı Müslümanları katletmektedir. Müşerref, Pakistan ordusunu sömürgeci bir Amerika ordusu bünyesine indirgemiştir. Afgan Müslümanlarının kasabı şimdi Pakistan Müslümanlarının katliamı ile meşguldür. Onların düsturu, pratik olarak “Cihad Fî Sebilillah” [Allah Yolunda Cihad]'dan “Kitâl Fi Sebil'il Amerika” [Amerika Yolunda Katliam] haline gelmiştir. Bugünlerde hükümet, kabilevi arazilerdeki katliamların yalnızca Pakistan ordusu tarafından icra edildiğini ve hiçbir Amerikan birliğinin operasyona iştirak etmediğini tekrar tekrar ilan etmektedir. Sn. Müşerref'in nezaketiyle Müslümanların kanları onun idaresinde bedava akıtılıyorken, Amerika neden kendi askerî birliklerini riske atsın ki? İç savaşı durdurmak için Ümmet, Müşerref'i defetmeli ve Hilafet'i kurmalıdır. Orduya, silahlarını Müslüman kardeşlerine doğrultmamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Nitekim Rasulullah [SallAllahu ‘Aleyhi ve Sellem]'in Hadisine göre Müslüman bir adama sövmek fısk (haddi aşmak) iken ona vurmak küfürdür (nankörlüktür).

Hizb-ut Tahrir

  Pakistan Vilayeti

  Pakistan Resmi Sözcüsü

  Nâvid Butt

 

M. 21 Mart 2004