Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Yemen

Muhterem Kardeş, Yemen Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ‘Ali ‘Abdullah Sâlih, 

Es-Selâmu ‘Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuhu ve bâ’d

 

Hizb-ut Tahrir / Yemen Vilâyeti, size tayyib tahiyyelerini göndermekte ve 21-23 Haziran 2004’te San’a’da düzenlenen İrşâd Konferansı’ndaki “Siz, İslamî bir Hilâfet olmasını istiyor musunuz? İslamî bir Hilâfet’in bulunması mümkündür, velâkin kapılarından evlerine girin, yönetici ve yönetilen ile diyalog kurun ve ikna edin” sözlerinizde geçen, İslamî Hilâfet Devleti’ni kurmak için çalışmak üzere diyalog davetinize icabeten siyâdetiniz (siz ekselansları) ile buluşmayı arzulamaktadır.

Sizinle buluşma talebimizi geciktiren husus Sâ’de’deki acıklı hadiseler [Yemen’de ordunun askerleri ile liderliğini el-Şeyh Huseyn Bedruddin el-Husî’nin yaptığı bir İslami grubun taraftarları arasında çıkan çatışmalar] idi. Hizb-ut Tahrir olarak sizi, Hizbin gâyesi, ideolojisi ve metodu hakkında ve Hilâfet Devleti’ni kurmak için çalışmanın farziyeti konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Siyâdetinizden, İslamî Hilâfet Devleti’nin kurulması hakkında Hizbin Emîri’nden bir mesajı tarafınıza iletmek üzere buluşmamız için bir randevu ayarlamanızı talep ediyoruz.

 

Tayyib tahiyyelerimizi kabul ediniz.

H. 01 Receb 1425
 HİZB-UT TAHRİR M. 17 Ağustos 2004

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |